Ιωάννης Λυριτζής                                                                                                                                                                                                       

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

τμημα μεσογειακων σπουδων                                                                                                                                                                                                         

Home
• Δημοσιεύσεις
• Μαθήματα
• Έρευνα

• Επαγγελματικο & Διοικητικό έργο
• Επικοινωνία

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

ΒΙΒΛΙΑ

1.      Ι.Λυριτζής, Αρχαιομετρία: μέθοδοι χρονολόγησης στην αρχαιολογία. Εκδ. Καρδαμίτσα, 2η εκδ, 1994.

2.      Ioannis Liritzis, John Xanthakis, Geomagnetic variation as inferred from archaeomagnetism in Greece and palaeomagnetism in British lake sediments since 7000 BC, Academy of Athens Publications, vol.53, 1991, Athens.

3.      Ioannis Liritzis, Radioactivity Alert, Phototypos Publ., 1991, Athens.

4.      Ioannis Liritzis, Evangelos Lagios, D. Sotiropoulos, A global archaeointensity data bank, University of Athens Publ., Dept. of Geology, Geophysical lab., No.3, 1992, Athens.

5.      Ι.Λυριτζής, Το Μυστήριο των Ελληνικών Πυραμιδοειδών. Εκδ. Ακαδημία Δελφικών Μελετών, 1998, Αθήνα.

6.      I. Λυριτζής, Αρχαιολογία & Περιβάλλον. 1η εκδ. Παν/μιο Αιγαίου, Τμ. Μεσογειακών Σπουδών, Ρόδος.2001, 2η εκδ. Επαυξημένη κατά 4 Κεφάλαια & Βελτιωμένη, Ινστιτούτο του Βιβλίου Καρδαμίτσα, 2005, 267 σελ.

7.      Λαια Ορφανίδη και Ιωάννης Λυριτζής, Εισαγωγή στη Μουσειολογία και Προληπτική Συντήρηση. Παν/μιο Αιγαίου, Τμημα Μεσογειακών Σπουδών, 2002 (με εκτενή αγγλική και αραβική περίληψη), 2η εκδ. Επαυξημένη κατά 1 κεφάλαιο & Βελτιωμένη, Ινστιτούτο του Βιβλίου Καρδαμίτσα, 2005,

8.      Λυριτζής.Ι Φυσικές Επιστήμες στην Αρχαιολογία, 2005, Εκδ. Τυπωθήτω-Γ.Δαρδανός, Αθήνα, 703 σελ.

 

Editor or Co-Editor:

 1. Ioannis Liritzis, Gregory Tsokas (Editors) Second Southern European Conference on Archaeometry, PACT series No.45, Council of Europe, 1996, Belgium.
 2. Ioannis Liritzis, Tony Hackens (Editors), First Southern European Conference on Archaeometry, PACT series No15, Council of Europe, 1986, Belgium.
 3. Ioannis Liritzis (Guest Editor) (2001) Archaeometry in Archaeology: New Trends, Proceedings of International Workshop (3-6 Nov., 1999, Rhodes) in J.Radioanal. Nuclear Chem., vol. 247, No 3, 596-730.
 4. Ιωαννης Λυριτζής, ΠΡΑΚΤΙΚΑ τεσσάρων (4) Πανελληνίων Ημερίδων με θέμα «Δελφική Ιδέα, Αρχαιοελληνικός Λόγος και Σύγχρονος Κόσμος», Δελφοί (Ευρ. Πολιτ. Κέντρο Δελφών, 1992, 1994, 1996, 1998. Εκδ. Ακαδημία Δελφικών Μελετών (ISSN στην Εθν. Βιβλιοθήκη).
 5. ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας, 1999-2005, Παν/μιο Αιγαίου, Εργ. Αρχαιομετρίας, 25 σελ. (3 τεύχη).

 

CHAPTERS IN BOOKS

1.      Xanthakis J. and Liritzis Y. (1990) Spectrum of geomagnetic intensity inferred from Hellenic ceramics via archaeomagnetic measurements during the last 2000 years. Στον τιμητικό τόμο του Α. Κανελλόπουλου. Τόμος Β΄, 1273-1294, Πειραιάς.

2.      Liritzis and Kosmatos D. (1995) Solar – climate cycles in a tree-ring record from Parthenon. J. Coastal Res., No. 17, ch. 11, 73-78.

3.      Liritzis I. and Galloway R.B. (1995) Solar-climatic effects on lake/marine sediment radioactivity variations. J. Coastal Res., No. 17, ch. 10, 63-71.

4.      Liritzis I., Xanthakis J. and Poulakos C. (1995) Solar-climatic cycles in the 4190-year Lake Saki mud layer thickness record. J. Coastal Research., No. 17, ch. 12, 79-86.

5.      Hong D., Liritzis I., Galloway R.B. (1997) Single aliquot optical stimulated luminescence dating of ceramic kiln from the cave of Calavrita lakes. Στο βιβλίο του Α. Σαμψών, "Το σπήλαιο των λιμνών στα Καστριά Καλαβρύτων", Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, Αρθμ. 7, 532-533.

6.      Liritzis I. (1997) Elementary particles expansion: Geometrical rules, chaotic representation or Platonic ideas? Special Issue, A Festschrift in honour of Prof. Wiedeker (Physicist, Geophysicist, Geographer, Philosopher, Germany). "Physics and Geophysics with Special historical case studies". Editor Dr W. Schroeder, Bremen-Roennebeck, Germany, 44-54.

7.      Λυριτζής Ι., (1996) Πρώιμη Ελληνική Αστρονομία (Αισθητική του σύμπαντος, στοχασμοί). Ειδικός τόμος δια την αρχαία Ελλάδα, ΕΜΠ, 22, 89-94.

8.      Liritzis.I, Drakonaki.S, Vafiadou.A, Sampson.A and Boutsika.T (2002) Destructive and non-destructive analysis of ceramics, artifacts and sediments of Neolithic Ftelia (Mykonos) by portable EDXRF spectrometer: First results. In A.Sampson (editor) The Neolithic Settlement at Ftelia, Mykonos, Univ. of the Aegean, Dept. of Mediterranean Studies, Rhodes, 251-272

9.      Liritzis.I, Vafiadou.A, Murray.A.S and Sampson.A (2002) Optical Stimulated Luminescence dating of rock and soil of Neolithic Ftelia, Mykonos. In A.Sampson (editor) The Neolithic Settlement at Ftelia, Mykonos, Univ. of the Aegean, Dept. of Mediterranean Studies, Rhodes, 273-278.

10.  Liritzis.I (2003) Radioisotope analysis of tephra from Kos and southern Aegean. Τομος από την  ΙΒ’ ΕΠΚΑ Ρόδου.

11.  Liritzis.I (2002) The archaeological Sciences Institute of the Aegean at Alexandria (ASIAA). Research and perspectives for the future. A preliminary report. In Ancient Egypt and Antique Europe, B.A.R, S1052.

 

 ΑΡΘΡΑ

 

Διεθνή Περιοδικά με Κριτές ή/και ISI citation

1.      Liritzis, Y. and Mckerrell, H., (1979). Some TL Dates and Neutron Activation Analysis of Greek Neolithic Pottery: Archaeophysika, 10, 489-501.

2.      Liritzis, Y., (1980). Some Th-230/U-234 Dates on detrital travertines from Petralona Cave, Greece; Revue d' Archaeometrie, Sp. Issue, 111-120.

3.      Liritzis, Y., and Galloway, R.B., (1980). A new technique for calibrating a Nal (T I) scintillometer used to measure γ-dose rates in archaeological sites: Nuclear Instruments and Methods, 174, 593-597.

4.      Liritzis, Y. and Thomas, R., (1980). Palaeointensity and thermoluminescence measurements on Cretan kilns from 1300 to 2000BC; Nature, 283, 54-55.

5.      Liritzis, Y., (1980). 100o C quartz peak: a new normalisation factor; J. Ancient TL, 11, 6-7.

6.      Liritzis, Y., and Galloway, R.B. (1981). Correlation of variation in the γ-ray dose-rate in soil with meteorological factors; Archaeometry, 23, 1, 109-113.

7.      Liritzis, Y., (1983), U234/Th230 dating contribution to the resolution of Petralona controversy; Nature, 299, 280-281.

8.      Liritzis, Y. and Galloway, R.B., (1982). Thermoluminescence dating of Neolithic Sesklo and Dimini, Thessaly, Greece; P.A.C.T., 6, 450-459.

9.      Liritzis, Y., (1982). Non-linear TL response of quartz grains; some annealling experiments; P.A.C.T., I, 6, 209-213.

10.  Liritzis, Y. and Galloway. R.B., (1982). The Th230/U234 disequilibrium dating of cave travertines; Nuclear Instruments and Methods, 201, 507-510.

11.  Liritzis, Y. and Galloway, R.B. (1982). A new approach to the Beta-dosimetry of ceramics for thermoluminescence dating; Nuclear Instruments and Methods, 201, 503-506.   

12.  Liritzis, Y. and Galloway, R.B. (1982). Grain size distribution in ceramics and the β-dose Rate for thermoluminescence dating; Nuclear Instruments and Methods, 196, 505-506.

13.  Liritzis, Y. and Galloway, R.B. (1982). A comparison of two techniques for the determination of the b-dose rate in ceramics for thermoluminescence dating; Nuclear instruments and Methods, 192, 555-558. 

14.  Liritzis, Y., Misserlis, P. and Rigopoulos, R., (1983). Aerial photography of some Greek coastal regions and its archaeological implications; International Journal of Nautical Archaeological and Underwater Exploration, 12, 3.

15.  Liritzis, Y., (1987). The Chernobyl fallout in Greece and its effects on the dating of archaeological materials; Nuclear Instruments and Methods, A260, 534-537.

16.  Liritzis, Y., (1985). Archaeomagnetism, Santorini volcanic eruption and destruction levels on Crete; Nature, 313, 74-76.

17.  Liritzis, Y., (1985). Determination of annual γ dose-rates in archaeological sites: effects on response and seasonal variation: Revue d' Archaeometrie No. 9., 19-25. 

18.  Liritzis, Y., (1984). Reappraisal of Minoan kilns by thermoluminescence and Neutron Activation / XRF analyses: Revue d' Archaeometrie, 8, 7-20. 

19.  Liritzis, Y., (1985). Maximum entropy and power spectrum analyses of geomagnetic data: emphasis on the 200 year period; J. Earth, Moon and Planets, 34, 235-249.

20.  Liritzis, Y., (1985). An indication of universal linear variation of K2O with β-dose rates in ceramics; J. Ancient TL., 3, 11-16.

21.  Liritzis, Y., (1985). Variations in β-particle dose attenuation of some Hellenic ceramics; Nuclear Tracks and Detectors, 10, 667-672.

22.  Xanthakis, J., Liritzis, Y. and Petropoulos B., (1985). Evidence for periodicities in the frequency occurrence of the Aurora Borealis since 300 AD; J. Interdisc. Cycle Research, 1, 2, 85-91.

23.  Liritzis Y. (1989) Dating of Calcites: Some aspects of radiation survey in caves and dose-rates. Bull. Geol. Pays. Hell., 34/1, 123-136.

24.  Liritzis Y. (1987/88) Signs of variation of Uranium and Thorium isotopes in Cave sediments. Bull. Geol. Pays. Hell., 33, 433-441.

25.  Liritzis, Y. and Petropoulos, B., (1986). Dependence of the Aurorale Borealis occurrences on Solar-Terrestrial Phenomena; J. Earth, Moon and Planets, 34, 65-75.

26.  Liritzis, Y. and Petropoulos, B., (1987). Latitude dependence auroral frequency in relaiton to solar-terrestrial and interplanetary parameters. Earth, Moon and Planets, 39., 75-91.

27.  Aitken, M.J., Allsop, A.L., Bussell, G.D., Liritzis, Y. and Winter, M.B., (1989) Geomagnetic intensity measurements using bricks from Greek churches of first and second millenia AD. Archaeometry, 31, 1, 77-87.  

28.  Liritzis, Y. Danali-Cotsakis, S., (1987). Beta Rose Rates derived from Gamma Spectroscopy and low Beta anticoincidence system of various environment materials of archaeological origin. Science of Total Environment, Amsterdam, 70, 41-54.

29.  Liritzis, Y., (1989). U-series dating of spelethems relevant to Cave Art. European journal of P.A.C.T. 17, II 2.4, 307-322. 

30.  Danali-Cotsakis S. and Liritzis Y. (1987) Radiation dose assessment for Cs – 137 from fish in the Aegean Sea before and after the Chernobyl accident. J. Radional. Nucl. Chem. Lett., 126, 3, 257-266.

31.  Liritzis Y. (1988) Aurorae boreales and geomagnetic inclinations as aids to archaeomagnetic dating. Earth, Moon and Planets, 42, 151-162.

32.  Liritzis Y. and Maniatis Y. (1989) Experiments on ESR dating of Quaternary bones and calcites. J. Radional. Nucl. Chem., 129, 1, 13-21.

33.  Tsokas G. and Liritzis Y. (1990) Resistivity prospecting in the centre of Athens for the detection of buried antiquities. Prospezioni Archaeologishe. Quaderni 1 133-143.

34.  Danali – Cotsakis, S. and Liritzis, Y., 1985. U-disequilibrium in Greek archaeological clays and pottery by gamma-spectrometry: effects on TL dating; P.AC.T., 15, 75-86.

35.  Liritzis Y., 1986 the significance of gamma-self-dose and β ranges in ceramics revisited; Revue d' Archaeometrie, 10, 95-102. 

36.  Liritzis Y., (1989) Greek archaeomagnetic intensities; Some aspects of reliability and geophysical implications. Earth, Moon and Planets, 47, 1-13.

37.  Liritzis Y., (1990) Evidence for periodicities in the Auroral occurrence frequency since 300 AD and their implications. Pure & Applied Geophysics, 132, 2, 201-211.

38.  Mavromichalaki H., Belehaki A. and Liritzis Y. (1989) Power spectrum analysis of local geomagnetic disturbances and their relationship to cosmic-ray and auroral intensity. Earth, Moon and Planets, 45, 1-15. 

39.  Xanthakis J. and Liritzis Y. (1989) Spectral analysis of archaeomagnetic inclinations for the last 2000 years. Earth, Moon and Planets, 45-139-151.

40.  Liritzis Y. and Galloway R.B. (1990) Bremsstrauhlung from a shielded beta irradiator. J. Radioanal. Nucl. Chem. Lett. 146, 5, 333-345.

41.  Liritzis (1989) Dating of quaternary sediments by beta thermoluminescence: Investigations of a new method. Analles Soc. Geolog. Belgique, T. 112, 1, 197-20 6.

42.  Liritzis Y., Orphanidis-Georgiadis L. and Efstratiou N. (1991) Neolithic Thessaly, and the Sporades: Remarks on Cultural contacts between Sesklo, Dimini and Aghios Petros based on trace element analysis and archaeological evidence. Oxford Journal of Archaeology, 10, 3, 307-313. 

43.  Liritzis Y. and Kovachena M. (1992). Evidence for sharp changes in the archaeomagnetic intensity variation during the last 2000 years. Physics of the Earth and Planetary Interiors 70, 85-89.

44.  Galloway R.B. and Liritzis (1991) Scattering correction in beta dosimetry by beta particle counting. Nuclear Tracks Radiat. Meas. 18, 1/2, 239-247.

45.  Xanthakis J., Liritzis Y. and Galloway R.B. (1992). Periodic variation in natural radioactivity of lake Bouchet sediments. Earth, Moon and Planets, 59, 191-200.

46.  Liritzis Y. and Petropoulos B. (1992) A preliminary study of the relationship between large earthquakes and Precipitation for the region of Athens, Greece. Earth, Moon and Planets, 57, 13-21. 

47.  Liritzis I. and Tsapanos T. (1992) Probable evidence for periodicities in global seismic energy release. Earth, Moon and Planets, 60, 93-108.

48.  Liritzis I. and Kokkoris M. (1992) Revised dose-rate data for thermoluminescence/ ESR dating. Nuclear Geophysics, vol. 6, No. 3, 423-443.

49.  Galloway R.B. and Liritzis Y. (1992) Provenence of Aegean volcanic  tephras by high resolution gamma spectrometry. Nuclear Geophysics (Int. J. Radiat. Appl. Instrum. Part. E) 281, Sept. Issue, 6, 3, 405-411. 

50.  Tsapanos T. and Liritzis Y. (1992) Time-lag of the seismic energy release between Chile, Mexico and Kamtcatka. Pure & Applied Geophysics, 139, 2, 293-308.

51.  Liritzis Y. and Diagourtas D. (1992). A statistical reappraisal between Greek, Hellenic arc and World seismic activity. Earth, Moon, Planets, 69, 1, 69-86 56.

52.  Liritzis Y. (1993) Cyclicity in terrestial Upheavals during the Phanerozoic Eon. Q.J. Royal astr. Soc., 3, 4, 2, 251-259.

53.  Liritzis I. Lagios E. (1993) A global archaeomagnetic data bank. EOS, 74, 27, 303, 306.

54.  Liritzis I., Galloway R.B., Kovacheva M. and Kalcheva B.B (1994) Influence of climate on the radioactivity of lake and sea sediments: first results. Geophysical J. Intern, 1 16, 683-687.

55.  Liritzis (1994) A new dating method by thermoluminescence of carved megalithic stone building. Comptes Rendus (Academie des Sciences), Paris, t. 319, serie II, 603-610.

56.  Xanthakis J., Liritzis I. and Tzanis E. (1995) Periodic variation of δ180 values form V28-239 pacific ocean deep-sea core. Earth, Moon, Planets 66, 253-278.

57.  Liritzis I., Galloway R.B. and Theocaris P. (1994) Thermoluminescence dating of ceramics revisited: Optical stimulated luminesccence of quartz single aliquot with green light emitting diodes. J. Radioanal. Nucl. Chem. Letters, 188 (3), 189-198.

58.  Liritzis I., Lagios E. and Kosmatos D., (1994) Detailed Radon isotopes measurements in Nissyros and Sousaki geothermal fields, Greece. C.R. Acad. Sci. Paris 321, 11a, 473-480.

59.  Liritzis, Poulakos C. Lagios E. and Kosmatos D. (1994). A correlation study between ozone and volcanic activity. Earth, Moon and Planets, 66, 217-230.

60.  Liritzis I., Petropoulos B., Banos C. and Sarris E. (1996). Solar – Planetary cycles in Jupiter's great red spot darkness. Earth, Moon, Planets (73, 167-179).

61.  Liritzis I., Xanthakis J., Petropoulos B., Banos C., and Sarris E. (1994) Detailed spectrum analysis of Jupiter's great red spot relative intensities for the period 1963-1967. Planetary & Space Sci. 43, 9, 1067-1078.

62.  Xanthakis J., Liritzis I., Petropoulos B., Banos C., and Sarris E. (1994) Stochastic variability in the atmospheric activity of Jupiter. Earth, Moon, Planets, 66, 189-212.

63.  Liritzis (1994) Quasi-periodic variation in the solar neutrino flux revisited. Solar Physics, 161, 29-47

64.  Theocaris P., Liritzis I., Lagios E., and Sampson A. (1997). Geophysical prospection and archaeological test excavation and dating in two Hellenic pyramids. Surveys in Geophysics, 17, 593-618.

65.  Theocaris P.S., Liritzis I. and Galloway R.B. (1994). Dating of two Hellenic pyramids by a novel application of thermoluminescence. J. Archaeological Science, 24, 399-405.   

66.  Liritzis I., Galloway. R.B., Lykousis V., Chronis G. and Anagnostou G. (1999). Towards a new chronostratigraphic method based on the marine sediment radioactivity variation. Journal of Coastal Research, 15, 4, 958-965.

67.  Liritzis I., (1995) Alternative determination of equivalent dose by green light emitting diodes Optically Stimulated Luminescence using the unstable luminescence. J. Radioanal. Nucl. Chem., 190, 1, 13-21.

68.  Liritzis I., Michael C. and Galloway R.B. A (1996) A significant Aegean volcanic eruption during the second millennium B.C. revealed by thermoluminescence dating. Geoarchaeology Internat., 11, 4, 361-371.

69.  Liritzis I., Guilbert P., Foti F., Schvoerer M., (1996) Solar Bleaching of thermoluminescence of calcites. Nuclear Instr. Meth. B, 117, 260-268.

70.  Liritzis Y., (1997) Four Glozel objects reanalysed by thermoluminescence. European journal PACT, No. 45, IV. 4, 267-280. 

71.  Kokkoris M. and Liritzis Y., (1997) Dose versus time for U-Disequilibrium and revised dose-rate data for TL/ESR dating. European journal of PACT, No. 45. IV. 5, 281 – 294.

72.  Liritzis Y., Salter C. and Hatcher H. (1997) Chemical Composition of some Greco-Roman glass fragments from Patras, Greece. European journal of PACT, No 45, I2, 25-34.  

73.  Liritzis I. (1997) Cluster analysis of thermoluminescence parameters of ancient Hellenic limestone monuments. Naturwissenschaften, 84, 463-465.

74.  Liritzis I., Guilbert P., Foti F., Schoerer M. (1997) The Temple of Apollo (Delphi) strengthens new thermoluminescence dating method. Geoarchaeology International, vol. 12, no. 5, 479-496.

75.  Liritzis I., Gregori K. (1997) Astronomical forcing in cosmogenic Be-10 variation from east Antarctica coast. Journal of Coastal Research, 14 (3), 1065-1073.

76.  Liritzis I., Bakopoulos Y. (1997) Functional behaviour of solar bleached thermoluminescence in calcities. Nuclear Instruments and Methods B, 132, 87-92.

77.  Liritzis I., Galloway R.B., Hong D.G. (1997) Single aliquot dating of ceramics by green light stimulation of luminescence from quartz. Nuclear Instruments and Methods B, 132, 457-467.

78.  Liritzis I. (1998) Bronze Age Greek Pyramids and Orion's belt. Griffith Observer, vol.63, n.10, 10-21.

79.  Liritzis I. Galloway R.B., Katsonopoulou D., D. Soters, (2001). In search of ancient Helike, Golf of Corinth, Greece Journal of Coastal Research, vol.17, No 1, 118-123.

80.  Liritzis I. and Galloway R.B. (1999), Dating implications from solar bleaching of thermoluminescente of ancient marble. J Radioanal. Nucl. Chem. 241, 2, 361-368.

81.  Sampson A., Liritzis I. (1998) Arhaeological and archaometrical research at Yali, Nissyros, TUBA – AR, t.2, 101-115.

82.  Liritzis I., and Fairbridge R. (1998). Time Series analysis of high resolution     lake Saki varves: some astrochronological and climatic aspects. Terra Nostra, 98/6, 76-81.

83.  Liritzis.I, Preka-Papadema.P, Petropoulos.B, Banos.C, Kostopoulos.T (1999) Spectrum analysis of Jupiter’s great red spot parameters: area, rotation, latitude and longitude (1963-67). Planetary and Space Science, 47, 469-492.

84.  Liritzis I. (1996) The evolution of humankind in cosmic space: Micro and Macrocosmical implications. DIOTIMA (review of philosophical research) 24, 59-63.

85.  Liritzis I. (1993) Rhythmicity in Earth's geological history: Terrestrial or extraterrestrial cause? DIOTIMA, 21, 50-52.

86.  Liritzis.I (2000) Advances in thermo- and opto- luminescence dating of environmental materials (sedimentary deposits): part I: techniques, GLOBAL-NEST, vol.2, No 1, 3-27.

87.  Liritzis.I (2000) Advances in thermo- and opto- luminescence dating of environmental materials (sedimentary deposits):part II: applications. GLOBAL-NEST, vol.2, No 1, 29-49.

88.  Kovacheva.M, Spatharas.V, Liritzis.I (1999) New archaeointensity results from the Greek materials. Archaeometry, 42, 2, 415-429.

89.  Liritzis.I and Raftopoulou.M (1999) Argolid: connection of prehistoric legends with geoenvironmental and archaeological evidence. TUBA-AR, II, 87-99.

90.  Savvaidis.A, Tsokas.G, Liritzis.I, Apostolou.M (1999) The location and mapping of ancient ruins on the castle of Lefkas (Greece) by resistivity and GPR methods. Archaeological Prospection, 6, 63-73.

91.  Spatharas.V, Kondopoulou.D, Liritzis.I and Tsokas.G (2000) Archaeointensity results from two ceramic kilns from N.Greece. J. Balkan Geophys. Soc., vol.3, N0.4, 67-72.

92.  Liritzis.I (2001) The contribution of archaeometry to the development (cultural, economic) of the Mediterranean islands. Journal of Mediterranean Studies, vol.10, 225-230

93.  Liritzis.I (2001) Searching for precision of a new ‘luminescence clock’ in dating calcitic rocks. J. Radioanalytical & Nuclear Chemistry, vol.247, No 3, 727-730.

94.  Liritzis.I (2001) Archaeoastronomical orientation errors: the case of the two Hellenic pyramidals. J. Radioanalytical & Nuclear Chemistry, vol.247, No 3, 723-725.

95.  Liritzis.I and Diakostamatiou.M (2002) Towards a new method of obsidian hydration dating with secondary ion mass spectrometry via a surface saturation layer approach. Medierranean Archaeology & Archaeometry, vol.2, N0 1, 3-20.

96.  Stevenson.C, Liritzis.I and Diakostamatiou.M (2002) Investigations towards the hydration dating of Αegean obsidian. Medierranean Archaeology & Archaeometry, vol.2, No 1, 93-109.

97.  Liritzis.I and Vassiliou.H (2002) Astronomical orientations of ancient temples at Rhodes and Attica with a tentative interpretation. Medierranean Archaeology & Archaeometry, vol.2, No 1, 69-79.

98.  Liritzis.I, Galloway.R.B., Hong.D and Kyparissi-Apostolika.N (2002) OSL dating of three prehistoric ceramics from Theopetra cave, Greece: a case study. Mediterranean Archaeology & Archaeometry, No2, Vol.2, 35-43..

99.  Liritzis.I, (2002) Revival of obsidian studies. Mediterranean Archaeology & Archaeometry, No2, Vol.2, 79-82.

100.          Mavromichalaki.H, Preka-Papadema.P, Liritzis.I, Petropoulos.B, and Kurt.V. (2003) Short-Term variations of cosmic-ray intensity and flare related data in 1981-1983. New Astronomy, 8, 777-794.

101.          Liritzis.I and Fairbridge.R (2004) Remarks on astrochronology and time-series analysis of lake Saki varved sediments. J. Balkan Geophysical Soc., vol.6, No.3, 165-172.

102.          Liritzis.I, Diakostamatiou.M, Stevenson.C.M, Novak.S.W and Abdelrehim.I (2004) The dating of hydrated obsidian surfaces by SIMS-SS. J. Radioanal. Nucl. Chemistry, vol.261, no.1, 51-60.

103.          Liritzis.I and Vassiliou.H (2003) Archaeoastronomical orientation of seven significant ancient Hellenic temples. Archaeoastronomy International, vol.17, 94-100.

104.          Brodkey.R & Liritzis.I (2004) The dating of obsidian: a possible application for transport phenomena (a tutorial). Mediterranean Archaeology & Archaeometry, vol.4, No.2, 67-82.

105.          Liritzis.I and Polychroniadou.E (2005) Optical and analytical techniques applied to the Amfissa Cathedral mural paintings made by the Greek artist Spyros Papaloukas (1892-1957). Studies in Conservation (in press).

106.          Papageorgiou.I and Liritzis.I (2006) Multivariate mixture of normals with unknown number of components. An application to cluster Neolithic ceramics from the Aegean and Asia Minor. Archaeometry (in press).

107.          Liritzis.I & Diakostamatiou.M (2005) SIMS-SS A new obsidian hydration dating method: analysis and theoretical principles. Archaeometry (in press)

108.          Liritzis.I and Vassiliou.H (2006) Does sunrise day correlate with eastern orientation of Byzantine Churches during significant solar dates and Saint’s day name? A preliminary study. Byzantinische Zeitscrift 99 (in press).

109.          Liritzis.I & Ganetsos.T (2005) Obsidian hydration dating from SIMS profiling based on saturated surface (SS) layer using new software. Proceedings of SIMS XV, Manchester 2005, Applied Surface Science (in press).

110.          Liritzis.I, Ganetsos.T and Laskaris.N (2005) Review and software assessment of the recent SIMS-SS obsidian hydration dating method. Mediterranean Archaeology & Archaeometry (December issue, in press).

111.          Liritzis.I (2005) Ulucak (Smyrna, Turkey): Chemical analysis with clustering of ceramics and soils and obsidian hydration dating. Mediterranean Archaeology & Archaeometry, vol.5, No.3, Special Issue, 33-45.

112.          Liritzis.I and Vafiadou.A (2005) Dating by luminescence of ancient megalithic masonry. Mediterranean Archaeology & Archaeometry, vol.5, No.1, 25-38.

113.          Liritzis.I and Vassiliou.H (2006) Were Greek temples oriented towards aurora? Astronomy & Geophysics (in press).

            Ελληνικα Περιοδικά

 1. Λυριτζής Ι. (1977) Ο Προσδιορισμός της ηλικίας με θερμοφωταύγεια σαν αρχαιομετρική μέθοδος, Άνθρωπος, 4, 1-2, 174-191.
 2. Liritzis Y. (1979) Thermoluminescence dating of Sitagroi, Athens Annals of Archaeology, XII, 2, 208-214.
 3. Liritzis Y. (1980) Th-230/U-234 dating of speleothems in Petralona, Άνθρωπος, 7, 215-241.
 4. Liritzis Y. and Poulianos A. (1980) A radiation Survey of Petralona Cave, Ανθρωπος, 7, 252-259.
 5. Schwarcz H.P., Liritzis Y. and Dixon A. (1980) Absolute dating of travertines from Petralona Cave, (Chalkidiki Peninsula, Greece), Άνθρωπος, 7, 152-173.
 6. Liritzis Y. (1980) Potential use of Thermoluminescence in dating speleothems, Άνθρωπος, 7 242-251.
 7. Λυριτζής Ι. (1981) Χρονολόγηση με θερμοφωταύγεια: Εφαρμογές στο Νεολιθικό οικισμό Διμηνιού, Ανθρωπολογικά, 2, 37-48.
 8. Λυριτζής Ι. (1981-2) Σπουδή παλαιοκλιματολογικών μεταβολών από συσχετίσεις χρονολογήσεων U-234/Th-230 και αναλύσεων σπηλαιοθεμάτων, Δελτ. Ελλ.. Σπηλαιολ. Εταιρείας, 18, 315-323.
 9. Λυριτζής Ι. (1982) Αρχαιομετρία, μια αναδυόμενη Επιστήμη, Αρχαιολ. Ανάλεκτα Αθηνών, ΧΙΙ, 85-92.
 10. Liritzis Y. (1984) A critical dating revaluation of Petralona Hominid: A caution for patience. Athens Annals of Archaeology, XV, 2, 285-296.
 11. Liritzis Y. (1982) 200-yrs cycling of the Earth's archaeomagnetic field intensity and in related solar-terrestrial phenomena. Πρακτικά Ακαδ. Αθηνών, 57, 380-390.
 12. Λυριτζής Ι. και Dixon J. (1984) Πολιτιστική επικοινωνία μεταξύ Νεολιθικών οικισμών Σέσκλου και Διμηνίου, Θεσσαλία, Ανθρωπολογικά, 5, 51-62.       
 13. Ξανθάκης Ι. και Λυριτζής Ι. (1986) Η ένταση του γεωμαγνητικού πεδίου για την περίοδο 7000 π.Χ. έως 1900 μ.Χ. Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών 61, 187-196.
 14. Liritzis Y. (1989) Dating of Calcites: Some aspects of radiation survey in caves and dose-rates. Bull. Geol. Pays. Hell., 34/1, 123-136.
 15. Liritzis Y. (1987/88) Signs of variation of Uranium and Thorium isotopes in Cave sediments. Bull. Geol. Pays. Hell., 33, 433-441.
 16. Liritzis Y., and Sampson, A (1989) Gama Radiation Survey in Tharounia cave, Euboea. Annales of Archaeology and Anthropology, 3, 61-64.
 17. Θεοχάρης Π., Λυριτζής Ι., Galloway R.B. (1995) Χρονολόγηση δύο Ελληνικών πυραμιδοειδών κτισμάτων εκ λαξευμένων μεγαλίθων δια της μεθόδου της θερμοφωταύγειας. Πρακτικά Ακαδ. Αθηνών, τόμος 70, 96-127.
 18. Λυριτζης.Ι και Μανιάτης.Γ (1995) Μελέτη χρονολόγησης σε ασβεστίτες και οστά του τεταρτογενούς., Acta Anthropologica, 1, 65-84.
 19. Λυριτζής.Ι και Ραυτοπούλου.Μ (1998) Αργολίδα: σύνδεση των προϊστορικών μύθων με γεωπεριβαλλοντολογικά στοιχεία. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ, τ.69, 60-66.
 20. Λυριτζής.Ι (1997) Το μυστήριο των Ελληνικών πυραμιδοειδών. ΑΕΛΛΩ, τ.9, 32-34.
 21. Λυριτζής.Ι (1996) 8η Διεθνής συνάντηση Αρχαίου Δράματος στους Δελφούς. ΑΕΡΟΠΟΣ, τ.5, 33-36.

 

Conference Publications 

1. Λυριτζής Ι. (1981) Δύο χρονολογικές προσεγγίσεις με τη μέθοδο της θερμοφωταύγειας για τον εντοπισμό της Αρχαίας Ελίκης. Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου για την Αρχαία Ελίκη, Εκδ. Ελλ. Περιηγ. Λέσχης Αιγίου, Αθήνα, 203-207.

2. Λυριτζής Ι. (1983) Συνδυασμός μεθόδων θερμοφωταύγειας και σειράς Ουρανίου: Μια νέα χρονολογική προσέγγιση στη χρονολόγηση σπηλαίων σταλαγμιτών με προσμίξεις. Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Φυσικής, σ. 225.

3. Λυριτζής Ι. (1983). Νέα τεχνική χρονολόγησης αρχαίων μετάλλων: Η μέθοδος Ra-236. Πρακτικά 3ου Πανελλ. Συνεδρίου Φυσικής, 225-226.

4. Λυριτζής Ι. Πετρόπουλος Β. και Ζαχαριάδης Θ. (1983) Η μεταβολή της συχνότητος εμφανίσεως του βορείου Σέλαος σαν συνάρτηση των δεικτών της ηλιακής δραστηριότητας και της εντάσεως του γεωμαγνητικού πεδίου. Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Φυσικής, 226-227.

5. Petropoulos, B. and Liritzis, Y. (1984). Ozone concentration and Aurora frequency in relation to solar-terrestrial indices; Proc. Quadrennial Symp. on Ozone, Chalkidiki (Greece), eds. Zerefos C.S. and Chazi A., D., Reidel & Co., Dordrecht, 691 – 696.

6. Λυριτζής Ι. και ΜcGeehan Β. (1986) Χρονολόγηση σκωριών με θερμοφωταύγεια και ο ρόλος τους στην Αρχαιολογία. Πρακτικά Σεμιναρίου. "Οι σκωριές της αρχαίας Ελληνικής Μεταλουργίας", ΙΓΜΕ, 69-80.

7. Xanthakis J. and Liritzis Y. (1990) Hellenic archaeomagnetic intensity master curve: Tentative results from spectral analysis. Proceedings of 1st Hellenic Geophys. Congress, Athens, 166-179.  

8. Galloway R.B., Liritzis Y., Sampson A. and Marketou T. (1990) Radioisotope analysis of Aegean tephras: Contribution to the dating of Santorini Volcano. Thera and the Aegean World III (Doumas C ed.), 43-54.

9. Liritzis I. and Petropoulos B. (1994). The relationship between precipitation and shallow earthquakes (M≥5 1/2) revisited. Europ. Seism. Comm. XXIV., General Assembly, Sept. 1994, Athens, vol. 1, 1973-1979.

10. Liritzis Y. (1992) Χρονολόγηση με θερμοφωταύγεια και Laser: Νέο φώς στο … φώς. Α΄ Συμπόσιο Αρχαιομετρίας, Πρακτικά Συνεδρίου, εκδ. Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρεία, 125-133,.

11. Κοσμάτος Δ., Λάγιος Ε., Γιαννόπουλος Γ., Λυριτζής Ι. (1993) Εμφάνιση και συμπεριφορά των ισοτόπων του ραδονίου σε ελληνικά γεωθερμικά πεδία. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωλογίας, Δελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, XXVIII/2, 605-622.

12. Λυριτζής (1993) Βήτα θερμοφωταύγεια: Νέα μέθοδος χρονολόγησης. Τερατογενών ιζημάτων. Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωφυσικής, (Εφηρμοσμένη Γεωφυσική/Φυσική του εσωτερικού της Γης), 288-299.

13. Λυριτζής Ι., Πετρόπουλος Β., Μαχαίρα Ε., Αντωνοπούλου Ε., (1993). Μεταβολή της συσχέτισης εμφάνισης του βορείου Σέλαος σε σχέση με την ηλιακή και γεωμαγνητική δραστηριότητα κατά την περίοδο 1976-1986. Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Αστρονομικού Συνεδρίου (Εθνική Αστρονομική Επιτροπή), 63-67.

14. Liritzis I. (1995) Some effects of tectonic activity on the archaeometric dating of ancient monuments. Intern. Seminar, "Historical and monumental structures in seismic regions", 14-15 Oct., 1993, Santorini, Greece. European Journal PACT.

15. Λυριτζής Ι., Galloway R.B., Λυκούσης Β., Χρόνης Γ., Αναγνώστου Γ., (1997) Νέα χρονοστρωματογραφική μέθοδος βασισμένη στην μεταβολή της ραδιενέργειας θαλασσιών ιζημάτων: αποτελέσματα από το Αιγαίο και Ιόνιο πέλαγος. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωκεανογραφίας, 431-434.

16. Λυριτζής Ι. (1996) Νεώτερα στοιχεία επί της νέας μεθόδου χρονολόγησης μεγαλιθικών μνημείων. Πρακτικά 3ου πανελληνίου Συνεδρίου Αρχαιομετρίας, Αρχαιομετρικές Μελέτες για την Ελληνική Προιστορία και Αρχαιότητα, (επιμ. Μπασιάκος.Ι, Αλουπη.Ε, Φακορελλης.Γ), Αθήνα, 69-80.

17. Λυριτζής Ι. και Galloway R.B. (1997) Χρονολόγηση λεπτών κεραμικών από γεωτρήσεις στην περιοχή της Αρχαίας Ελίκης με οπτική φωταύγεια. Πρακτικά    2ου διεθνούς συνεδρίου για την Αρχαία Ελίκη, HELIKE II, Αρχαία Ελίκη & Αιγιάλεια, επιμ. Ν.Κατσωνοπούλου, S.Soter, Δ.Σκιλάρντι, εκδ. Εταιρεία Φίλων της Αρχαίας Ελίκης, Αίγιο, 183-188.

18. Liritzis I. (1997) Luminescence and Cyclopean walls: Effects on dating and provenance. 4th International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean, Rhodes, 6-11 May 1997, Proceedings, vol. 2, 143-152.

19. Liritzis I. (1997) Luminescence and Cyclopean walls: Effects on dating and provenance. 4th International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean, Rhodes, 6-11 May 1997, Proceedings, vol. 2, 143-152.

20. Λυριτζής Ι. (1998) Σύγχρονη επιστήμη και αρχαίος Ελληνικός πολιτισμός. Πρακτικά, "Παιδεία, Φιλοσοφία, Πολιτισμός της νεωτέρας Ελλάδος: Αυτογνωσία και Μέλλον", Εκδ. Σύνδεσμος Επιστημονικού Προβληματισμού, 145-148.

21. Λυριτζής Ι. (1998) Η αρχαιομετρία στην επιβεβαίωση του Αιγαιακού πολιτισμού. Ημερίδα για το Αιγαίο 23/6/98, Πανελλ. Όμιλος Ιστιοπλοίας Ανοιχτής θαλάσσης (ΠΟΙΑΘ) – Πανεπιστήμιο Αιγαίου – ΕΟΤ. Πρακτικά σε δύο γλώσσες από τον ΕΟΤ. 63-72.

22. Liritzis.I (2000) The future role of archaeoastronomy of Greece in 2000+, Proceedings of the Panhellenic Conference on: Astronomy 2000+ Greek prospects for the 21st century, Penteli Astronomical Station 12 & 13 Nov. 1998, (J.Ventura, R.Korakitis, E.Kontizas, eds.), Greek National Committee for Astronomy, 101-105.

23. Λυριτζής.Ι (2001) Νεότερα στοιχεία επί της νέας μεθόδου (οπτική θερμοφωταύγεια) χρονολόγησης μεγαλιθικών μνημείων. Αρχαιομετρικές Μελέτες για την Ελληνική Προιστορία & Αρχαιότητα, επιμ. Μπασιάκος.Ι & Αλούπη.Ε, Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρεία, 69-80.

24. Λυριτζής.Ι (2001) Οπτική Φωταύγεια: Επισκόπηση της νέας μεθόδου απόλυτης χρονολόγησης κεραμικών στην υπηρεσία της αρχαιολογίας. Μελέτες για την Ελληνική Προιστορία & Αρχαιότητα, επιμ. Μπασιάκος.Ι & Αλούπη.Ε, Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρεία, 37-46.

25. Liritzis I., Galloway R.B. (2000) Solar bleaching of thermoluminescence of ancient marble and limestone: dating and provenance implications. Proceedings of the International Conf. of Paros and Cycladic marbles, PARIA LITHOS, (Schilardi.D & Katsanopoulou.D, eds), 603-608..

26. Λυριτζής.Ι (2002) Ραδιοισοτοπική ανάλυση ηφαιστειακής τέφρας από τα Δωδεκάνησα και το νότιο Αιγαίο. Πρακτικά Συνεδρίου, Αρχαιολογία & Περιβάλλον στα Δωδεκάνησα: Ερευνα & Πολιτιστικός Τουρισμός (Επιμ. Ι.Λυριτζής), Παν/μιο Αιγαίου, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Ρόδος, 83-88.

27. Liritzis.I (2004) Luminescence dating of megalithic monuments. Proceedings of the International Conference Exploring the Maltese Prehistoric Temples, published by OTS Foundation, Florida.

28. Liritzis.I, Diakostamatiou.M, Stevenson.C, Tsamasyrou.I, Novak.S, Abdelrehim.I and Perdikatsis.V (2004) New prospects in obsidian hydration dating: An integrated approach. Proceedings of the Hellenic Archaeometry Society, Athens, British Archaeological Reports (BAR) International Series (in press).

 

 

Ανακοινώσεις:

Παλιές ανακοινώσεις

Ενδιαφέρουσες διασυνδέσεις

Πανεπιστήμιο Αιγαίου   English   Πίσω στο ΤΜΣ