Κωνσταντίνος Μαγκλιβέρας                                                                                                                                                                                                      

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΜΑΓΚΛΙΒΕΡΑ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

 

05/1998 - 09/1998         Έρευνα σε Μεταδιδακτορικό Επίπεδο (Post-Doctoral Research) στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος, Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Έρασμος Ρότερνταμ (Erasmus University Rotterdam), Ολλανδία.

10/1995 - 02/1998          Διδακτορικό Δίπλωμα στο Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών (Doctor of  Philosophy, D.Phil in the Law of International Organisations), Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (University of Oxford). Υποβληθείσα Διατριβή: “Exclusion from Participation in International Organisations: The Law and Practice Behind Members StatesExpulsion and Suspension of Membership”.

10/1988 - 09/1989          Ερευνητικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδικεύσεως Νομικών Σπουδών στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο (Master of Laws (LL.M) by Research in European Community Law), Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ανατολικής Αγγλίας (University of East Anglia at Norwich), Μεγάλη Βρετανία. Υποβληθείσα Διατριβή: “Force Majeure and Interim Measures in European Community Law”.

10/1987 - 09/1988          Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδικεύσεως Νομικών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές (Master of Laws (LL.M) in European Legal Studies), Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Έξετερ (University of Exeter), Μεγάλη Βρετανία. Υποβληθείσα Διπλωματική Εργασία: “The Influence of National Legislations upon the Draft Statute of the European Company (Societas Europae)”.

 

ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ

 

10/1981 - 9/1986           Πτυχίο Νομικής, Νομική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 

10/1989                        Απονομή από το Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Αγγλίας (University of East Anglia) ετησίας Ερευνητικής και Διδακτικής Υποτροφίας (Teaching Research Scholarship).

10/1995                        Απονομή Ερευνητικής Υποτροφίας διαρκείας τριών ετών από την Βρετανική Ακαδημία (British Academy) για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

10/1998                        Απονομή Ετησίου Θεσμοθετημένου Βραβείου από το Κέντρο Διεθνών Σπουδών (Centre for International Studies) του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης για την καλύτερη Διδακτορική Διατριβή στον τομέα των Διεθνών Σχέσεων. Διευθυντής του Κέντρου ήταν ο Καθηγητής A. Roberts.

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 

10/1988 - 09/1989         Βοηθός στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ανατολικής Αγγλίας (University of East Anglia), Μεγάλη Βρετανία.

10/1989 - 09/1991         Μέλος ΔΕΠ στην βαθμίδα του Λέκτορα με αντικείμενο το Δημόσιο Δίκαιο και Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Αμπερντήν (University of Aberdeen), Μεγάλη Βρετανία.

09/1994 - 09/1995         Μέλος ΔΕΠ στην βαθμίδα του Λέκτορα στην Σχολή Νομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Σάσσεξ (University of Sussex), Μεγάλη Βρετανία.

01/1997 - 04/1997         Επισκέπτης Ερευνητής (Visiting Scholar and Fellow) στο Κέντρο Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου (Center of International and Comparative Law), Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας - Μπέρκλεϋ (Boalt Hall School of Law, University of California at Berkeley), ΗΠΑ. Διευθυντής του Κέντρου είναι ο Καθηγητής D. Caron.

10/1998 – 06/2002         Εξωτερικός Ακαδημαϊκός Εταίρος (External Academic Fellow) του Ινστιτούτου Παγκοσμιοποιήσεως, Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου και Επιλύσεως Διαφορών (Institute of Globalization, International Economic Law and Dispute Settlement - GLODIS), Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Έρασμος, Ρότερνταμ (Erasmus University Rotterdam), Ολλανδία. Διευθυντής του Ινστιτούτου ήταν ο Καθηγητής P. Malanczuk.

01/2000 - 04/2000         Μέλος ΔΕΠ στην βαθμίδα του Λέκτορα και κάτοχος της Έδρας Jean Monnet στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο, Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ανατολικής Αγγλίας (University of East Anglia), Μεγάλη Βρετανία..

02/2001 - 08/2001         Διδάσκων βάσει του Π.Δ. 407/1980, Τμήμα Ανατολικών, Σλαβικών και Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

02/2001 – 11/2002         Διδάσκων βάσει του Π.Δ. 407/1980, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ρόδος).

06/2001 – 06/2002         Ερευνητής στο Ερευνητικό Πρόγραμμα της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων με θέμα Η Κοινοβουλευτική Διπλωματία στη Σύγχρονη Εποχή και η Συμμετοχή της Βουλής των Ελλήνων.

11/2002 – σήμερα         Εκλογή στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών», Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Εκπρόσωπος του Τμήματος στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας και στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου.

7/2005 – σήμερα           Εξωτερικός Κύριος Ερευνητής, Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας, Ακαδημία Αθηνών. Εκτέλεση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Μετανάστευση στην Ελλάδα: Διεθνές και Κοινοτικό Δίκαιο». Το πρόγραμμα προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο 2006 με την έκδοση σχετικής μελέτης.  

7/2006 – 7/2006            Κατόπιν προσκλήσεως του International Institute of Human Rights που εδρεύει στο Στρασβούργο, Εισηγητής  με θέμα: Το Αφρικανικό Σύστημα Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο 37ο study session στο οποίο συμμετέχουν 300 ακροατές από 80 κράτη.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

10/1986 - 02/1987         Ασκούμενος Δικηγόρος, Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

02/1997 - 10/1987         Ασκούμενος Δικηγόρος, Νομική Υπηρεσία της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και Τηλεοράσεως (ΕΡΤ).

04/1989 - σήμερα          Δικηγόρος, Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Τον Σεπτέμβριο του 1996 προαγωγή σε Δικηγόρο παρ’ Εφέταις.

01/1994 - 07/1994         Νομικός Σύμβουλος, Τμήμα Νομικών Υποθέσεων και Τμήμα Ναυτασφαλίσεων, Adriatic Tankers Shipping Co. S.A., Πειραιάς.

04/1999 - 11/1999         Δικηγόρος επί παγία αντιμισθία, Τμήμα Συμβάσεων της Διευθύνσεως Νομικών Υπηρεσιών, Alpha Bank (Τράπεζα Πίστεως).

04/2000 – 01/2004         Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό και Νομικός Συνεργάτης, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

12/2003 – 10/2004         Νομικός Σύμβουλος, Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

03/1996 - 03/1996         Βαρσοβία, Πολωνία: Ειδικός εμπειρογνώμονας σε συνάντηση για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στην Ευρώπη, προσκεκλημένος της Νομικής Πρωτοβουλίας για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη του Αμερικανικού Δικηγορικού Συλλόγου (Central and East European Law Initiative of the American Bar Association).

12/1996 - 06/1998         Σύμβουλος στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Βοηθείας κατά των Ναρκωτικών της Νομικής Πρωτοβουλίας για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη του Αμερικανικού Δικηγορικού Συλλόγου (Regional Anti-Drugs Assistance Project, Central and East European Law Initiative of the American Bar Association).

06/1997 - 07/1997         Γραφείο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη (United Nations Office at Geneva) και Διεθνής Νομική Επιτροπή (International Law Commission): Συμμετοχή στη Τριακοστή Τρίτη Περίοδο του Σεμιναρίου Διεθνούς Δικαίου (International Law Seminar). 

04/2000 - σήμερα          Τακτικός συνεργάτης (Contributing Editor) σε θέματα Ελληνικού Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου στο Βρετανικό νομικό περιοδικό European Current Law, το οποίο εκδίδεται μηνιαίως από τον εκδοτικό οίκο Sweet and Maxwell.

10/2000- 07/2001          Μέλος της Επιτροπής Κανονιστικής Μεταρρύθμισης που συστάθηκε με την υπ’ αριθμό ΔΙΔΙΜ/Φ.3/21565//2-10-2000 Απόφαση της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Έργο της Επιτροπής ήταν η μελέτη των συστάσεων πολιτικής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την βελτίωση της ποιότητας των κανονιστικών ρυθμίσεων στην Ελλάδα. Η Επιτροπή συνέταξε Σχέδιο Νόμου με τίτλο Έλεγχος Καλής Ποιότητας Νομοθετικών και Κανονιστικών Ρυθμίσεων.  

05/2001 – 06/2001         Αξιολογητής στην Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Αριθμός Συμβολαίου EV4C/EE19981 B3091/0501) για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δορυφορικής Ναυσιπλοΐας, Εύρεσης Θέσης και Χρονομέτρησης (Πρόγραμμα Galileo).

09/2005 – σήμερα         Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών.  

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ

 

02/1992 - 05/1992         Διαρκές Ναυτοδικείον Πειραιώς.

05/1992 - 05/1993         Ναυτικό Κλιμάκιο και Γραφείο Εποπτών Αμβούργου, Γερμανία (Hellenic Navy Liaison Office in Hamburg).

05/1993 -12/1993          Διεύθυνση Εξοπλισμών, Γενικό Επιτελείο Ναυτικού.

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 

Αγγλικά                       Άριστα

Γερμανικά                    Άριστα

Γαλλικά                        Καλά

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ  -  ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

 

ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΑ ΒΙΒΛΙΑ – ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

 

 

1. Expulsion from Participation in International Organisations: The Law and Practice Behind Member States’ Expulsion and Suspension of Membership, Kluwer Law International, The Hague, 1999, xxvi και 302 σελίδες.

 

2.    The Adoption of Punitive Measures by the European Community and the European Union Against Recalcitrant Member States: Analysis, Criticism and Some Proposals, European Public Law Series, Τόμος VII, Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου, 1999, 92 σελίδες.

 

3. (Με Η. Αναγνωστόπουλο) Criminal Law in Greece, Kluwer Law International, The Hague, 2000, 216 σελίδες.

 

 

4. (Με G. Naldi) The African Union and the predecessor Organization of African Unity, Kluwer Law International, The Hague, 2004, 218 σελίδες.

 

5. The European Constitution and the Question of Membership, Hellenic Centre for European Studies, EKEM Paper 3/2005, Αθήνα, 2005, 60 σελίδες.     

 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

 

 

1.  Οι Διεθνείς Οργανισμοί του Ευρύτερου Ευρωπαϊκού Χώρου, Εκδόσεις Ατραπός, Αθήνα, 2005, 428 σελίδες.

 

2. (Με Π. Κουσούλη) Moving Across Borders: Foreign Relations, Religion and Cultural Interactions in Ancient Mediterranean, Peeters Publishers, Leuven, 2006 (υπό έκδοση).  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

 

 

1.    “Fact-Finding: A Greek Perspective” στο συλλογικό έργο D. Carey-Miller (επιμέλεια), The Option of Litigating in Europe, United Kingdom Comparative Law Series, Τόμος 14, United Kingdom National Committee of Comparative Law, Λονδίνο, 1993, σελ. 87-107.

 

2.    “Money Laundering and the European Communities” στο συλλογικό έργο J. Norton (επιμέλεια), Banks, Fraud and Crime, Lloyd’s of London Press, Λονδίνο, 1994, σελ. 171-188.

 

3.    “The Greek Patent, Trademark and Copyright Law” στο συλλογικό έργο P. Nelson (επιμέλεια), Digest of Intellectual Property Laws of the World, Oceana Publications, Νέα Υόρκη 1995, 31 σελίδες.

 

4.    “The Greek Law on Execution of Orders and Judgments” στο συλλογικό έργο P. Kaye (επιμέλεια), Methods of Execution of Interim Orders and Judgments in the United Kingdom and Europe, John Wiley & Sons, Chichester, 1996, σελ. 133-146.

 

5.    “The Efforts of the European Community to Supervise the Community’s Financial Services Sector” στο συλλογικό έργο C. Caiger and D. Floudas (επιμέλεια), 1996 Onwards: Lowering the Barriers Further, John Wiley & Sons, Chichester, 1996, σελ. 81-104.

 

6.    “The Greek Law of Succession” στο συλλογικό έργο D. Hayton (επιμέλεια), European Succession Laws, John Wiley & Sons, Chichester, 1996, 25 σελίδες. Σε ανανεωμένη και βελτιωμένη έκδοση κυκλοφόρησε ως D. Hayton (επιμέλεια), European Succession Laws, Jordans, Bristol, 1998, σελ. 207-236 και σε εμπλουτισμένη δεύτερη έκδοση ως D. Hayton (επιμέλεια), European Succession Laws, Jordans, Bristol, 2002, σελ. 271-303.

 

7.    “Banks, Money Laundering and the European Community” στο συλλογικό έργο J. Norton (επιμέλεια), Banks, Fraud and Crime, Δεύτερη Έκδοση, Lloyd’s of London Press, Λονδίνο, 2000, σελ. 173-200.

 

8.    “Σύγχρονες Εξελίξεις στην Συνδιάσκεψη της Βαρκελώνης: Η Δημιουργία της Ευρώ-Μεσογειακής Ζώνης Ελευθέρου Εμπορίου” στο συλλογικό έργο Ι. Σειμένης (επιμέλεια), Η Μεσόγειος στον 21ο Αιώνα: Προβλήματα και Προοπτικές, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος, 2002, σελ. 47-63.

 

 

9.    “Η Γένεση της Αρχής της Αειφόρου Αναπτύξεως και το Διεθνές Δίκαιο” στο συλλογικό έργο Γ. Τσάλτας – Κ. Κατσιμπάρδης (επιμέλεια), Αειφορία και Περιβάλλον – Η Ευρωπαϊκή και Εθνική Προοπτική, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2004, σελ. 255-265.

 

10.  “Η Διακοινοβουλευτική Ένωση (Inter-Parliamentary Union) και η Βουλή των Ελλήνων” στο συλλογικό έργο Στ. Περράκης, Α. Μπρεδήμας και Χ. Καραμπαρμπούνης (επιμέλεια), Κοινοβουλευτική Διπλωματία και Βουλή των Ελλήνων, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα/ Ελληνική Εταιρεία Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, Αθήνα, 2004, σελ. 289-322.

 

11.  “Η Εξελικτική Πορεία των Διεθνών Οργανισμών στην Ευρώπη”, “Το Βόρειο Συμβούλιο – Το Βόρειο Συμβούλιο των Υπουργών”, “Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως”, “Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη”, “Η Οικονομική Ένωση BENELUX” στο συλλογικό έργο Κ. Μαγκλιβέρας (επιμέλεια), Οι Διεθνείς Οργανισμοί του Ευρύτερου Ευρωπαϊκού Χώρου, Εκδόσεις Ατραπός, Αθήνα, 2005, σελ. 21-43, 199- 216, 219-240, 285-298, και 319-340 αντίστοιχα.   

 

12.  “Ancient Israelite Law and the Concept of State” στο συλλογικό έργο E. Venizelos/ A. Pantelis (επιμέλεια): Civilizations and Public Law Civilisations et Droit Public, Esperia Publications, Λονδίνο, 2005, σελ. 469-484.

 

13.  “Σκέψεις και Προτάσεις για την Θεσμική Αναμόρφωση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών” στο συλλογικό έργο Στ. Περράκης (επιμέλεια), Παγκόσμια Διακυβέρνηση: Διεθνές Δίκαιο και Διεθνείς Σχέσεις στην Αυγή του 21ου Αιώνα, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2006 (υπό έκδοση).

 

14.  “Η Μη Άσκηση Δικαιοδοσίας από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο βάσει του Άρθρου 98 παρ. 2 του Καταστατικού του: Η Περίπτωση των Διμερών Συμφωνιών Ασυλίας” στο συλλογικό έργο Κ. Κούφα και Φ. Παζαρτζή (επιμέλεια), Η Διεθνής Ποινική Δικαιοσύνη ως Μηχανισμός Επιβολής του Διεθνούς Δικαίου, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, 2006 (υπό έκδοση).

 

15.  “Η Αδυναμία Ολοκλήρωσης της Συνολικής Σύμβασης του ΟΗΕ για τη Διεθνή Τρομοκρατία το Σεπτέμβριο 2005: Λόγοι και Συνέπειες” στο συλλογικό έργο Χ. Δίπλα και Ε. Δούση (επιμέλεια), 60 Χρόνια από την Ίδρυση του Ο.Η.Ε. – Διεθνής Ειρήνη και Ασφάλεια, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Θεσμική Μεταρρύθμιση, Εκδόσεις Ι. Σιδέρη, 2006 (υπό έκδοση).

 

16.  (με Δ. Μπουραντώνη) «Η Αναδιάρθρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ» στο συλλογικό έργο Χ. Δίπλα και Ε. Δούση (επιμέλεια), 60 Χρόνια από την Ίδρυση του Ο.Η.Ε. –Διεθνής Ειρήνη και Ασφάλεια, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Θεσμική Μεταρρύθμιση, Εκδόσεις Ι. Σιδέρη, 2006 (υπό έκδοση).

 

17.  “Η Συζήτηση για την Αναμόρφωση του ΟΗΕ: Άλλη μια Χαμένη Ευκαιρία το Σεπτέμβριο του 2005;” σε Στ. Περράκης (επιμέλεια), 60 Χρόνια Ηνωμένα Έθνη: Προκλήσεις και Προοπτικές, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2006 (υπό έκδοση).

 

18.  (με Π. Φραντζή και Δ. Μπουραντώνη) “ThucydidesWritings on Diplomacy and their Relevance to Current Practice” στο συλλογικό έργο P. KousoulisK. Magliveras (επιμέλεια), Moving Across Borders: Foreign Relations, Religion and Cultural Interactions in Ancient Mediterranean, Peeters Publishers, Leuven, 2006 (υπό έκδοση).     

 

 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

 

 

1.    “Fishing in Troubled Waters: The Merchant Shipping Act and the EEC” [1990] 39 International and Comparative Law Quarterly 899-914.

             

2.    “Force Majeure in Community Law” [1990] 15 European Law Review 460-471.

 

3.    “The Regulation of Money Laundering in the United Kingdom” Journal of Business Law, Νοέμβριος 1991, σελ. 525-535.

 

4.    “Withdrawal from the League of Nations Revisited” [1991] 10 Dickinson Journal of International Law 25-71.

 

5.    “Defeating the Money Launderer: The International and European Framework” Journal of Business Law, Μάρτιος 1992, σελ. 161-177.

 

6.    “The European Community as a Member Organisation of the Food and Agriculture Organization” [1995] 38 International Academy of Santa Barbara - Current World Leaders/ International Issues 73-82.

 

7.    “The Implementation of the 1991 EC Directive on Money Laundering in Germany, Italy and The Netherlands” New York State Bar Association International Law Practicum, Φθινόπωρο 1995, σελ. 89-100.

 

8.    “Best Intentions but Empty Words: The European Ombudsman” [1995] 20 European Law Review 401-409.

 

9.    (Με G. Naldi) “The Proposed African Court of Human and Peoples’ Rights: Evaluation and Comparison” [1996] 8 African Journal of International and Comparative Law 944-969.

 

10.  “Unjust Enrichment and Restitution Law in Community Law” [1997] 6 Irish Journal of European Law 190-202.

 

11.  (Με G. Naldi) “Reinforcing the African System of Human Rights: The Protocol on the Establishment of a Regional Court of Human and Peoples’ Rights” [1998] 16 Netherlands Quarterly of Human Rights 431-456.

 

12.  “The European Community’s Combat Against Money Laundering: Analysis and Evaluation” [1998] 5 Nova Southeastern University ILSA Journal of International & Comparative Law 91-120.

 

13.  “A Legal Analysis of Suspension and Expulsion Clauses in the Constitutive Instruments of African International Organisations” [1999] Australian International Law Journal 158-174.

 

14.  (Με G. Naldi) “The African Economic Community: Emancipation for African States or Yet Another Glorious Failure?” [1999] 24 North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation 601-631.

 

15.  (Με Δ. Μπουραντώνη) “The Enlargement of the UN Security Council: Reflections from the Current Debate” [2002] 22 Politics 24-30.

 

16.  (Με Δ. Μπουραντώνη) “Anglo-American Differences in the United Nations During the Cold War: The ‘Uniting for Peace Resolution’” [2002] 16 Contemporary British History 59-76.

 

17.  “The Interplay Between the Transfer of Slobodan Milosevic to the International Criminal    Tribunal for the Former Yugoslavia and Yugoslav Constitutional Law” [2002] 13 European Journal of International Law 661-677.

 

18.  (Με G. Naldi) “The African Union – A New Dawn for Africa?” [2002] 51 International and Comparative Law Quarterly 415-425. 

 

19.  “Η Παράδοση του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την   Πρώην Γιουγκοσλαβία από την Σκοπιά του Εσωτερικού Δικαίου της Γιουγκοσλαβίας” [2002] 52 Ποινικά Χρονικά 198-205.

 

20.  “Difficulties and Status of Efforts to Create a Criminal Tribunal in Cambodia” [2002] 3 Asia-Pacific Journal of Human Rights and the Law 105-135.

 

21.  “Η Δυνατότητα των Ατόμων που Διώκονται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία να Αμφισβητήσουν την Νομιμότητα της Διώξεως: Η Περίπτωση Μιλόσεβιτς” [2003] 52 Ποινικά Χρονικά 395-401.

 

22.  (με G. Naldi) “The Pan-African Parliament of the African Union: An Overview” [2003] 3 South African Human Rights Law Journal 222-233.

 

23.  (Με Δ. Μπουραντώνη) “Rescinding the Signature of an International Treaty as a Means for Opposing it: The Case of the United States and the Rome Statute Establishing the International Criminal Court” [2003] 14 Diplomacy and Statecraft 21-49.

 

24.  “The Regulation of Workplace Sexual Harassment in Greece: Legislation and Case Law Analysis” [2004] 20 The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 65-80. Σε βελτιωμένη μορφή δημοσιεύθηκε στο [2005] 7 International Journal of Discrimination and the Law (Special Issue on Sexual Harassment) 169-186. 

 

25.  “Protecting the Rights of Migrant Workers in the Euro-Mediterranean Partnership” [2004] 9 Mediterranean Politics (Special Issue on Economic and Social Rights in the Euro-Mediterranean Partnership) 459-488.

 

26.  “Migrant Workers’ Rights in the Euro-Mediterranean Partnership: European Union and International Law Perspectives” [2004] Hellenic Review of European Law (International Edition) 43-83.

 

27.  (με G. Naldi) “The African Court of Justice” [2006] 66 Zeitschrift fuer auslaendisches oeffentiches Recht und Voelkerrecht 187-213 (υπό δημοσίευση, επισυνάπτεται σχετική βεβαίωση).

 

28.  Regional Aspects of the Fight against Trafficking in Human Beings: the Council of Europe’s Convention” [2005] Hellenic Review of European Law (International Edition) (υπό δημοσίευση, επισυνάπτεται σχετική βεβαίωση).

 

29.  Η προβληματική της μετανάστευσης υπό το πρίσμα του Habeas Corpus - Μια εισαγωγή στη προβληματική της μετανάστευσης σε σχέση με το διεθνές δίκαιο και με το Κοινοτικό δίκαιο” [2005] 6 Επετηρίδα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδημίας Αθηνών (υπό δημοσίευση).

 

 

ΛΟΙΠΕΣ  ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
 
 

1.                   The Arbitral Referee Procedure: A New Initiative of the International Chamber of       

Commerce” [1990] 35 Journal of the Law Society of Scotland 322-325.

 

2.                   “The Effects of Factortame” Scots Law Times, 1990, σελ. 321-324.

 

3.                   “Recent Developments in EC Company Law” Scots Law Times, 1990, σελ. 289-292.

 

4.                   “The Privatisation of the Scottish Electricity Industry and EC Competition Law” Scots Law Times, 1991, σελ. 450-453.

 

5.                   “The Ban of Tobacco Advertising and EC Law” [1992] 37 Journal of the Law Society of Scotland 59-61.

 

6.                   “Some Recent Developments in EC Labour Law” International Bar Association Labour Law Journal, Απρίλιος 1992, σελ. 3-4.

 

7.                   “The New Greek Legislation on Intellectual Property: A First Approach” International Business Lawyer, 1994, σελ. 301-306.

 

8.                   “Restrictive Covenants and Employment Contracts in Greek Law” [1994] 4 Employment & Industrial Relations Law Journal 12-15.

 

9.                   “The Draft Legislation on Money Laundering in Liechtenstein and the Czech Republic” [1994] 10 International Enforcement Law Reporter 460-463.

 

10.                “Η Νομοθεσία των Κρατών Μελών της ΕΟΚ για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Ενέργειες” Δελτίον Ενώσεως Ελληνικών Τραπεζών, Β’ Τριμηνία 1995, σελ. 62-71. 

 

11.                “The Legislation on Money Laundering in the Republic of Ireland” [1995] 11 International Enforcement Law Reporter 82-86.

 

12.                “An Examination of the UN International Tribunal for Rwanda” [1995] 11 International Enforcement Law Reporter 284-290.

 

13.                “The New Greek Legislation on Trade Marks” [1996] European Intellectual Property Review 58-61.

 

14.                “The Recent Legislation to Combat Money Laundering in Spain” [1996] 12 International Enforcement Law Reporter 84-88.

 

15.                “The Recent Legislation to Combat Money Laundering in Greece” [1996] 12 International Enforcement Law Reporter 126-128.

 

16.                “An Examination of the New UNIDROIT Convention on the Return of Stolen or Illegally Exported Cultural Goods [1996] 12 International Enforcement Law Reporter 243-249.

 

17.                “Extending further the Long Arm of US Extraterritoriality: The Case of the Cuban and Iran-Libya Acts 1996” [1996] 7 International Commercial and Company Law Review 419-424.

 

18.                “Extending Further the Powers of Confiscation in Britain: The Proceeds of Crime Act 1995” [1997] 13 International Enforcement Law Reporter 8-11.

 

19.                “A Critical Analysis of the Inter-American Convention on Corruption” [1997] 13 International Enforcement Law Reporter 201-208.

 

20.                “A Critical Examination on the UN International Convention on the Suppression of Terrorist Bombings” [1998] 14 International Enforcement Law Reporter 298-305.

 

21.                “Money Laundering and Switzerland: Analysis and Some Observations” [1999] 15 International Enforcement Law Reporter 3-6 & 52-55.

 

22.                “Recent UN General Assembly Measures to Adopt Instruments Combating International    Terrorism” [1999] 15 International Enforcement Law Reporter 235-239.

 

23.                “Tightening the Grip on Terrorism: The International Convention for Suppression of   the Financing of Terrorism” [2000] 16 International Enforcement Law Reporter 638-642.

 

24.                “The Special Court for Sierra Leone: A New Type of Regional Criminal Court for the International Community?” [2001] 17 International Enforcement Law Reporter 81-85.

 

25.                “Fighting International Transgression: The UN Convention on Transnational Organized Crime” [2001] 17 International Enforcement Law Reporter 392-396.

 

26.                “Revision to the European Community’s Anti-Money Laundering Instrument: Critical Analysis” [2002] 18 International Enforcement Law Reporter 181-184.

 

27.                “The Unfinished Story of the Cambodia Criminal Tribunal: An Analysis of the Law of August 2001 and its Aftermath” [2002] 18 International Enforcement Law Reporter 508-514.

 

28.               “The Inter-American Convention Against Terrorism: Do Such Instruments Contribute to the Effective Combat of Terrorism?” [2003] 19 International Enforcement Law Reporter 52-56.

 

29.               “The UN-Cambodia Agreement Concerning the Prosecution of Crimes Committed During the Democratic Kampuchea” [2003] 19 International Enforcement Law Reporter 325-329.

 

30.      “How Effective is the UN Mechanism in Combating Terrorism Financing? The Case of Qatar and the Former Chechnyan Leader Yandarbiyev” [2004] 20 International Enforcement Law Reporter 328-332.

 

32.        (με Μ. Τσινισιζέλη), «Υπάρχει Ηθική στις Διεθνείς Σχέσεις;», Οικονομικός, 8 Απριλίου 2004, σελ. 27-29.

 

31.        (με Π. Σιούσουρα) «Τρομοκρατία, Νόμιμη Άμυνα και Διεθνές Δίκαιο: Η Δύσκολη Συμβίωση», Εξωτερικά Θέματα, Οκτώβριος 2004, σελ. 87-96.

 

32.        “Analysis and Evaluation of the UN Nuclear Terrorism Convention” [2005] 21 International Enforcement Law Reporter 293-298.

 

33.        “Trafficking in Human Beings: Action by the Council of Europe” [2005] 21 International Enforcement Law Reporter 417-422.  

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ

(Με ένδειξη των δημοσιεύσεων που προέκυψαν από τις εισηγήσεις)

 

 

1.    “The Social Dimension of European Community Law” στο Annual Conference of the Socio-Legal Studies Association, Πανεπιστήμιο του Λέστερ (Leicester University), Μάρτιος 1991.

 

2.    “Η Οδηγία της ΕΟΚ περί Καταχρήσεως Εμπιστευτικών Πληροφοριών” στο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Απρίλιος 1991.

 

3.    “The Pre-Arbitral Referee Procedure” στο Young Scottish Lawyers Association Arbitration Conference, Γλασκώβη, Ιούνιος 1991. [Δημοσιεύθηκε ως “The Arbitral Referee Procedure: A New Initiative of the International Chamber of Commerce” [1990] 35 Journal of the Law Society of Scotland 322].

 

4.    “Fact-Finding - A Greek Perspective”, στο 1991 Conference of the United Kingdom National Committee of Comparative Law, Πανεπιστήμιο του Αμπερντήν (University of Aberdeen), Σεπτέμβριος 1991. [Δημοσιεύθηκε ως “Fact-Finding: A Greek Perspective” στο συλλογικό έργο Carey-Miller (επιμέλεια), The Option of Litigating in Europe, United Kingdom Comparative Law Series, Τόμος 14, United Kingdom National Committee of Comparative Law, Λονδίνο, 1993, σελ. 87].

 

5.    Οι κάτωθι τρεις εισηγήσεις δόθηκαν στην Νομική Σχολή του Πολυτεχνείου της Αγγλίας (Anglia Polytechnic University) τον Οκτώβριο του 1991:
- “EC Social Policy - The Quest for Harmonisation”
- “The Single European Market 1992 - The Constitutional Implications for the United Kingdom”
- “European Community Law as a Source of Law”.

 

6.    Κριτική θεώρηση της εισηγήσεως “The Single Market: Managing the Regulatory Policy” στην Ημερίδα Conference on Industrial Networks in the European Community, που οργανώθηκε από το European Sussex Institute, Πανεπιστήμιο του Σάσσεξ (University of Sussex) τον Οκτώβριο 1994.

 

7.    “The European Community as a Member-Organisation of the Food and Agriculture Organization” στο Annual Conference of the British International Studies Association, Πανεπιστήμιο της Υόρκης (University of York), Δεκέμβριος 1994. [Δημοσιεύθηκε ως “The European Community as a Member Organisation of the Food and Agriculture Organization” International Academy of Santa Barbara Current World Leaders, Αύγουστος 1995, σελ. 73].

 

8.    “The European Parliament’s Ombudsman” στο Annual Conference of the Socio-Legal Studies Association, Πανεπιστήμιο του Λήντς (University of Leeds), Μάρτιος 1995. [Δημοσιεύθηκε ως “Best Intentions but Empty Words: The European Ombudsman” [1995] 20 European Law Review 401]

 

9.    “The Implementation of the EC Directive on Money Laundering in Germany, The Netherlands, Italy and Luxembourg” στο Fourth Liverpool Conference on Fraud, Corruption, and Business Crime, Πανεπιστήμιο Λίβερπουλ Τζον Μουρς (Liverpool John Moores University), Μάρτιος 1995. [Δημοσιεύθηκε ως “The Implementation of the 1991 EC Directive on Money Laundering in Germany, Italy and The Netherlands” New York State Bar Association International Law Practicum, Φθινόπωρο 1995, σελ. 89]

 

10. “The Inter-American System of Human Rights Protection” στο Human Rights 2000 Conference, Πανεπιστήμιο του Λέστερ (Leicester University), Σεπτέμβριος 1995.

 

11. “Problems Surrounding the Application of the Directive on Money Laundering in the Member States of the European Community” στο Money Laundering Workshop, το οποίο οργανώθηκε από το Αμερικανικό Δικηγορικό Σύλλογο (Αmerican Bar Association), το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Πολωνίας στην Βαρσοβία τον Μάρτιο 1996. 

 

12. “The Contribution of the Inter-American Court of Human Rights in the Protection of Human Rights” στο Annual Conference of the Socio-Legal Studies Association, Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον (Southampton University), Απρίλιος 1996.

 

13. “The Influence of the National Law Concept on Unjust Enrichment in the Restitution Law of the European Community” στο National Influences on European Community Law Conference, το οποίο διοργανώθηκε από το Durham European Law Institute, Πανεπιστήμιο του Ντάραμ (Durham University), Ιούλιος 1996. [Δημοσιεύθηκε ως “Unjust Enrichment and Restitution Law in Community Law” [1997] 6 Irish Journal of European Law 190]

 

14. (Με G. Naldi) “The African Court of Human and Peoples’ Rights: Evaluation and Comparison” στο Second Human Rights 2000 Conference, Πανεπιστήμιο του Λέστερ (Leicester University), Σεπτέμβριος 1996. [Δημοσιεύθηκε ως “Reinforcing the African System of Human Rights: The Protocol on the Establishment of a Regional Court of Human and Peoples’ Rights” [1998] 16 Netherlands Quarterly of Human Rights 431]

 

15. “The Adoption of Punitive Measures by the European Community and the European Union Against Recalcitrant Member States” στο Τομέα Ευρωπαϊκού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Έρασμος στο Ρότερνταμ (Erasmus University Rotterdam), Σεπτέμβριος 1998.

 

16.  “Σύγχρονες Εξελίξεις στην Συνδιάσκεψη της Βαρκελώνης: Η Δημιουργία της Ευρω-Μεσογειακής Ζώνης Ελευθέρου Εμπορίου” στην Επιστημονική Ημερίδα Η Μεσόγειος στον 21o Αιώνα: Προβλήματα και Προοπτικές”, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος, Δεκέμβριος 2001. [Δημοσιεύθηκε ως “Σύγχρονες Εξελίξεις στην Συνδιάσκεψη της Βαρκελώνης: Η Δημιουργία της Ευρώ-Μεσογειακής Ζώνης Ελευθέρου Εμπορίου” στο Σειμένης (επιμέλεια), Η Μεσόγειος στον 21ο Αιώνα: Προβλήματα και Προοπτικές, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος, 2002, σελ. 47]

 

17.  “Ancient Israelite Law and the Concept of State” στο Διεθνές Συνέδριο Πολιτισμοί και Δημόσιο Δίκαιο που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Αθήνα, Απρίλιος 2003. [Δημοσιεύθηκε ως “Ancient Israelite Law and the Concept of State” στο συλλογικό έργο E. Venizelos/ A. Pantelis (επιμέλεια): Civilizations and Public Law Civilisations et Droit Public, Esperia Publications, London, 2005, σελ. 469]

 

18.  “The Migrant Workers’ Rights in the Euro-Mediterranean Partnership: Analysis and Evaluation” στο Fifth Mediterranean Social and Political Research Meeting που διοργανώθηκε από το Robert Schumann Centre for Advanced Studies του European University Institute, Φλωρεντία, Μάρτιος 2004.  [Δημοσιεύθηκε ως “Protecting the Rights of Migrant Workers in the Euro-Mediterranean Partnership” [2004] 9 Mediterranean Politics 459 και, σε επαυξημένη μορφή, ως “Migrant Workers’ Rights in the Euro-Mediterranean Partnership: European Union and International Law Perspectives” [2004] Hellenic Review of European Law (International Edition) 43]

 

19.  Συζητητής (discussant) των ομιλιών που παρουσιάστηκαν στη θεματική ενότητα με τίτλο “The United Nations in the Context of the New World Order” του Fifth Pan-European International Relations Conference με τίτλο Constructing World Orders, το οποίο διοργανώθηκε από το Standing Group on International Relations of the European Consortium for Political Research, Χάγη, Σεπτέμβριος 2004.

 

20.  (με Π. Φραντζή και Δ. Μπουραντώνη) “Ambassadors, Diplomats and Messengers in Ancient Greece: A View Based on Thucydides στο διεθνές συνέδριο που διοργανώθηκε από το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα Foreign Relations and Diplomacy in the Ancient World: Egypt, Greece Near East, Ρόδος, Δεκέμβριος 2004 [Θα δημοσιευθεί ωςThucydidesWritings on Diplomacy and their Relevance to Current Practiceστο υπό έκδοση συλλογικό έργο P. KousoulisK. Magliveras (επιμέλεια), Moving Across Borders:Foreign Relations, Religion and Cultural Interactions in Ancient Mediterranean, Peeters Publishers, Leuven, 2006] 

 

21.  “Η Συζήτηση για την Αναμόρφωση του ΟΗΕ: Άλλη μια Χαμένη Ευκαιρία το Σεπτέμβριο του 2005;” στην Ημερίδα που διοργανώθηκε από το Περιφερειακό Γραφείο Πληροφόρησης του ΟΗΕ  με έδρα τις Βρυξέλλες και το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών με θέμα 60 Χρόνια Ηνωμένα Έθνη: Προκλήσεις και Προοπτικές, στο Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα, Ιούλιος 2005  [Θα δημοσιευθεί ως “Η Συζήτηση για την Αναμόρφωση του ΟΗΕ: Άλλη μια Χαμένη Ευκαιρία το Σεπτέμβριο του 2005;” σε Στ. Περράκης (επιμέλεια), 60 Χρόνια Ηνωμένα Έθνη: Προκλήσεις και Προοπτικές, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2006]

 

22.  “Η Μη Άσκηση Δικαιοδοσίας από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο βάσει του Άρθρου 98 παρ. 2 του Καταστατικού του: Η Περίπτωση των Διμερών Συμφωνιών Ασυλίας” στην Ημερίδα που διοργανώθηκε από την Ένωση Διεθνούς Δικαίου – Ελληνικός Κλάδος της International Law Association στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με θέμα Η Διεθνής Ποινική Δικαιοσύνη ως Μηχανισμός Επιβολής του Διεθνούς Δικαίου, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2005 [Θα δημοσιευθεί ως “Η Μη Άσκηση Δικαιοδοσίας από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο βάσει του Άρθρου 98 παρ. 2 του Καταστατικού του: Η Περίπτωση των Διμερών Συμφωνιών Ασυλίας” στο συλλογικό έργο Κ. Κούφα και Φ. Παζαρτζή (επιμέλεια), Η Διεθνής Ποινική Δικαιοσύνη ως Μηχανισμός Επιβολής του Διεθνούς Δικαίου, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, 2006].

 

23. “Η Μη Ολοκλήρωση της Συνολικής Σύμβασης για τη Διεθνή Τρομοκρατία κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο 2005: Λόγοι και Συνέπειες” στην Διημερίδα που διοργανώθηκε από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου με θέμα 60 Χρόνια από την Ίδρυση του Ο.Η.Ε. – Αποτίμηση των Εργασιών της Συνόδου Κορυφής: Ειρήνη, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Θεσμική Μεταρρύθμιση, Αθήνα, Οκτώβριος 2005 [θα δημοσιευθεί ως “Η Αδυναμία Ολοκλήρωσης της Συνολικής Σύμβασης του ΟΗΕ για τη Διεθνή Τρομοκρατία το Σεπτέμβριο 2005: Λόγοι και Συνέπειες” στο συλλογικό έργο Χ. Δίπλα και Ε. Δούση (επιμέλεια), 60 Χρόνια από την Ίδρυση του Ο.Η.Ε. –Διεθνής Ειρήνη και Ασφάλεια, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Θεσμική Μεταρρύθμιση, Εκδόσεις Ι. Σιδέρη, 2006]

 

24. “Η Δημιουργία Νέων Περιφερειακών Δικαιοδοτικών Οργάνων: Η Περίπτωση της Αφρικής» στο Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων με θέμα Διεθνές Δίκαιο και Διεθνείς Σχέσεις σε Κίνηση, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Δεκέμβριος 2005.

 

25. “International and Regional Resources to Trafficking in Human Rights: A Multi-Disciplinary Analysis” στο Seventh Mediterranean Social and Political Meeting, το οποίο διοργανώθηκε από το Robert Schuman Centre for Advanced Studies του European University Institute, Φλωρεντία, Μάρτιος 2006.

 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

 

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2005-2006 τα ακόλουθα μαθήματα:

 

Χειμερινό Εξάμηνο

Διεθνείς Οργανισμοί Ι (Υποχρεωτικό κατευθύνσεως)

Ειδικά Θέματα Διεθνούς Δικαίου (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών)

Ανθρώπινα Δικαιώματα και Μειονότητες στην Ευρώπη (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών)

 

Εαρινό Εξάμηνο

Διεθνείς Οργανισμοί ΙΙ (Υποχρεωτικό κατευθύνσεως)

Διπλωματία: Θεωρία και Πράξη (Επιλογής κορμού)

Οι Διεθνείς Οργανισμοί του Μεσογειακού Χώρου (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών)  

 

Ανακοινώσεις:

Παλιές ανακοινώσεις

Ενδιαφέρουσες διασυνδέσεις

Πανεπιστήμιο Αιγαίου   English   Πίσω στο ΤΜΣ