1. ΤΟ ΜΕΤΡΟ:

Οι υποδιαιρέσεις του μέτρου, που είναι σε όλους γνωστές, είναι τα δεκατόμετρα, τα εκατοστόμετρα (εκατοστά) και τα χιλιοστόμετρα (χιλιοστά). Έτσι σε ένα μέτρο έχουμε:

μέτρα

δεκατόμετρα

εκατοστόμετρα

χιλιοστόμετρα

1

10

100

1.000

 

1

10

100

 

 

1

10

       2. ΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ:

    Το τετραφωνικό μέτρο είναι η μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιούμε για να μετρήσουμε επιφάνειες και εκτάσεις.

Το τετραγωνικό μέτρο είναι η έκταση που καλύπτει ένα τετράγωνο, που έχει μήκος πλευράς, 1 μέτρο. 

  

Ποιες είναι όμως οι υποδιαιρέσεις του τετραγωνικού μέτρου;

Το τετραγωνικό μέτρο, όπως και το μέτρο έχει δέκατα εκατοστά και χιλιοστά, μόνο που είναι και λέγονται, τετραγωνικά δεκατόμετρα(δέκατα) τετραγωνικά εκατοστόμετρα(εκατοστά) και τετραγωνικά χιλιοστόμετρα(χιλιοστά).το πόσα είναι αυτά, το καταλαβαίνουμε αν σκεφτούμε, ότι ένα τετραγωνικό μέτρο, είναι ένα μέτρο Χ ένα μέτρο. Έτσι έχουμε:

Τετραγωνικά μέτρα

Τετραγωνικά δεκατόμετρα

Τετραγωνικά εκατοστόμετρα

Τετραγωνικά χιλιοστόμετρα

1

(10 Χ 10) =

100

(100 Χ 100) =

10.000

(1000 Χ 1000) =

1.000.000

 

1

100

10.000

 

 

1

100

       3. ΤΟ ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ:

     Το κυβικό μέτρο είναι η μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιούμε για να μετρήσουμε τον όγκο, τη χωρητικότητα, των γεωμετρικών σχημάτων. Το κυβικό μέτρο, είναι ένας κύβος, που η κάθε ακμή του, έχει μήκος 1 μέτρο. 

Ποιες είναι όμως οι υποδιαιρέσεις του κυβικού μέτρου;

Το κυβικό μέτρο, όπως και το μέτρο και το τετραγωνικό μέτρο, έχει δέκατα εκατοστά και χιλιοστά, μόνο που είναι και λέγονται, κυβικά δεκατόμετρα(δέκατα), κυβικά εκατοστόμετρα(εκατοστά) και κυβικά χιλιοστόμετρα(χιλιοστά).Το πόσα είναι αυτά, το καταλαβαίνουμε αν σκεφτούμε, ότι ένα κυβικό μέτρο, είναι ένα μέτρο Χ ένα μέτρο Χ ένα μέτρο . Έτσι έχουμε:

Κυβικά μέτρα

Κυβικά δεκατόμετρα

Κυβικά εκατοστόμετρα

Κυβικά χιλιοστόμετρα

1

(10 Χ 10 Χ 10) =

1000

(100 Χ 100 Χ 100) =

1.000.000

(1000 Χ 1000 Χ 1000) =

1.000.000.000

 

1

1000

1.000.000

 

 

1

1.000