Υπάρχουν 58 σελίδες με εργασίες για να διαλέξεις
Επόμενη
Σελίδα
Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε φύλλα εργασίας, με διάφορες ασκήσεις για να εμπεδώσετε καλλίτερα όσα μάθατε στην τάξη.
Επιλέξτε με τον κέρσορα τον τίτλο που σας ενδιαφέρει για να εμφανιστεί η ανάλογη σελίδα. Αν θέλετε να την εκτυπώσετε πατήστε το εικονίδιο του εκτυπωτή με τον κέρσορα.

 

Περιεχόμενα Δ΄ Δημοτικού
σελ 1 - 30

1

Ενικός- Πληθυντικός, Άρθρο, κλίση ουσιαστικών – ρημάτων

2

Διάκριση ουσιαστικών – ρημάτων

3

Σύνταξη προτάσεων, Κλίση ουσιαστικών – επιθέτων, Σύνδεση προτάσεων

4

Διάκριση υποκειμένου – ρήματος, Κλίση ουσιαστικών, ΧΑ

5

Αριθμός – γένος ουσιαστικού, Ενεργητική παθητική φωνή, ΧΑ

6

Διάκριση ουσιαστικού – ρήματος

7

Οριστικό – αόριστο άρθρο, Ενικός – πληθυντικός, Συνώνυμα, Σημεία στίξης

8

Συνώνυμα, Καταλήξεις ρημάτων, Ενεργητική – παθητική φωνή, προσωπικές αντωνυμίες, Ενικός - Πληθυντικός, ΧΑ, Κλίση ουσιαστικών

9

Σημεία στίξης, Οριστικό – Αόριστο άρθρο, Προσωπικές Αντωνυμίες, Ενικός – Πληθυντικός, Ενεργητική – παθητική φωνή

10

Επαναληπτικό φύλλο γραμματικής

11

Σημεία στίξης, Αόριστες αντωνυμίες, Ενικός – Πληθυντικός, Ενεργητική – παθητική φωνή

12

Σημεία στίξης, Οριστικό – Αόριστο άρθρο, Ενικός – Πληθυντικός, Καταλήξεις ενεργητικής – παθητικής φωνής

13

Προτάσεις επιθυμίας, Τελικό «ν», Άρθρο «της» και «τις», Προσωπικές, ερωτηματικές και δεικτικές αντωνυμίες

14

Αόριστες – δεικτικές αντωνυμίες

15

Καταλήξεις ρημάτων, Ενεργητική – παθητική φωνή

16

Υποκείμενο, Ενικός – Πληθυντικός, Ερωτηματικές – δεικτικές αντωνυμίες, Καταλήξεις ενεργητικής – παθητικής φωνής, Κλίση ουσιαστικών, ΧΑ

17

Καταλήξεις ενεργητικής – παθητικής φωνής, Γενική πτώση, Προσωπικές αντωνυμίες, Κλίση ρημάτων ουσιαστικών

18

Παθητική φωνή, Ενικός – Πληθυντικός, Πτώσεις ουσιαστικού, τελικό «ν», προσωπικές – ερωτηματικές αντωνυμίες, Επίθετα προέλευσης

19

Γένη επιθέτου, Αλφαβητική σειρά, Έκθλιψη – αφαίρεση – αποκοπή, Συλλαβισμός, ΧΑ, Κλίση Ουσιαστικών

20

Ενωτικό, Έκθλιψη – αφαίρεση – αποκοπή, Εθνικά ονόματα, Συλλαβισμός, Αλφαβητική σειρά, Κλίση ουσιαστικών, ΧΑ

21

Ενωτικό, Συλλαβισμός, Αλφαβητική σειρά, Επίθετα προέλευσης, Σύνθετες λέξεις, Κύρια ονόματα

22

Γένη επιθέτου, Έκθλιψη – αφαίρεση – αποκοπή, Ενωτικό, Συλλαβισμός, Αλφαβητική σειρά

23

Παρατατικός – Αόριστος, Σύνθετες λέξεις, ΧΑ, Κλίση ουσιαστικών

24

Ενικός – Πληθυντικός, Αόριστος, Οριστικό – αόριστο άρθρο, Τελικό «ν», Ενεργητική – παθητική φωνή, Γενική πτώση, Έκθλιψη – αφαίρεση – αποκοπή, Συλλαβισμός, Σύνθετες λέξεις, Επίθετα, ΧΑ, Κλίση ουσιαστικών

25

Σύνθετες λέξεις, Υποκοριστικά – μεγεθυντικά, Παραγωγή ουσιαστικών – ρημάτων, ΧΑ

26

Επίθετα, Γενική κτητική

27

Επαναληπτικό Χριστουγέννων (Γραμματική)

28

Ενεργητική – Παθητική φωνή, Κλίση ρημάτων

29

Ομοιόπτωτοι επιθετικοί προσδιορισμοί, Ενεστώτας – Παρατατικός – Αόριστος, Ενικός – Πληθυντικός, Παραγωγή ουσιαστικών, Ενεργητική – Παθητική σύνταξη, Κλίση ουσιαστικών

30

Κατηγορηματικός προσδιορισμός, Ετερόπτωτοι προσδιορισμοί, Επαυξημένη πρόταση, σύγκριση, Αντίθετα