Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε φύλλα εργασίας, με διάφορες ασκήσεις για να εμπεδώσετε καλλίτερα όσα μάθατε στην τάξη.
Επιλέξτε με τον κέρσορα τον τίτλο που σας ενδιαφέρει για να εμφανιστεί η ανάλογη σελίδα. Αν θέλετε να την εκτυπώσετε πατήστε το εικονίδιο του εκτυπωτή με τον κέρσορα.

Υπάρχουν 95 σελίδες με εργασίες για να διαλέξεις

Προηγ.
Σελίδα
Επόμενη
Σελίδα


Περιεχόμενα Γ΄ Δημοτικού
σελ 31 - 60

31

Απόστροφος μες, μέσ’

32

Αιτιατική ενικού-πληθυντικού, κύρια ονόματα

33

Μέρες-μήνες, ενικός-πληθυντικός

34

Παύλα-ερωτηματικό-τελεία, αόριστο άρθρο, αόριστη αντωνυμία

35

Αφαίρεση, αποκοπή, έκθλιψη

36

Ουσιαστικά

37

Πώς γράφω ένα γράμμα

38

Έκθλιψη-αφαίρεση-αποκοπή, κύρια – κοινά

39

Το ή τον, τη ή την, παύλα-τελεία-ερωτηματικό-ενωτικό

40

Χρονική αντικατάσταση ρημάτων, Σύνθετες λέξεις

41

Υποκοριστικά-μεγενθυντικά

42

Διάκριση ουσιαστικού, ρήματος, επιθέτου, αντίθετες λέξεις

43

Οικογένειες λέξεων

44

Παραγωγή ρημάτων από ουσιαστικά

45

Κλίση ουσιαστικών, σημεία στίξης

46

Επίθετα, μετοχές παθητικής φωνής

47

Ρήματα, επίθετα, ενικός – πληθυντικός

48
Χρονική αντικατάσταση ρημάτων

49

Χρονική αντικατάσταση ρημάτων, σύνθεση προτάσεων

Ασκήσεις Επανάληψης

50

Κλίση ουσιαστικών-σημεία στίξης

51

Δεικτικές αντωνυμίες – συλλαβισμός, ρήματα

52

Άρθρα, ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα

53

Χρονική αντικατάσταση ρημάτων

54

Ρήματα, ενικός-πληθυντικός, σύνθετες λέξεις

55

Ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα, Χρονική αντικατάσταση, υποκοριστικά

56

Ρήματα

57

Χρονική αντικατάσταση ρημάτων

58

Παραγωγή ουσιαστικών, πληθυντικός ουσιαστικών, ενικός πληθυντικός.

59

Άρθρο, γένη ουσιαστικού, καταλήξεις ουσιαστικών

60

Ρήματα παρατατικός-αόριστος, επίθετα, υποκείμενα