Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε φύλλα εργασίας, με διάφορες ασκήσεις για να εμπεδώσετε καλλίτερα όσα μάθατε στην τάξη.
Επιλέξτε με τον κέρσορα τον τίτλο που σας ενδιαφέρει για να εμφανιστεί η ανάλογη σελίδα. Αν θέλετε να την εκτυπώσετε πατήστε το εικονίδιο του εκτυπωτή με τον κέρσορα.

Υπάρχουν 95
σελίδες με εργασίες για να διαλέξεις

Επόμενη
Σελίδα


Περιεχόμενα Γ΄ Δημοτικού
σελ 1 - 30

1

Άρθρα, ουσιαστικά, ρήματα

2

Άρθρα και ουσιαστικά

3

Ουσιαστικά

4

Ρήματα, άρθρα

5

Ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα

6

Ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα

7

Ρήματα, ουσιαστικά, ενικός – πληθυντικός

8

Παράγωγα ουσιαστικά, ενικός – πληθυντικός

9

Άρθρα, γενική ουσιαστικών, καταλήξεις ουσιαστικών

10

Ρήματα, πτώσεις ουσιαστιικών, κλίσεις ουσιαστικών

11

Τις, της, γενική ενικού – πληθυντικού, ενεργητική – παθητική μετοχή

12

Παραγωγή ουσιαστικών από ρήματα, μετατροπή ενικού σε πληθυντικό, κλίση ουσιαστικών

13

Συλλαβισμός, μετατροπή ενικού σε πληθυντικό, της – τις, τον – των, άρθρα, καταλήξεις ρημάτων –τε, -ται, μετοχές

14

Κλίση παρατατικού – αορίστου, ενικός – πληθυντικός

15

Προσωπικές αντωνυμίες

16

Οριστικό – αόριστο άρθρο, αόριστη αντωνυμία

17

Ρήματα από παθητική σε ενεργητική φωνή, καταλήξεις

18

Γενική ενικού, ενικός – πληθυντικός, καταλήξεις ρημάτων –τε, -ται,-νται επίθετα, αόριστες αντωνυμίες

19

Αντίθετες λέξεις, κλίση ουσιαστικών, καταλήξεις

20

Οριστικό άρθρο, επίθετα, ενικός- πληθυντικός ρημάτων

21

Καταλήξεις, ενικός – πληθυντικός ουσιαστικών, κλίση ενεστώτα – αορίστου ρημάτων

22

Φράσεις από ενικό σε πληθυντικό, ενεστώτας ρημάτων, Υ-Ρ-Α

23

Οριστικό-αόριστο άρθρο, διάκριση ουσιαστικών επιθέτων ρημάτων

24

προσωπικές-δεικτικές –αόριστες-ερωτηματικές αντωνυμίες

25

Κατάληξη ρημάτων –τε,-ται, ενεργητική –παθητική φωνή

26

Πτώσεις ουσιαστικών, παραγωγή ρημάτων από ουσιαστικά, κλίση ενεργητικής – παθητικής

27

Καταλήξεις ρημάτων, παραγωγή ρημάτων από ουσιαστικά

28

Χρονική αντικατάσταση ρημάτων, διάκριση ρημάτων, ουσιαστικών, αντωνυμιών, ενικός – πληθυντικός προτάσεων

29

Ενικός-πληθυντικός ουσιαστικών, παράγωγα ρήματα σε –εύω,-αίνω, οξύτονα, παροξύτονα, προπαροξύτονα ουσιαστικά

30

Ουσιαστικά, ρήματα, επίθετα, επιρρήματα, κύρια ονόματα