Υπάρχουν 27 σελίδες με εργασίες για να διαλέξεις
Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε φύλλα εργασίας, με διάφορες ασκήσεις για να εμπεδώσετε καλλίτερα όσα μάθατε στην τάξη.
Επιλέξτε με τον κέρσορα τον τίτλο που σας ενδιαφέρει για να εμφανιστεί η ανάλογη σελίδα. Αν θέλετε να την εκτυπώσετε πατήστε το εικονίδιο του εκτυπωτή με τον κέρσορα.
Περιεχόμενα Μαθηματικών Β΄ Δημοτικού
1

Πρόσθεση και αφαίρεση στους αριθμούς 1-100

2

Αφαίρεση 1-20

3

Γεωμετρικά Σχήματα / Αφαιρέσεις

4

Πρόσθεση – Αφαίρεση 1-20 / Διάταξη αριθμών

5

Διάταξη αριθμών / Πρόσθεση 1-20

6

Ορθογώνια

7

Μέτρηση ευθειών / Πρόσθεση – αφαίρεση

8

Ανάλογα ποσά

9

Επαναληπτικό Χριστουγέννων (μαθηματικά)

10

Πρόσθεση – Αφαίρεση / σύγκριση αριθμών

11

Πρόσθεση – Αφαίρεση

12

Πρόσθεση – αφαίρεση

13

Πολλαπλασιασμός/ αφαίρεση

14

Επαναληπτικές ασκήσεις Πάσχα (μαθηματικά)

15
Περίμετρος – Πολλαπλασιασμός
16

Πρόσθεση –αφαίρεση – πολλαπλασιασμός

17

Προβλήματα με περισσότερο – λιγότερο – πολλαπλασιασμό- διαίρεση

18

Προβλήματα αφαίρεσης

19

Προβλήματα αφαίρεσης-πρόσθεσης - πολλαπλασιασμού

20

Προβλήματα πολλαπλασιασμού

21

Προβλήματα αφαίρεσης – πολλαπλασιασμού – διαίρεσης

22

Πολλαπλασιασμός / ώρα

23

Πολλαπλασιασμός / Τρίγωνα

24

Προβλήματα πολλαπλασιασμού

25

Πρόσθεση – αφαίρεση

26

Πρόσθεση – αφαίρεση – πολλαπλασιασμός

27

Προβλήματα αφαίρεσης