ΟΙ ΚΛΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ
Οι χρόνοι των ρημάτων έχουν τους δυο χρόνους (Ενικό και Πληθυντικό) και τρία πρόσωπα:

  1. εγώ, εσύ, αυτός-η-ο, στον Ενικό αριθμό,
  2. εμείς, εσείς, αυτοί-ες-τα, στον Πληθυντικό αριθμό.


ΑΣΚΗΣΗ
Να κλίνετε τα παρακάτω ρήματα στους χρόνους τους.
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
εγώ παίζω γράφω πίνω διάβαζω
εσύ        
αυτός, ή, ό        
εμείς        
εσείς        
αυτοί, ές, ά        
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
εγώ έπαιζα έγραφα έπινα διάβαζα
εσύ        
αυτός, ή, ό        
εμείς        
εσείς        
αυτοί, ές, ά        
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
εγώ έπαιξα έγραψα ήπια διάβασα
εσύ        
αυτός, ή, ό        
εμείς        
εσείς        
αυτοί, ές, ά        
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
εγώ έχω παίξει έχω γράψει έχω πιεί έχω διαβάσει
εσύ        
αυτός, ή, ό        
εμείς        
εσείς        
αυτοί, ές, ά        
ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
εγώ θά πάιξω θα γράψω θα πιω θα διαβάσω
εσύ        
αυτός, ή, ό        
εμείς        
εσείς        
αυτοί, ές, ά        
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
εγώ θα παίζω θα γράφω θα πίνω θα διαβάζω
εσύ        
αυτός, ή, ό        
εμείς        
εσείς        
αυτοί, ές, ά        
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ
εγώ είχα παίξει είχα γράψει είχα πιεί είχα διαβάσει
εσύ        
αυτός, ή, ό        
εμείς        
εσείς        
αυτοί, ές, ά        
ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
εγώ θα έχω παίξει θα έχω γράψει θα έχω πιει θα έχω διαβάσει
εσύ        
αυτός, ή, ό        
εμείς        
εσείς        
αυτοί, ές, ά        


ΑΣΚΗΣΗ.
Να σχηματίσεις προτάσεις με υποκείμενο και αντικείμενο χρησιμοποιώντας τα παρακάτω ρήματα σε διάφορους χρόνους και πρόσωπα: τρέχω, διαβάζω, αγοράζω, σκουπίζω, χτυπώ, χορεύω, μαζεύω, πλένω, γράφω, ακούω, δίνω, παίρνω, τρώω, γελώ, τραγουδώ. Π.χ. (για το ρήμα αγοράζω).

1 Ο μπαμπάς μου, μου αγόρασε καινούριο αυτοκινητάκι.
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  


ΑΣΚΗΣΗ.
Να συμπληρώσετε τις προτάσεις διαλέγοντας τα σωστά ρήματα από τη στήλη και βάζοντάς τα στην κατάλληλη πρόταση και στον κατάλληλο χρόνο και πρόσωπο. Ρήματα

Τα εργοστάσια ______________προϊόντα τοποθετώ
Τα βιβλία μου τα ______________στην τσάντα μου αργώ-καιω
Το αυτοκίνητο ______________βενζίνη παίζω
Ψες κοιμήθηκα λίγο, και τώρα ______________ τρέχω
Το φαγητό ______________στο τραπέζι κατασκευάζω
______________και ______________να προλάβω νυστάζω
Το γάλα το ______________το πρωί και το βράδυ δαγκώνω
Το σχολείο ______________ψηλά στο χωριό λύνω
Ο Γιώργος ______________τις ασκήσεις του βρίσκομαι
Η Ελένη ______________ τα μαθήματά της πίνω
Η Μαρία ______________με τις κούκλες της γράφω
Ο σκύλος τον ______________στο πόδι διαβάζω