Κτητικές αντωνυμίες.
Κτητικές λέγονται οι αντωνυμίες που φανερώνουν σε ποιόν ανήκει κάτι. Αυτές είναι:

οι λέξεις: μου, σου, του, της, μας, σας, τους, όταν ακολουθούν ένα ουσιαστικό(βιβλίο μου, θρανίο σου, σπίτι μας, κ.λ.π.)
το επίθετο δικός, δική, δικό.(δικό μου βιβλίο, δικό σου θρανίο, δική σου σάκα, δικό του παιχνίδι, κ.λ.π.).


Προσοχή: Δεν πρέπει να μπερδεύουμε τις κτητικές αντωνυμίες με τις προσωπικές. Οι κτητικές αντωνυμίες μπαίνουν ύστερα από ουσιαστικό, ενώ οι προσωπικές, συνοδεύουν ρήμα.
Το σπίτι μου, ο σκύλος μας, η μητέρα της (κτητικές αντωνυμίες)
Μίλησέ μου, μας έδειξε, της είπε (προσωπικές αντωνυμίες)
Το είπαμε του σκύλου μας(προσωπική αντωνυμία) κι ο σκύλος της ουράς του(κτητική αντωνυμία)
Δεν μου(προσωπική αντωνυμία) μιλάει για τον καημό του(κτητική αντωνυμία)


ΑΣΚΗΣΗ.

Να υπογραμμίσετε τις κτητικές αντωνυμίες στο παρακάτω προτάσεις, με μπλέ στυλό και τις προσωπικές με κόκκινο.

Το αυτοκίνητό μου βρίσκεται έξω από το σπίτι σου.
Αυτό το τετράδιο είναι δικό μου και βρίσκεται πάνω στο θρανίο σου
Τα παιχνίδια μας είναι καινούρια και καλύτερα από τα δικά τους. Το δικό μας σπίτι είναι πιο ψηλό από το δικό τους.
Αυτός τους χάρισε τα χρήματα που του χρωστούσαν.
Το βράδυ, με κοιμίζει η μαμά μου και με σκεπάζει καλά.
Κατόρθωσε να τους στείλει στο σπίτι τους.
Το είπαμε του σκύλου μας κι ο σκύλος της ουράς του
Φύλαγε τα ρούχα σου, να έχεις τα μισά.
Το πορτοφόλι σου το βρήκα στο δωμάτιό μου.

Το μάθημά μας, μιλάει για τη δική μας ιστορία.

Το δικό μας κράτος και τη δική μας πατρίδα υπερασπιζόμαστε πάντα.

Η προσοχή μας πρέπει να στραφεί στο δικό μας αντικείμενο.

Η δική μας δύναμη είναι η θέλησή μας.
Μας είπαν, να έχουμε «τα μάτια μας ανοιχτά».
Αυτοπαθείς αντωνυμίες.
Αυτοπαθείς λέγονται οι αντωνυμίες που φανερώνουν, πως το ίδιο πρόσωπο που ενεργεί, το ίδιο δέχεται και την ενέργεια αυτή. Αυτές είναι:
Τον εαυτό μου, τον εαυτό σου, τον εαυτό του.


ΑΣΚΗΣΗ.
Να συμπληρώσετε τα κενά στις προτάσεις με την κατάλληλη αυτοπαθή αντωνυμία, στο πρόσωπο και το χρόνο που πρέπει.
Δεν γνωρίζω τον……………..
Οι εγωιστές κοιτάζουν τους …………………..τους πάνω απ, όλα.
Σαν πρωταγωνιστή πάντα βάζει τον …………………...
Στον καθρέφτη βλέπεις τον …………………..
Έτσι που φέρεσαι σκοτώνεις τον …………………..
Πρώτα να ρωτήσετε τους …………………