Ερωτηματικές αντωνυμίες.

Έτσι λέγονται οι αντωνυμίες που τις χρησιμοποιούμε για να κάνουμε ερωτήσεις.
Αυτές είναι:
 
το απόλυτο τι (δεν κλίνεται) οι αντωνυμίες ποιος – ποια –ποιο οι αντωνυμίες πόσος –πόση –πόσο
 

ΑΣΚΗΣΗ
Α) Να υπογραμμίσετε τις ερωτηματικές αντωνυμίες στις παρακάτω προτάσεις.

Σε ποιόν ανήκει αυτό το στυλό; Πόσο μελάνι έχει μέσα και πόσο καιρό πιστεύεις ότι θα κρατήσει;
Από ποιόν το αγόρασες; Σε ποιόν θα το έκανες δώρο αν το δώριζες;
Πόσα χρήματα το πλήρωσες; Ποια μέρα θα πάμε παρέα να αγοράσω και εγώ ένα;
Τι έγραψες με αυτό; Πόσο μακριά είναι το βιβλιοπωλείο;


Β) Να γράψετε τις ερωτήσεις, στις οποίες οι παρακάτω προτάσεις αποτελούν τις απαντήσεις, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη αντωνυμία.

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
  Παίζουμε ποδόσφαιρο.
  Αυτή είναι η μαμά μου.
  Εκείνη είναι η τάξη μας.
  Δέκα κορίτσια χορεύουν.
  Πολλά παιδιά παίζουν .
  Αυτός είναι ο φταίχτης.
  Εγώ θα λύσω την άσκηση.
  Εμείς το είδαμε το ελάφι
  Οι μισοί μαθητές αρρώστησαν.
  Εμείς διαβάσαμε, κύριε.
  Εκείνα τα παιδιά θα τραγουδήσουν.
  2.917 μέτρα ψηλός, είναι ο Όλυμπος
  3 φορές είναι μεγαλύτερη η θάλασσα από τη στεριά.
  Αυτοί ήταν οι αγωνιστές του 40.
  Εγώ, προσπάθησα πάρα πολύ γι αυτό.