ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: _________________________

16. Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ

 

 
  1. Να συμπληρώσετε τα κενά:

 

1κ.μ.=.κ.δεκ.=1.000.000..=.κ.χιλ.

 

1κ.δεκ.=..κ.εκ.=1.000.000..

 

1κ.εκ.=..κ.χιλ.

 

 

  1. Να συμπληρώσετε τις ποσότητες:

 

1κ.μ.=.κ.δεκ.                   1κ.μ.=κ.εκ.                      1κ.μ.=..κ.χιλ.

3κ.μ.=κ.δεκ.                    5κ.μ.=κ.εκ.                      7κ.μ.=..κ.χιλ.

 

 

 

  1. Να συμπληρώσετε τις ισότητες:

 

1.000κ.δεκ.=..κ.μ.               1.000κ.εκ.=κ.δεκ.

9.000κ.δεκ.=...κ.μ.              8.000κ.εκ.=κ.δεκ.


Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων

Επόμενο μάθημα