ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: _________________________

14. ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗΚΟΥΣ

 

1.      Συμπληρώστε τις παρακάτω ισότητες :

 

1μ.=.δεκ.                   1μ.=.εκ.                           1μ.=χιλ.

3μ.=.δεκ.                   3μ.=.εκ.                           3μ.=χιλ.

70δεκ.=μ.                  400εκ.=..μ.                      50.000χιλ.=μ.

30εκ.=δεκ                 7000μ.=χλμ.                50χιλ.=...εκ.

 

  1. Συμπληρώστε επίσης τις ισότητες.

 

3μ.5δεκ.=..δεκ.                     25δεκ=..μ.δεκ.

3εκ.5χιλ.=χιλ.                    159εκ.=μ..δεκεκ.

3χλμ.750μ=μ.                   75χιλ.=.εκχιλ.

 

 

  1. Να γράψετε με μορφή συμμιγή τους παρακάτω δεκαδικούς αριθμούς και τους συμμιγείς σε ακέραιους.

 

3,75μ.=                      8μ.7δεκ.5εκ.=

0,075μ.=..                      5εκ.4χιλ.=..

 

 

4.Η Άννα  βαδίζει   χλμ. Για να πάει σπίτι της και ο Πέτρος βαδίζει 0,350χλμ. Ποιος  βαδίζει περισσότερο;

 

 
 

 

Επιστροφή στη σελίδα περιεχομένων

Επόμενο μάθημα