ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

1 Ακέραιοι αριθμοί
2 Σύγκριση, διάταξη και στρογγυλοποίηση αριθμών
3 Αριθμητική
4 Αριθμητική 2
5 Αριθμητική 3
6 Προβλήματα αναγωγής στη μονάδα
7 Επαναληπτικό
8 Κλασματικές μονάδες
9 Κλασματικοί αριθμοί (κλάσμα)
10 Σύγκριση κλασμάτων με την ακέραιη μονάδα
11 Τα δεκαδικά κλάσματα ως δεκαδικοί αριθμοί
12 Σύγκριση, διάταξη και στρογγυλοποίηση δεκαδικών αριθμών
13 Επαναληπτικό 2
14 Μέτρηση μήκους
15 Μέτρηση επιφανείας 
16 Μέτρηση όγκου γωνιών 
17 Μέτρηση γωνιών 1
18 Μέτρηση γωνιών 2
19 Μέτρηση βάρους
20 Μέτρηση χρόνου
21 Αριθμητική συμμιγών αριθμών
22 Επαναληπτικό 3
23 Βοηθητικό φυλλάδιο μελέτης