ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Όταν, σαν, ενώ, αφού, μόλις, πριν, πριν να, ωσότου, προτού, καθώς, οπότε, αφότου, ώσπου, όσο, που

Αυτοί οι σύνδεσμοι εισάγουν δευτερεύουσες χρονικές προτάσεις που προσδιορίζουν χρονικά μια άλλη πρόταση. Οι δευτερεύουσες προτάσεις χωρίζονται με κόμμα όταν προηγούνται της κύριας.

Π.χ. Όταν είμαι διαβασμένος, νιώθω σιγουριά.

1. Βάζω κόμμα ανάμεσα στις προτάσεις και ύστερα τις αντιπαραθέτω:

Π. χ. Όταν τελειώνουν τα μαθήματα, οι μαθητές γυρίζουν στα σπίτια τους: Οι μαθητές γυρίζουν στα σπίτια τους, όταν τελειώνουν τα μαθήματα.

όταν μελετώ είμαι προσεχτικός
 
σαν κατάλαβε το λάθος του ζήτησε συγγνώμη
 
άμα έρθεις στην Αθήνα να μου τηλεφωνήσεις
 
αν ζητήσεις άδεια θα την πάρεις
 

2. Συμπληρώνω τα κενά προσέχοντας την ορθογραφία:

Αν η περίστασ___ το καλέσ___ ο ταχ___δρόμος του δ___αστ___ματος φ___ρν___ τα μ___ν___ματά του, τα καλ___σματά του, τα χ___ρ___τίσματά του στην παλ___ά γ___τον___ά των ανθρ___π___ν.

3. Φτιάχνω χρονικές προτάσεις χρησιμοποιώντας το χρονικό σύνδεσμο της παρένθεσης:

(όταν)  
(μόλις)  
(αφότου)  
(ωσότου)  
(πρωτού)  
(καθώς)  
(πριν να)  
(ενώ)  
(ώσπου)  
(όποτε)