Ονοματεπώνυμο: ________________________________

Ημερομηνία: _____________________

 

 

Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

 

 

Η έκθεσή μας θα αποτελείται και στον πρόλογο και στο κυρίως θέμα και στον επίλογο από παραγράφους. – Πώς θα γράψουμε μια καλή παράγραφο;

 

Πρώτα - πρώτα είναι αναγκαίο να ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας τι θα γράψουμε και να το παρουσιάσουμε ξεκάθαρα και με σειρά. Κάθε σκέψη ή ιδέα που αναπτύσσουμε θα αποτελεί και ένα νόημα του κειμένου, ένα κομμάτι, μια παράγραφο.

 

Τι προσέχουμε στο γράψιμο της παραγράφου.

 

  1. Θεματική πρόταση: Μ’ αυτήν αρχίζει η παράγραφος και ξεκαθαρίζουμε το τι θέλουμε να πούμε, επιγραμματικά. Είναι η κύρια ιδέα της παραγράφου. Διαβάζοντας αυτήν καταλαβαίνουμε για ποιο πράγμα μιλάει η παράγραφος.
  2. Σχόλια ή λεπτομέρειες: Είναι η ανάπτυξη της παραγράφου. Αναλύει τη θεματική πρόταση. Γράφουμε για τα πιο σπουδαία και ουσιώδη πράγματα.
  3. Τελευταία πρόταση ή κατακλείδα: Σ’ αυτή συμπεραίνουμε και υπογραμμίζουμε την κύρια ιδέα της παραγράφου. Ωστόσο δεν είναι πάντα απαραίτητο, η παράγραφος να έχει κατακλείδα.

 

 

 

Γνωρίσματα καλής παραγράφου

 

Μια καλή παράγραφος πρέπει να έχει:

 

  1. Σαφή σκοπό: Ξεχωρίζουμε το τι ακριβώς θέλουμε να πούμε και διαμορφώνουμε ανάλογα τη θεματική πρόταση.
  2. Επαρκή ανάπτυξη: Η άποψή μας ή η ιδέα μας πρέπει να αναπτυχθεί και να υποστηριχθεί. Αυτό γίνεται με ανάλυση, εξηγήσεις, αιτιολογήσεις, παραδείγματα, συγκρίσει, αντιθέσεις.
  3. Ενότητα: Ξεχωρίζουμε αυτά που θα γράψουμε στην αρχή, στη συνέχεια και στο τέλος, με τέτοιο τρόπο ώστε το ένα νόημα να διαδέχεται το άλλο. Αυτό που θέλουμε να τονίσουμε πιο πολύ, το γράφουμε στην αρχή κάθε παραγράφου ή στο τέλος. Διαλέγουμε τις κατάλληλες λέξεις που πρέπει να αποδίδουν ζωηρότητα, έμφαση και ουσία.

 

Σε μια παράγραφο που αφηγούμαστε κάτι πρέπει αυτά που γράφουμε να μπαίνουν σε χρονική ή χρονολογική σειρά. Σε μια παράγραφο που περιγράφουμε, αυτά που γράφουμε κινούνται με βάση το χώρο. Ξεκινάμε από τα κοντινά και πάμε στα μακρινά, από το μεγάλο στο μικρό, από το σημαντικό στο ασήμαντο.

 

Αυτά που γράφουμε σε κάθε παράγραφο αποτελούν ένα νόημα, που πρέπει να συνδέεται ομαλά με τα προηγούμενα και με τα επόμενα των άλλων παραγράφων της έκθεσης, προσέχοντας, το ένα νόημα με το άλλο να μην είναι άσχετα μεταξύ τους και με το θέμα της έκθεσης.

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ

 

 

Ο Κολοκοτρώνης είχε όλα τα χαρίσματα του καλού αρχηγού. Είχε σώμα εύρωστο και παράστημα επιβλητικό. Το βλέμμα του ήταν ζωηρό και η βροντερή φωνή του έδινε θάρρος στους Έλληνες και σκόρπιζε το φόβο και τον τρόμο στον εχθρό. Διακρινόταν ακόμα για την αντρεία του, τη στρατιωτική του ικανότητα, την τόλμη και τη σωφροσύνη του. Σε όλη τη διάρκεια της Επανάστασης υπήρξε η εξοχότερη στρατιωτική φυσιογνωμία.