Ονοματεπώνυμο:____________________________________

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1.Να γράψετε τα ρήματα στον Αόριστο και στον Παρατατικό:

 

Ενεστώτας

Παρατατικός

Αόριστος

εγώ παίζω

 

 

εσύ θαμπώνεις

 

 

αυτός βάφει

 

 

εμείς ανθίζουμε

 

 

εσείς θερίζετε

 

 

αυτοί συνεχίζουν

 

 

 

1.    Να βάλετε τα γράμματα που λείπουν:

ο μακρ___   δρόμ___                 του  νόστ____  φαγητ__

ο φτερ____  άγγελ___                τα  αθλητ_____  παπούτσια

το  ισόγ____ σπίτ____               ο αστ_______    κλόουν

οι κρ ____    μέρ____                 το  χρήσ_____  βιβλί___

των  ορ___νών   χωρι____         οι νέ __   άνθρωπ __

οι βορ___ πόλ_____                  το έτ __ μο   φαγητ__

 

 3. Να κάνετε χρονική αντικατάσταση στα  παρακάτω ρήματα:

 

Eνεστώτας

εγώ λαχταρώ

εμείς πληρώνουμε

Παρατατικός

 

 

Εξακολ. Μέλ.

 

 

Αόριστος

 

 

Στιγμ. Μέλ.

 

 

Παρακείμενος

 

 

Υπερσυντέλικος

 

 

Συντελ. Μέλ.