Ονοματεπώνυμο : __________________________________

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 

1. Να κάνετε  χρονική αντικατάσταση στα ρήματα: κεντάς, θα εκτιμάτε: 

 

Eνεστώτας

 

 

Παρατατικός

 

 

Εξακολ. Μέλ.

 

 

Αόριστος

 

 

Στιγμ. Μέλ.

 

 

Παρακείμενος

 

 

Υπερσυντέλικος

 

 

Συντελ. Μέλ.

 

 

 

2. Κλίνω σε όλους τους χρόνους της οριστικής το ρήμα : τραγουδώ

                              Οριστική

 

Ενεστώτας

Παρατατικός

Αόριστος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρακείμενος

Υπερσυντέλικος

Εξακολ. Μέλλον.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Στιγμιαίος μέλ.

Συντελεσμένος μέλ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Μεταφέρω το παρακάτω κείμενο από τον ενεστώτα στον αόριστο:

 

 Αγοράζω ένα ωραίο βιβλίο. Το κρατώ στα χέρια μου. Το ανοίγω. Αρχίζω το διάβασμα. Χτυπά το κουδούνι. Τρέχω στην πόρτα. Ανοίγω. Περνά το κατώφλι η μανούλα φορτωμένη πακέτα. Τη βοηθώ και την φιλώ γλυκά.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________