Ονοματεπώνυμο: _________________________________

Ημερομηνία: _______________________

 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      Μας δείχνει την ώρα.

2.      Το ρολόι έχει δύο.

3.      Φασαρία (το αντίθετο).

4.      Φωτίζει και ζεσταίνει τη γη.

5.      Εποχή του χρόνου.

6.      Λίγο (το αντίθετο).

7.      Μέσα (το αντίθετο).