Ονοματεπώνυμο: _______________________________________

Ημερομηνία: ________________________

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

 

ΚΛΙΣΗ ΘΗΛΥΚΩΝ ΣΕ –η

 

 

 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

 

Ονομαστική

 

η βροχή

 

οι βροχές 

 

Γενική

 

της  βροχής

 

των  βροχών

 

Αιτιατική

 

την βροχή

 

τις βροχές

 

Κλιτική

 

 -    βροχή

 

  -    βροχές

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

Κλίνε όμοια τα ονόματα:

Η γραμμή, η τροφή, η φωνή

 

 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

 

 

Ονομαστική

 

 

 

Γενική

 

 

 

Αιτιατική

 

 

 

Κλιτική

 

 

 

 

 

 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

 

 

Ονομαστική

 

 

 

Γενική

 

 

 

Αιτιατική

 

 

 

Κλιτική

 

 

 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ:

Κλίνε κι εσύ, όμοια με το παράδειγμα, τα ονόματα:

Η βροντή, η ψυχή