Ονοματεπώνυμο: _______________________________________

Ημερομηνία: ________________________

 

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

 

 

ΚΛΙΣΗ ΘΗΛΥΚΩΝ ΣΕ –α

 

 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

 

Ονομαστική

 

η καρδιά / η ώρα

 

οι καρδιές / οι ώρες

 

Γενική

 

της καρδιάς / της ώρας

 

των  καρδιών / των ωρών

 

Αιτιατική

 

την καρδιά / την ώρα

 

τις καρδιές / τις ώρες

 

Κλητική

 

-    καρδιά / - ώρα

 

 -    καρδιές / - ώρες

 

 

ΑΣΚΗΣΗ

 

Κλίνε όμοια τα ονόματα:

Η αμυγδαλιά, η θάλασσα

 

 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

 

 

Ονομαστική

 

 

 

Γενική

 

 

 

Αιτιατική

 

 

 

Κλητική

 

 

 

 

 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

 

 

Ονομαστική

 

 

 

Γενική

 

 

 

Αιτιατική

 

 

 

Κλητική

 

 

 

 

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ

 

Να κλίνεις κι εσύ τα ουσιαστικά:

Η καρυδιά, η ματιά, η ημέρα