ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ

 

Η παρεγκεφαλίδα βρίσκεται στο πίσω-κάτω μέρος του εγκεφάλου. Είναι το μέρος του εγκεφάλου που ελέγχει την ισορροπία , τις μυϊκές κινήσεις, καθώς και το συντονισμό των μυών.

Η παρεγκεφαλίδα μας βοηθά να κινηθούμε ομαλά επιτυγχάνοντας την σωστή ερμηνεία των εντολών που αφορούν την κίνηση, οι οποίες στέλνονται από τον εγκέφαλο προς τα άκρα.