ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

Το Νευρικό Σύστημα αποτελείται από δύο μέρη: το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα και το Περιφερικό Νευρικό Σύστημα.

Το Περιφερικό Νευρικό Σύστημα αποτελείται από όλα τα νεύρα, που εξέρχονται από το κεντρικό νευρικό σύστημα και διακλαδίζονται  σε όλο το σώμα. Τα νευρικά αυτά ερεθίσματα μεταδίδονται ως ωθήσεις νεύρων από και προς το κεντρικό νευρικό σύστημα και άλλα μέρη του σώματος.

Το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, που αποτελείται από τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό, λαμβάνει τις πληροφορίες από το περιφερικό νευρικό σύστημα και τις αισθήσεις, συντονίζει την κίνηση και είναι το κέντρο της μνήμης, της συνειδητής σκέψης, των εκούσιων δραστηριοτήτων, όπως το βάδισμα και άλλων αυτόματων σωματικών λειτουργιών, όπως η έκκριση σαλίου.