ΜΥΤΗ - ΣΤΟΜΑ - ΤΡΑΧΕΙΑ

 

Κάντε κλίκ για μεγένθυνση

Ο αέρας εισέρχεται και εξέρχεται στο ανθρώπινο σώμα μέσω του αναπνευστικού συστήματος και ειδικότερα της μύτης, του στόματος, του λαιμού, των διακλαδωμένων αεραγωγών δομών και των πνευμόνων.

Όταν εισπνέουμε, ο αέρας εισέρχεται στο σώμα μέσω του στόματος ή της μύτης, όπου θερμαίνεται και υγραίνεται.

Στη συνέχεια περνά μέσω του φάρυγγα  στην τραχεία.

Ένας λεπτός χόνδρος, η επιγλωττίδα, καλύπτει την είσοδο του λάρυγγα  κατά τη διάρκεια της κατάποσης για να εμποδίσει τις τροφές να περάσουν μέσα στις αναπνευστικές οδούς.