ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ

Φυσιολογικά, οι πνεύμονες μπορούν να προσλάβουν περίπου 500 ml αέρα, 16 φορές περίπου ανά λεπτό. Σπογγώδεις και ελαστικοί, ζυγίζουν μόνο 1-1/2 κιλό.

 Οι πνεύμονες διαιρούνται σε τμήματα αποκαλούμενα λοβούς, τρία στη δεξιά πλευρά και σε δύο στην αριστερή πλευρά. Αυτοί οι πέντε λοβοί λαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της θωρακικής κοιλότητας. Κάθε πνεύμονας αυξάνει σε μέγεθος, καθώς εκτείνεται ο θώρακας. 

Στους πνεύμονες τέλος, πραγματοποιείται η ανταλλαγή του οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρακα κατά την διαδικασία της αναπνοής.