ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Μύτη, Στόμα & Τραχεία     Πνεύμονες    Βρόγχοι & Κυψελίδες    Διάφραγμα           Ερωτήσεις Εμπέδωσης

 

Το αναπνευστικό σύστημα παρέχει οξυγόνο στα κύτταρα του σώματος και αφαιρεί το διοξείδιο του άνθρακα 

Ο αέρας που περιέχει το οξυγόνο, εισάγεται μέσα  στο σώμα μέσω της μύτης και του στόματος, ταξιδεύει μέσω των αεραγωγών δομών και των διακλαδωμένων αεραγωγών σωλήνων των πνευμόνων, οι οποίοι αποκαλούνται βρόγχοι.  

Εδώ, μέσω των με λεπτά τοιχώματα σάκων που καλύπτονται από τριχοειδή αγγεία, το οξυγόνο περνά μέσω του ιστού των πνευμόνων και πηγαίνει στο κυκλοφοριακό σύστημα, όπου εγκαθίσταται επάνω σε κόκκινα κύτταρα  αίματος.

Επιπλέον, στην κυκλοφορία του αίματος, τα κύτταρα αίματος συμπιέζονται μέσω περισσότερων τριχοειδών αγγείων.  

Εδώ, το οξυγόνο απελευθερώνεται από τα ερυθρά κύτταρα αίματος και διαπερνάει μέσα σε άλλα κύτταρα σωμάτων, που χρησιμοποιούνται για την διατήρηση των χημικών αντιδράσεων.  

Όταν αυτή η διαδικασία αντιστρέφεται, διοξείδιο του άνθρακα που αποβάλλεται από τις χημικές αντιδράσεις εισάγεται στο κυκλοφοριακό σύστημα και αναδίνεται τελικά από το σώμα.