ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΚΙΝΗΣΗ

Σκελετικό Σύστημα   Οστά     Σύνδεσμοι (Αρθρώσεις)     Σκελετικοί Μύες    Μυϊκές Ίνες    Ερωτήσεις Εμπέδωσης

 

Μπορούμε να σταθούμε, να καθίσουμε, και να κινηθούμε λόγω του μυοσκελετικού συστήματος —206 κόκαλα, 600 μυς, και περισσότερες από 1.200 ενώσεις.

Η μετακίνηση μυών απαιτεί τη συνεργασία του νευρικού και του μυοσκελετικού συστήματος.

Η κίνηση πραγματοποιείται όταν ομάδες μυϊκών κυττάρων συσπώνται.

Οι ηλεκτροχημικές ωθήσεις από το νευρικό σύστημα υποκινούν τις ίνες, που αποκαλούνται Sarcomeres, αναγκάζοντας τες να κοντύνουν. Η συστολή συνεχίζεται έως ότου παύσουν οι ωθήσεις και ο μυς για ακόμη μια φορά χαλαρώνει.

Όταν ο μυς συσπάται, έλκει τα οστά στα οποία προσφύεται, με αποτέλεσμα την κίνηση των οστών.

Οι ενώσεις, μαλακώνοντας τις δομές μεταξύ των οστών, καθιστούν την κίνηση πιο ομαλή και επακόλουθα και πιο εύκολη.

Χάρις στην ομαδική συνεργασία των μυών, των κόκαλων και των ενώσεων, η μετακίνηση γίνεται δυνατή.