ΑΔΕΝΑΣ ΘΥΜΟΣ

 

Ο αδένας θύμος έχει το μέγεθος ενός πορτοκαλιού και βρίσκεται λίγες ίντσες κάτω από το λαιμό, πίσω από το στέρνο.

Καθώς ο λιπαρός αυτός ιστός ενισχύεται κατά τη διάρκεια των χρόνων, το χρώμα του αλλάζει και από ρόδινο-γκρίζο κατά την παιδική ηλικία γίνεται κίτρινο κατά τη μέση ηλικία.

Ο αδένας θύμος είναι μέρος του ανοσοποιητικού συστήματος, αλλά επίσης, παράγει ορμόνες που ελέγχουν την παραγωγή μιας ομάδας λευκών αιμοσφαιρίων που ονομάζονται κύτταρα Τ.