ΑΚΟΗ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Ακουστικό Κανάλι   Ευσταχιανος Σωλήνας & Τύμπανο    Οστά Αυτιών    Εσωτερικό Αυτί  

Ερωτήσεις Εμπέδωσης  

Τόσο η ακοή όσο και η ισορροπία συμβαίνουν μέσα στο αυτί. 

Κατά την ακοή, τα ηχητικά κύματα περνούν από το εξωτερικό αυτί στο ακουστικό κανάλι. Ακουμπούν στον τυμπανικό υμένα, κάνοντας τον να αναπτύξει παλμικές δονήσεις.  

 Αυτές οι δονήσεις ταξιδεύουν στο μέσο αυτί, θέτοντας σε κίνηση τρία μικροσκοπικά κόκαλα: τη σφύρα, τον άκμονα, και τον αναβολέα.

 Οι δονήσεις συνεχίζουν την πορεία τους μέσω του κοχλία και βαθιά μέσα στο εσωτερικό αυτί, το οποίο περιέχει μια ρευστή δεξαμενή.

 Οι φυσικές παλμικές δονήσεις ανιχνεύονται από τα αισθητήρια τριχοφόρα κύτταρα, η διέγερση των οποίων έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νευρικών ώσεων. Τα νεύρα μεταφέρουν αυτές τις ώσεις στον εγκέφαλο, όπου και ερμηνεύονται ως ήχος.

 Στο εσωτερικό αυτί βρίσκεται, επίσης, και η ισορροπία ή το κέντρο της ισορροπίας. Το κέντρο αυτό στέλνει συνεχώς μηνύματα στον εγκέφαλο για τη θέση του σώματος και έτσι συντελείται η αίσθηση αλλά και η διατήρηση της ισορροπίας.