ΣΤΟΜΑΧΙ

 

Το στομάχι είναι ένας σάκος που μοιάζει με το αγγλικό γράμμα j, ο οποίος εκκρίνει 3 λίτρα γαστρικό υγρό κάθε μέρα.

Η τροφή από το στόμα προωθείται στο στομάχι μέσω του οισοφάγου.

Στο στομάχι η στερεά τροφή μένει για πέντε περίπου ώρες όπου αναταράσσεται μέχρι να πάρει τη μορφή χυλού, ο οποίος αναμειγνύεται με γαστρικούς χυμούς για να δημιουργήσει μια πηκτωματώδη μάζα, που κατόπιν προωθείται στο λεπτό έντερο.