ΝΕΦΡΑ

 

Οι νεφροί βρίσκονται στο πίσω μέρος της κοιλιακής κοιλότητας, ένας από κάθε πλευρά της σπονδυλικής στήλης. Είναι όργανα

Με σχήμα φασολιού και φαιοκόκκινου χρώματος, μήκους περίπου 10 – 12,5 εκ. και πλάτους 5-7 εκ. περίπου.

Ο νεφρός αποτελείται από τρεις στιβάδες:

-τη φλοιώδη ουσία ή νεφρικό φλοιό, που αποτελείται από τους νεφρώνες καθένας απ’ τους οποίους περιέχει από ένα αγγειώδες σπείραμα και ένα ουροφόρο σωληνάριο.

-τη μυελώδη ουσία, που συνίσταται από νεφρικές πυραμίδες, οι οποίες συλλέγουν τα ούρα.

-τη νεφρική πύελο, που αποτελείται από τις μείζονες και τις ελάσσονες κοιλότητες ή κάλυκες. Κάθε ελάσσων κάλυκας συλλέγει τα ούρα από τη μυελώδη ουσία και, κατόπιν, τα ούρα συγκεντρώνονται στους μείζονες κάλυκες, απ’ όπου αποχετεύονται στον ουρητήρα.

Το αίμα που εισέρχεται στο νεφρώνα  διηθείται από ένα σύμπλεγμα τριχοειδών αγγείων, το διήθημα, στη συνέχεια εισέρχεται στο ουροφόρο σωληνάριο, κατά μήκος του οποίου πραγματοποιείται μία σύνθετη διαδικασία απέκκρισης και επαναρρόφησης. Οι χρήσιμες ουσίες, όπως η γλυκόζη, επαναρροφούνται, ρυθμίζεται η οξεοβασική ισορροπία και προσαρμόζονται καταλλήλως τα επίπεδα νερού. Το εναπομείναν διήθημα αποτελεί τα ούρα.

Τα νεφρά ελέγχουν το ποσό νατρίου και άλλων βασικών ενώσεων. Ρυθμίζουν επίσης την περιεκτικότητα σε ύδωρ του αίματος και του ιστού, και η βοήθεια διατηρεί την ισορροπία μερικών βασικών ηλεκτρολυτών όπως το νάτριο, το χλωρίδιο, και το κάλιο.