ΛΕΥΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

Τα λευκά αιμοσφαίρια αποτελούν τα κύρια συστατικά του ανοσοποιητικού συστήματος.

Είναι το είδος αυτό των κυττάρων του αίματος, που καταστρέφουν τους βακτηριακούς οργανισμούς, τα κύτταρα που έχουν μολυνθεί από ιούς και τα καρκινικά κύτταρα.

Υπάρχουν πέντε (5) κύριοι τύποι λευκών αιμοσφαιρίων:

ουδετερόφιλα, ηωσινοφιλα, λεμφοκύτταρα, βασεόφιλα και μονοκύτταρα.

Κάθε τύπος παίζει το δικό του ρόλο στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. 

 Τα ουδετερόφιλα είναι άφθονα στο σώμα, και αποτελούν το 40-70 % των λευκών κυττάρων αίματος. Έχουν την ιδιότητα από την κυκλοφορία του αίματος να μεταναστεύουν στην περιοχή του τραυματισμού ή της μόλυνσης, καθώς επίσης και αυξάνονται σε αριθμό κατά τη διάρκεια μιας βραχυπρόθεσμης ή οξείας μόλυνσης.

Τα μονοκύτταρα αποτελούν μόνο το 4-8 % των λευκών κυττάρων αίματος. Έχουν την ιδιότητα να περιμένουν τους επιβλαβείς οργανισμούς μήπως περάσουν μέσα στα λεμφοειδή όργανα, όπως η σπλήνα, καθώς και να  αυξάνονται σε αριθμό κατά τη διάρκεια μιας μακροπρόθεσμης ή χρόνιας, μόλυνσης. 

Τα λεμφοκύτταρα, τα μικρότερα λευκά κύτταρα αίματος, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ενάντια στις μολύνσεις. Υπάρχουν δύο τύποι λεμφοκυττάρων : τα κύτταρα B και τα κύτταρα Τ. Μαζί αποτελούν περίπου το 20 και 45 τοις εκατό όλων των λευκών κυττάρων αίματος.

Κατά τη χημική ανοσοαπόκριση κατά των βακτηριδίων – εισβολέων τα κύτταρα Β αναγνωρίζουν τις πρωτεΐνες (αντιγόνα) των βακτηριδίων και πολλαπλασιάζονται, για να παραγάγουν αντισώματα. Τα αντισώματα αναγνωρίζουν τα βακτηρίδια και προσκολλώνται πάνω τους, ξεκινώντας την καταστροφή τους.

Κατά την κυτταρική ανοσοαπόκριση  κατά των ιών, παρασίτων και καρκινικών κυττάρων τα κύτταρα Τ μετά την αναγνώριση της ξένης πρωτεΐνης (αντιγόνου) πολλαπλασιάζονται και ρίχνονται σε άμεση μάχη κατά των προσβεβλημένων κυττάρων ή των καρκινικών κυττάρων.