ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΛΟΣ

  • Τα μικρότερα τμήματα στα οποία διαιρείται η Ελλάδα λέγονται νομοί.

  • Νομός είναι μεγάλη διοικητική περιφέρεια της χώρας, στην οποία επικεφαλής είναι ο νομάρχης.

  • Η Ελλάδα διαιρέθηκε σε νομούς για πρώτη φορά το 1833, με πρότυπο το γαλλικό διοικητικό οργανισμό.

Με τη βοήθεια του πιο κάτω χάρτη απάντησε στις ερωτήσεις:
  1. Η Ελλάδα αποτελείται συνολικά από νομούς.

  2. Συμπλήρωσε στον πιο κάτω πίνακα πόσους νομούς έχει κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα.

Γεωγραφικό διαμέρισμα Αριθμός νομών
Θράκη                       
Μακεδονία                       
Ήπειρος                       
Θεσσαλία                       
Στερεά Ελλάδα - Εύβοια                       
Πελοπόννησος                       
Νησιά Αιγαίου Πελάγους                       
Νησιά Ιονίου πελάγους                       
Κρήτη                       

 

                                        

 ΑΡΧΗ