ΝΟΜΟΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΛΟΣ

Η Πελοπόννησος χωρίζεται συνολικά σε 7 νομούς. Στον καθένα από αυτούς αντιστοιχεί μια μεγάλη πόλη η οποία ονομάζεται και πρωτεύουσα του νομού.

 

Αφού μελετήσεις και συγκρίνεις προσεχτικά τους πιο πάνω χάρτες πληκτρολόγησε δίπλα από κάθε πρωτεύουσα νομού, τον νομό στην οποίο ανήκει.

   ΠΑΤΡΑ                   

   ΣΠΑΡΤΗ           

   ΝΑΥΠΛΙΟ         

   ΚΑΛΑΜΑΤΑ     

   ΠΥΡΓΟΣ           

   ΚΟΡΙΝΘΟΣ      

   ΤΡΙΠΟΛΗ         

 

ΑΡΧΗ