Υπάρχουν 24 σελίδες με εργασίες για να διαλέξεις
Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε φύλλα εργασίας, με διάφορες ασκήσεις για να εμπεδώσετε καλλίτερα όσα μάθατε στην τάξη.
Επιλέξτε με τον κέρσορα τον τίτλο που σας ενδιαφέρει για να εμφανιστεί η ανάλογη σελίδα. Αν θέλετε να την εκτυπώσετε πατήστε το εικονίδιο του εκτυπωτή με τον κέρσορα.

 

Περιεχόμενα Δ΄ Δημοτικού
σελ 1 - 24

1

Επανάληψη ύλης της Γ΄ τάξης (Μαθηματικά)

2

Γεωμετρικά στερεά

3

Ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, κύβος

4

Επαναληπτικό Ενότητες 1-2 (Μαθηματικά)

5

Πρόσθεση, Πολλαπλασιασμός, Διαίρεση

6

Πρόσθεση – Αφαίρεση

7

Επαναληπτικό (Γραμμές, στερεά, γωνίες, συμμετρία)

8

Προβλήματα

9

Διαγώνισμα μαθηματικών

10

Επαναληπτικό Κριτήριο Μαθηματικών α΄ τριμήνου

11

Ασκήσεις για το Πάσχα (Μαθηματικά)

12

Επαναληπτικό Κριτήριο Μαθηματικών β΄ τριμήνου

13

Διαγώνισμα Αριθμητικής

14

Κλασματική μονάδα – κλασματικός αριθμός

15

Επαναληπτικό Φυλλάδιο Αριθμητικής για το Πάσχα

16

Προβλήματα με περισσότερο – λιγότερο

17

Γραμμές, γωνίες, Μονάδες μέτρησης μήκους

18

Ταξινόμηση αριθμών

19

Προβλήματα

20

Ονομασία αριθμών

21

Μετατροπή χρηματικών μονάδων - μονάδων μέτρησης μήκους

22

Σύγκριση αριθμών, Ταξινόμηση αριθμών, Προβλήματα

23

Αντίστροφα προβλήματα, Πολλαπλάσια, Επαλήθευση πολλαπλασιασμού

24

Διαιρέσεις – Επαληθεύσεις, Προβλήματα