Ονοματεπώνυμο: _______________________________________

Ημερομηνία: ________________________

 

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

 

 

ΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ

 

 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

 

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

Εγώ τρέχω

 

Εγώ έχω τρέξει

Εσύ τρέχεις

 

Εσύ έχεις τρέξει

Αυτός τρέχει

 

Αυτός έχει τρέξει

Εμείς τρέχουμε

 

Εμείς έχουμε τρέξει

Εσείς τρέχετε

 

Εσείς έχετε τρέξει

Αυτοί τρέχουν

 

Αυτοί έχουν τρέξει

 

 

Ο Παρακείμενος φανερώνει ότι κάτι έχει γίνει στο παρελθόν και είναι τώρα τελειωμένο.

 

 
 

 

 

 

 


ΑΣΚΗΣΗ:

 

Να κλίνεις τον Παρακείμενο των ρημάτων: παίζω, κρύβω, πλέκω

 

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

εγώ έχω παίξει