Ονοματεπώνυμο: _____________________________

Ημερομηνία: _______________________

 

 

Γραμματική

 

 

1. Συμπλήρωσε ό,τι λείπει:

 

 

εγώ πα__

εγώ σαλε__ω

εγώ γυρ__ζω

εγώ κυνηγ__

εγώ ξεσκόν__σα

εγώ γύρ__σα

εσύ απορ__ς

εγώ κατεβ__νω

εγώ αρχ__ζω

εγώ ξεκίν__σα

εσύ γεμ__ζεις

εγώ άρχ__σα

εγώ μπαλ__νω

εγώ στρογγυλε__ω

εγώ πάτ__σα

 

 

 

2. Να κλίνεις στον Ενεστώτα, Παρατατικό και Αόριστο το ρήμα σκίζω.

 

 

Ενεστώτας

Παρατατικός

Αόριστος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άσκηση για το τετράδιο:

Κλίνε τα ρήματα: παίρνω, βλέπω, και βγαίνω στον αόριστο.