Σύνθετες - παράγωγες λέξεις

Με την λέξη "αδελφός", μπορούμε να φτιάξουμε σύνθετες και παράγωγες λέξεις. Ταιριάξτε τους ορισμούς στα αριστερά με τις παραγόμενες λέξεις στα δεξιά.

1. Αυτός που εργάζεται με κπ. άλλο στον ίδιο τομέα ή χώρο δουλειάς.
2. Σύνδεση δύο πόλεων, που ανήκουν στο ίδιο ή σε διαφορετικό κράτος, με δεσμούς φιλίας.
3. Ο φονιάς του αδελφού ή της αδελφής του.
4. Μικρός αδελφός ή αδελφή.
5. Αδελφός, χωρίς διάκριση φύλου.
6. Αυτός που έχει πολύ θερμά φιλικά συναισθήματα, σαν αυτά που έχουν τα αδέλφια μεταξύ τους.
7. Ένωση προσώπων με κοινά ιδανικά, που αναπτύσσουν δραστηριότητες στον κοινωνικό και στον πνευματικό τομέα• σωματείο.
8. Ο στενός συναισθηματικός δεσμός που συνδέει τα αδέλφια ή τους ανθρώπους που αγαπιούνται σαν αδέλφια.