Αρχική Σελίδα
   
Αρχική Σελίδα
Στόχοι Προγράμματος
Προσφερόμενα Μαθήματα
Διδακτική Μεθοδολογία
Συνεργαζόμενα Τμήματα
Διδάσκοντες/ουσες
Εργαστήριο Σπουδών
Φύλου
Επικοινωνία
Συνδέσεις

WebCT Vista 3.0
 

Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου από το Ακαδημαϊκό έτος 2003-4, υλοποιείται ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ με σκοπό την ανάπτυξη και λειτουργία δομών για την υλοποίηση Σπουδών Συγκρότησης της Ταυτότητας των Φύλων. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοετείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους.

Στα πλαίσια του Κύκλου, προσφέρονται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, δέκα (10) διεπιστημονικά/ διαθεματικά μαθήματα σχετικά με τις επιμέρους διαστάσεις της διαμόρφωσης του ρόλου του φύλου και των βασικών κοινωνικο-οικονομικών διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών, τα οποία εδράζονται σε πολλαπλά πεδία: την εκπαίδευση, την απασχόληση, την οικογένεια, την πολιτική, τον πολιτισμό.

 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ
Χρυσή Βιτσιλάκη, Kαθηγήτρια
Κοσμήτορας Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Λεωφόρος Δημοκρατίας 1, Ρόδος 85100
Γραμματεία: Κα. Μαρία Κουρουτσίδου
Τηλ.: 22410 99181, 22410 99135
email: gender@rhodes.aegean.gr

08/12/2008

ΗΜΕΡΙΔΑ
Στα πλαίσια του Έργου «Κεντρική Δράση Σχεδιασμού και Υλοποίησης Προπτυχιακών Διεπιστημονικών Μαθημάτων Φύλου και Ισότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου» διοργανώθηκε στη Ρόδο στις 8 Δεκεμβρίου 2007  Ημερίδα με τίτλο «Φύλο και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπ@ίδευση». Στην ημερίδα συμμετείχαν ειδικοί επιστήμονες σε θέματα Φύλου και υπήρχε ανοιχτή συμμετοχή μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Δείτε:
- Πρόγραμμα (183 ΚB)
- Παρουσιάσεις

12/07/2008

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
Στα πλαίσια του Έργου «Κεντρική Δράση Σχεδιασμού και Υλοποίησης Προπτυχιακών Διεπιστημονικών Μαθημάτων Φύλου και Ισότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου» διοργανώθηκε στη Ρόδο στις 11 και 12 Ιουλίου 2008, Διημερίδα με εθνική και διεθνή συμμετοχή με θέμα «GENDER AND MIGRATION IN A GLOBALIZED WORLD» και αντικείμενο τις πρόσφατες θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις στη μελέτη του Φύλου.
Δείτε:
- Πρόγραμμα (209 Kb)
- Εισηγήσεις

16/02/2005
΄IA Διεθνές Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος με θέμα: «Το σχολείο στην κοινωνία της πληροφορίας και της πολυπολιτισμικότητας». Δείτε λεπτομέρειες...
13/12/2004
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρόσληψης διδάσκοντα (ΠΔ 407/80) (188 Κb)
 
© Copyright 2004-9 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓAΙΟΥ. All rights reserved.
Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Αρχική Σελίδα ΕΠΕΑΕΚ II