Employability

 

Προσόντα και Δεξιότητες

Ανοιχτή Αγορά Εργασίας

Ευρωπαϊκή Κινητικότητα

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και ΑΜΕΑ

Νομοθεσία και Παροχές

 

 

 

 

 

 

 

 


Ανοιχτή Αγορά Εργασίας


Site Map   Αρχή  Συνδέσεις Επικοινωνία   Αναζήτηση

Τα πλεονεκτήματα του τομέα Επικοινωνίας

Υπάρχει μια σειρά από πλεονεκτήματα στο χώρο των επιχειρήσεων του τομέα επικοινωνίας που αφορούν την απασχόληση ατόμων με ειδικές ανάγκες, έναντι άλλων. Για παράδειγμα:

Πίσω στην Ανοιχτή Αγορά Εργασίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνολογίες πληροφορικής

Οι περισσότερες επιχειρήσεις του τομέα επικοινωνίας χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Είναι γνωστό πλέον ότι όσο ευρύτερη είναι η χρήση της νέας τεχνολογίας σε έναν χώρο εργασίας τόσο περισσότερο αυτός ο χώρος είναι προσβάσιμος από τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Αυτό οφείλεται στη:

Χρήση βοηθημάτων
Απουσία κίνησης
Από απόσταση εργασία
Καινοτομία

Πίσω στην αρχή

 

Χρήση βοηθημάτων

Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στην εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας που κάνει δυνατή τη χρήση υπολογιστών από άτομα με διαφόρους τύπου αναπηριών. Μερικά παραδείγματα:

Αναγνώριση φωνής. Τα άτομα που δε χρησιμοποιούν το πληκτρολόγιο μπορούν με τη φωνή τους να κάνουν δυνατή τη δημιουργία εγγράφων και τη χρήση των διαφόρων εντολών του υπολογιστή.

Ανάγνωση οθόνης. Πρόκειται για ένα μηχανισμό μέσω του οποίου είναι δυνατή η μετατροπή γραπτού κειμένου σε ήχο για άτομα που Δε βλέπουν ή για άτομα με δυσλεξία που προτιμούν να ακούν από το να διαβάζουν ένα γραπτό κείμενο.

Track-ball mouse. Πρόκειται για μια σφαίρα που είναι ενσωματωμένη στο πληκτρολόγιο και υποκαθιστά τη χρήση του ποντικιού. Για τη διευκόλυνση των ατόμων που έχουν προβλήματα κίνησης τέτοια που κάνουν δύσκολη τη χρήση του συνηθισμένου ποντικιού.
Υπάρχουν πολλά ακόμα βοηθήματα τα οποία μπορείς να αναζητήσεις και να κάνεις δυνατή την εφαρμογή τους στο χώρο εργασίας με τα προγράμματα του ΟΑΕΔ για την εργονομική διευθέτηση του χώρου εργασίας. Να έχεις υπόψη σου ότι αυτού του είδους οι προσαρμογές είναι ευκολότερες σε οποιαδήποτε εργασία σχετίζεται με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Πίσω στην αρχή

 

Απουσία κίνησης

Επαγγέλματα που βασίζονται στη χρήση υπολογιστή δεν απαιτούν κίνηση σε μεγάλο βαθμό. Αυτό σημαίνει ότι αυτά είναι πιο προσιτά σε άτομα με δυσκολία κίνησης. Με τη πρόοδο της τεχνολογίας και με την ευρεία χρήση του internet η κίνηση των ανθρώπων που ασχολούνται σ’ αυτά τα επαγγέλματα δεν είναι πια ένα ζητούμενο.

Πίσω στην αρχή

 

Από απόσταση εργασία

Η από απόσταση εργασία είναι μια νέα μορφή εργασίας που συναντάμε ολοένα και περισσότερο. Είναι η εργασία στο σπίτι ή σε ένα χώρο που δεν είναι αναγκαστικά το γραφείο ή η συγκεκριμένη επιχείρηση (όπου η παρουσία του εργαζόμενου δεν είναι πια απαραίτητη). Φυσικά η δυνατότητα αυτή δίνεται με τη χρήση του internet και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η από απόσταση εργασία είναι διαδεδομένη στο χώρο της ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας και γενικότερα σε χώρους όπου γίνεται διαχείριση ηλεκτρονικής πληροφορίας.
Η από απόσταση εργασία μπορεί να είναι ιδιαίτερα βολική για άτομα που συναντούν εμπόδια στην καθημερινή τους μετακίνηση στο χώρο ενός γραφείου.

Πίσω στην αρχή

 

Καινοτομία

Οι επιχειρήσεις που βασίζονται στη χρήση νέας τεχνολογίας διακρίνονται από μια τάση συνεχούς εξέλιξης σε επίπεδο τεχνολογικών εφαρμογών και είναι ανοιχτές στις αλλαγές. Αυτό σημαίνει ότι η εξεύρεση μια λύσης για ένα πρόβλημα προσβασιμότητας μπορεί να αντιμετωπιστεί θετικά.

Πίσω στην αρχή

 

Ένας χώρος που συνεχώς αναπτύσσεται

Ο τομέας επικοινωνίας είναι ένας χώρος απασχόλησης που συνεχώς αναπτύσσεται. Καθημερινά δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και νέα επαγγέλματα.
Είναι λοιπόν επόμενο ότι σ’ αυτό το χώρο οι επαγγελματικές προοπτικές είναι πολύ περισσότερες από ότι σε ένα χώρο κορεσμένο.
Επίσης είναι ένας χώρος καινούργιος όπου οι νέες ιδέες και οι καινοτομίες τόσο στην επιλογή του προσωπικού όσο και για τις εναλλακτικές μορφές απασχόλησης βρίσκουν καλό έδαφος.

Πίσω στην αρχή

 

Περιβάλλον ανταγωνισμού

Ένας χώρος όπου υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός μάλλον προδιαθέτει αρνητικά έναν υποψήφιο. Εντούτοις, τα άτομα με ειδικές ανάγκες ακόμα και μέσα στα πλαίσια αυτού του ανταγωνισμού ίσως να είναι περισσότερο ευνοημένα από ότι σε άλλους χώρους. Θα εξηγήσουμε τους λόγους παρακάτω.
Είναι τέτοια η φύση της δουλειάς σε πολλά από τα επαγγέλματα του χώρου που δεν μετράει τίποτα άλλο παρά μόνο η ποιότητα ή αλλιώς το αποτέλεσμα της δουλειάς. Π.χ. για τη θέση του σχεδιαστή, ο εργοδότης δεν έχει παρά να επιλέξει ανάμεσα σε δείγματα δουλειάς. Συνεπώς, αν η ποιότητα της δουλειάς σου είναι αυτή ακριβώς που θέλει τότε σίγουρα δεν θα επηρεαστεί από την όποια αναπηρία.
Σ’ αυτού τους είδους τα επαγγέλματα, τα κριτήρια επιλογής δεν μπορούν παρά να είναι αξιοκρατικά, θα κριθείς περισσότερο βάσει της αποδοτικότητάς σου γι’ αυτό θα πρέπει να έχεις όσο το δυνατόν καλύτερη γνώση και δεξιότητα πάνω στη δουλειά.
Είναι γεγονός ότι σε χώρους με μεγάλο ανταγωνισμό, το πιο δύσκολο είναι το να μπεις σ’ αυτούς. Από κει και πέρα οι δυνατότητες είναι μεγάλες και οι προοπτικές πολλές.

Πίσω στην αρχή

 

Κινητικότητα Εργασίας

Κινητικότητα εργασίας είναι η δυνατότητα να αλλάξει κανείς το επάγγελμα που κάνει.
Αυτός ο τομέας παρέχει πολλές ευκαιρίες σε κάποιον να αλλάξει το επάγγελμα του, παραμένοντας στον ίδιο χώρο. Αυτό είναι δυνατόν γιατί οι θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις αυτές απαιτούν προσόντα που είναι συναφή. Έτσι έχοντας αποκτήσει γνώση και εμπειρία μιας δουλειάς θα μπορείς σχετικά εύκολα να διεκδικήσεις μια πιο καλή θέση σε ένα άλλο πόστο. Αυτό σημαίνει ότι έχεις τη δυνατότητα ανέλιξης αλλά και ευελιξία για να αναζητήσεις εκ νέου δουλειά αν χρειαστεί. Η ευελιξία στο επάγγελμα είναι ένα χαρακτηριστικό που σου είναι ιδιαίτερα χρήσιμο μια και ως άτομό με ειδικές ανάγκες ίσως χρειαστούν κάποιες μετατροπές στον τρόπο εργασίας.

Πίσω στην αρχή

Πίσω στην Ανοιχτή Αγορά Εργασίας

Προηγούμενη σελίδα Αρχή
ενότητας
Αρχική
σελίδα
Επόμενη
σελίδα

 
Επέλεξε τη χώρα για να δεις τις αντίστοιχες σελίδες (Αγγλία, Σουηδία).

Οι αντίστοιχες σελίδες στα Αγγλικά Οι αντίστοιχες σελίδες στα Σουηδικά
Αγγλικές Σελίδες Σουηδικές σελίδες