Αρχείο νέων και ανακοινώσεων της σχολής...
 
27 Ιουλίου 2015

ΤΕΠΑΕΣ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2015

Πρόγραμμα

 

28 Ιουλίου 2015

ΠΤΔΕ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2015

Πρόγραμμα

 

09 Ιουλίου 2015

ΤΜΣ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2015

Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβίου

Πρόγραμμα Εμβόλιμης Εξεταστικής

 

09 Ιουλίου 2015

Μετάθεση της Ημερομηνίας Διενέργειας του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με Α.Π. Διακήρυξης 3995/16-06-2015 του Πανεπιστημίου  Αιγαίου

Ανακοίνωση

 

06 Ιουλίου 2015

Καθομολόγηση αποφοίτων του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών.

Ανακοίνωση

Αίτηση

Κατάθεση Δικαιολογητικών

Έντυπο ωφελούμενου (ΔΑΣΤΑ)

 

30 Ιουνίου 2015

Oρκωμοσία φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Πολιτικές, Οικονομικές και Διεθνείς Σχέσεις στη Μεσόγειο» του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών

Ανακοίνωση

Αίτηση

Οδηγίες κατάθεσης διπλωματικών εργασιών στην βιβλιοθήκη

 

26 Ιουνίου 2015

Πρόχειρος Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων πληροφορικής, τόνερ εκτυπωτών, τόνερ φωτοτυπικών μηχανημάτων και χαρτιού φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου»

Διακήρυξη

Περίληψη

Συγκρότηση Επιτροπής

 

26 Ιουνίου 2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Διδασκόντων/ουσών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το χειμερινό εξάμηνο 2015-2016 στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου»

Πρόσκληση

 

24 Ιουνίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ/ΟΥΣΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 - 2016.

Πρόσκληση

 

10 Ιουνίου 2015

Πρόγραμμα εμβόλιμης εξεταστικής ΤΜΣ

Πρόγραμμα

 

08 Ιουνίου 2015

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ» του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο/η να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για την παρακολούθηση του νέου κύκλου σπουδών 2015-2016 που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης.

Πρόσκληση

 

02 Ιουνίου 2015

Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή" παρατείνεται έως τις 31 Αυγούστου 2015 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Πληροφορίες

Πρόσκληση

Αίτηση

29 Μαίου 2015

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης και Καταστροφής Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου για το έτος 2015

Γνωστοποίηση

 

29 Μαίου 2015

Ο ηλεκτρονικός τόμος των πρακτικών του 11ου International Conference on Greek Linguistics είναι τώρα διαθέσιμος στην ακόλουθη διεύθυνση:

Τόμος Πρακτικών

 

27 Μαίου 2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΠΜΣ Γλωσσολογία ΝΑ Μεσογείου για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Πρόσκληση

 

21 Μαίου 2015

Πρόγραμμα Εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου 2014-2015

ΤΜΣ

 

19 Μαίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01/01/2016 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/12/2018 (ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 6/2015)

Πρόσκληση

 

19 Μαίου 2015

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισμού για την τμηματική προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου»

Γνωστοποίηση

 

18 Μαίου 2015

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ (Αρ. διακήρυξης 5/2015)

Περίληψη

Διακήρυξη

 

11 Μαίου 2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών  για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου
(Αρ. Πρόσκλησης 4/2015)

Πρόσκληση

 

07 Μαίου 2015

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ κλήρωσης για τον ορισμό μελών της Επιτροπής παράδοσης - παραλαβής των κλινών που θα προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού για τη «Μίσθωση τουλάχιστον 148 κλινών για τη στέγαση των φοιτητών/-τριών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου (Π.Μ.Ρ.) για το χρονικό διάστημα από 01/10/2015 έως 30/9/2017, εκτός των περιόδων των θερινών διακοπών (Ιούλιο και Αύγουστο) με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακαδημαϊκά έτη»,  σύμφωνα με το ΠΔ 715/79.

Γνωστοποίηση

 

07 Μαίου 2015

Eνημερωτική πρόσκληση εκδήλωσης αρχικού ενδιαφέροντος του Π.Μ.Σ. «Διδακτική Θετικών Επιστημών και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση», του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Πρόσκληση

 

06 Μαίου 2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή" για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Πληροφορίες

Πρόσκληση

Αίτηση

 

05 Μαίου 2015

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακοίνωση

 

04 Μαίου 2015

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΣ ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΪΟΥ 2015     ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2015.

 

04 Μαίου 2015

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ για τον ορισμό μελών της Επιτροπής διαγωνισμού για τη «Μίσθωση τουλάχιστον 148 κλινών για τη στέγαση των φοιτητών/-τριών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου (Π.Μ.Ρ.) για το χρονικό διάστημα από 01/10/2015 έως 30/9/2017, εκτός των περιόδων των θερινών διακοπών (Ιούλιο και Αύγουστο) με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακαδημαϊκά έτη»,  σύμφωνα με το ΠΔ 715/79

Γνωστοποίηση

 

30 Απριλίου 2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Αρ. Πρόσκλησης 3/2015)

Πρόσκληση

 

28 Απριλίου 2015

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΤΟΝΕΡ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΙΘ.  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 2/2015

Διακήρυξη

Περίληψη

 

28 Απριλίου 2015

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών στα πλαίσια του Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων πληροφορικής, τόνερ εκτυπωτών, τόνερ φωτοτυπικών μηχανημάτων και χαρτιού φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ανακοίνωση

 

06 Απριλίου 2015

Παράταση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2015 - 2016 για το Π.Μ.Σ. "ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ" του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 24.04.2015.

Πληροφορίες

 

01 Απριλίου 2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Αρ. Πρόσκλησης 1/2015)

Πρόσκληση

 

26 Μαρτίου 2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 του νέου καινοτόμου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης", του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η Αίτηση για υποβολή υποψηφιότητας για φοίτηση στο Π.Μ.Σ. υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Πρόσκληση

Αίτηση

 

26 Μαρτίου 2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2015-16 για το ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών" του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Υποβολή αιτήσεων έως την Παρασκευή 24/4/2015

Πρόσκληση

 

23 Μαρτίου 2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2015-2016  για το Π.Μ.Σ. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ" του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι την Παρασκευή 19η Ιουνίου 2015.

Προκήρυξη

Αίτηση Υποψηφιότητας

12 Μαρτίου 2015

Δήλωση μαθημάτων ΤΕΠΑΕΣ (16-22 Μαρτίου 2015)

Δήλωση Μαθημάτων ΤΕΠΑΕΣ

24 Φεβρουάριου 2014

ΤΕΠΑΕΣ: Δηλώσεις Ερευνών: Τετάρτη, 25.02.2015, το έτος εισαγωγής - κατάταξης 2011 (τέταρτο) και παλαιότεροι (έως και έτος εισαγωγής - κατάταξης 2005)  από 09:00 έως και 23:59 και Πέμπτη, 26.02.2015, το έτος εισαγωγής - κατάταξης 2012 (τρίτο) από 09:00 έως και 23:59

Δηλώσεις

17 Φεβρουάριου 2014

Αποτελεσματα Κατατακτήριων εξετάσεων Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών 2014-2015

Ανακοίνωση

16 Φεβρουάριου 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2015 - 2016 για το Π.Μ.Σ. "ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ" του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πρόσκληση

09 Φεβρουάριου 2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ΠΜΣ "Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων" για το ακαδ. έτος 2015-16

Πρόσκληση

Αίτηση Υποψηφιότητας

13 Ιανουαρίου 2014

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-15

Πρόσκληση

 

13 Ιανουαρίου 2014

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών: ΝΕΟ πρόγραμμα εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου 2014-2015

Πρόγραμμα

 

08 Ιανουαρίου 2015

Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, για το Οικονομικό Έτος 2015

Γνωστοποίηση

19 Δεκεμβρίου 2014

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών: Πρόγραμμα εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου 2014-2015

Πρόγραμμα

17 Δεκεμβρίου 2014

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών: Περίοδος Δηλωσης Μαθημάτων από 17/12/2014 έως 09/01/2015

09 Δεκεμβρίου 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου (Αρ. Πρόσκλησης 15/2014)

Πρόσκληση

03 Δεκεμβρίου 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια εργαλείων - υλικών για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου (Αρ. Πρόσκλησης 14/2014)

Πρόσκληση

28 Νοεμβρίου 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για την αποθήκη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου»
(Αρ. Πρόσκλησης 13/2014)

Πρόσκληση

13 Νοεμβρίου 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση μεταγωγικού διακόπτη με ελεγκτή αυτόματης μεταγωγής για τον πίνακα αυτόματου επαγωγής Η/Ζ στο Κτήριο "ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ" της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου (Αρ. Πρόσκλησης 12/2014)

Πρόσκληση

07 Νοεμβρίου 2014
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών: Κατακτήριες Εξετάσεις 2014-2015

Πληροφορίες

ΦΕΚ

06 Νοεμβρίου 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση συσσωρευτών για τα UPS στο κτήριο "ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ" της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου
(Αρ. Πρόσκλησης 11/2014)

Πληροφορίες

22 Οκτωβρίου 2014
Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής του έργου: Προμήθεια Εξοπλισμού για τις ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Ρόδο και Σύρο, στα πλαίσια του "Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013".

Πληροφορίες

15 Οκτωβρίου 2014

Δήλωση μαθημάτων ΤΕΠΑΕΣ (15-21 Οκτωβρίου 2014)

Δήλωση Μαθημάτων ΤΕΠΑΕΣ

10 Οκτωρίου 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ

Περίληψη


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 10/2014

Διακήρυξη

 

03 Οκτωρίου 2014

ΤΕΠΑΕΣ: Δηλώσεις Ερευνών

•  Δευτέρα, 06.10.2014 , το έτος εισαγωγής - κατάταξης 2010 και παλαιότεροι - από 09:00 έως και 23:59

•  Τρίτη, 07.10.2014 , το έτος εισαγωγής - κατάταξης 2011 (τέταρτο) - από 09:00 έως και 23:59

•  Τετάρτη, 08.10.2014 , το έτος εισαγωγής - κατάταξης 2012 (τρίτο) - από 09:00 έως και 23:59

Δηλώσεις

 

03 Οκτωρίου 2014

Κατάλογος επιτυχόντων και οδηγίες εγγραφής για το ΠΜΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ: ΕΛΛΑΔΑ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗ

Πληροφορίες

01 Οκτωρίου 2014

Κατάλογος επιτυχόντων και οδηγίες εγγραφής για το ΠΜΣ Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Πληροφορίες

01 Οκτωρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ/ΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Πρόγραμμα

24 Σεπτεμβρίου 2014

Πρόσκληση Υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ΠΜΣ "Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική προσέγγιση " για το ακαδ. έτος 2014-15 (περίοδος υποβολής αιτήσεων: 26 Σεπτεμβρίου - 05 Οκτωβρίου 2014)

Πρόσκληση

Αίτηση υποψηφιότητας

 

11 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΜΣ Διακυβέρνηση ,Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο : Παράταση Πρόσκλησης Συμμετοχής

Παράταση Πρόσκλησης Συμμετοχής

Αίτηση υποψηφιότητας

Ειδικό Παράρτημα

 

08 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΜΣ Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου: Παράταση Προκήρυξης Θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Παράταση Προκήρυξης Θέσεων

Αίτηση υποψηφιότητας

 

4 Σεπτεμβρίου 2014

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση - αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου για το έτος 2014

Πληροφορίες

26 Αυγούστου 2014

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης των προσφορών του Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού  «Προμήθεια τόνερ φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου»

Πληροφορίες

26 Αυγούστου 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  9/2014: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Περίληψη

Διακήρυξη

 

1 Αυγούστου 2014

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης των προσφορών του Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθεια και τοποθέτηση φύλλων ελαστομερούς μεμβράνης με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων, για τη μόνωση δώματος του κτιρίου «Κλεόβουλος» της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου»

Πληροφορίες

31 Ιουλίου 2014

ΤΜΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ "ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ" ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πληροφορίες

31 Ιουλίου 2014

ΤΜΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ: ΕΛΛΑΔΑ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ, ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πληροφορίες

31 Ιουλίου 2014
Προμήθεια και τοποθέτηση φύλλων ελαστομερούς μεμβράνης με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων, για τη μόνωση δώματος του κτιρίου «Κλεοβουλος» της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου      

Περίληψη

Διακήρυξη

31 Ιουλίου 2014

ΤΕΠΑΕΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014.

Πληροφορίες

30 Ιουλίου 2014

ΤΕΠΑΕΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Πληροφορίες

 

30 Ιουλίου 2014

ΤΜΣ: Επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου 2014

Πληροφορίες

 

30 Ιουλίου 2014

Λειτουργία των υπηρεσιών της Π.Δ. Ρόδου κατά τον Αύγουστο 2014

Πληροφορίες

 

29 Ιουλίου 2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Π.Μ.Σ. "Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου" του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Πληροφορίες

 

22 Ιουλίου 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων εξωτερικού χώρου για το κτήριο «7ης Μαρτίου» της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου. (Αρ. Πρόσκλησης 7/2014)

Πληροφορίες

 

21 Ιουλίου 2014

Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Ρόδο «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τ.Π.Ε στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική προσέγγιση»
1η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος έως 14 Σεπτεμβρίου 2014

Πληροφορίες

 

10 Ιουλίου 2014

Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισμού για την επαναπροκήρυξη του Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασία για την «Αγορά Ακινήτου για τη Στέγαση Φοιτητών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου» σύμφωνα με το ΠΔ 715/79.

Γνωστοποίηση

 

04 Ιουλίου 2014

Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης των προσφορών του Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθεια α) τόνερ φωτοτυπικών μηχανημάτων και β) χαρτί φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου»

Γνωστοποίηση

 

04 Ιουνίου 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ A) ΤΟΝΕΡ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Β) ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 6/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ A) ΤΟΝΕΡ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Β) ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Περίληψη

Διακήρυξη

 

04 Ιουνίου 2014

Επιστημονική Διημερίδα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού με Διεθνή Συμμετοχή και με θέμα: «Σκιώδες εκπαιδευτικό σύστημα: Μοντέλα διαχείρισης των συνόρων της Εκπαιδευτικής Μονάδας με τις δομές της εκπαιδευτικής αγοράς» ( 6η, 7η Ιουνίου 2014 )

Δελτίο Τύπου

Αφίσα

Πρόγραμμα

 

03 Ιουνίου 2014

Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2014 - 2015 για το Π.Μ.Σ. "ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ" του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Αιτήσεις μέχρι 27.06.2014.

Ανακοίνωση

 

22Μαίου 2014
12 Μαίου 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών" του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για την ηλεκτρονική αίτηση πατήστε εδώ

Υποβολή αιτήσεων από Δευτέρα 12/5 έως Παρασκευή 13/6/2014.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., Φυτώριο ΚΕΓΕ "Δήμητρα", Λ. Ρόδου-Καλλιθέας, Τ.Κ. 85100, Ρόδος, τηλ. επικοινωνίας 22410 99275 ή 22410 99293 (καθημερινά από 10:00 έως 14:00) ή στο e-mail: rhodes_pms_nt@aegean.gr και να παρακολουθούν την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. στο http://www.pre.aegean.gr/pms-nt/ .

 

09 Μαίου 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαικού έτους 2014-2015 του νέου καινοτόμου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης" , του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου .

Η Αίτηση για υποβολή υποψηφιότητας για φοίτηση στο Π.Μ.Σ. υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά , στη διεύθυνση του Π.Μ.Σ.

 

08 Μαίου 2014

Νέα ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας «ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ».

Ανακοίνωση

06 Μαίου 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια προτυπωμένων σελίδων αναφοράς για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου (Αρ. Πρόσκλησης 5/2014)

Πρόσκληση

05 Μαίου 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση κουρτινών σκίασης με σύστημα ρόλερ για το κτήριο «7ης Μαρτίου» για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου. (Αρ. Πρόσκλησης 4 /2014)

Πρόσκληση

24 Απριλίου 2014

Δελτίο Τύπου: Επίσκεψη συνέδρων της 34ης Ετήσιας Διάσκεψης της Επιτροπής των Νησιών CPMR

Δελτίο Τύπου

16 Απριλίου 2014

H πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών" του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα δημοσιευθεί στις αρχές Μαΐου 2014.

 

 

14 Απριλίου 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2014 - 2015 για το Π.Μ.Σ. "ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ" του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Πρόσκληση

 

14 Απριλίου 2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών / τριών για το ΠΜΣ " Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων " για το ακαδ . έτος 2014-15

Πρόσκληση

Αίτηση Υποψηφιότητας

14 Απριλίου 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2014-2015  για το Π.Μ.Σ. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ" του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Πρόσκληση

Αίτηση Υποψηφιότητας

11 Απριλίου 2014

Δήλωση μαθημάτων ΤMΣ (11/4/2014 έως 12/05/2014)

Δήλωση Μαθημάτων ΤMΣ

08 Απριλίου 2014

Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισμού για την «Αγορά Ακινήτου για τη Στέγαση Φοιτητών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου»

Γνωστοποίηση

 

07 Απριλίου 2014

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»

Περίληψη

Διακήρυξη

 

03 Απριλίου 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση εργασιών και την προμήθεια υλικών για τη συντήρηση - βελτίωση του Πυροσβεστικού Συγκροτήματος του κτηρίου ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου (Αρ. Πρόσκλησης 3/2014)

Πρόσκληση

 

02 Απριλίου 2014

Δήλωση μαθημάτων ΤΕΠΑΕΣ (03-08 Απριλίου 2014)

Δήλωση Μαθημάτων ΤΕΠΑΕΣ

28 Μαρτίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 06/2014 - 12/2015 (ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1/2014)

Πρόσκληση

21 Μαρτίου 2014

Δήλωση μαθημάτων ΠΤΔΕ (22-30 Μαρτίου 2014)

Δήλωση Μαθημάτων ΠΤΔΕ

16 Μαρτίου 2014

Πρόγραμμα Προβολών 16ου Φεστιβαλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Πρόγραμμα

15 Μαρτίου 2014

Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα της Δευτέρας 17/3/2014 που θα διεξάγονταν στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Κτήριου Κλεόβουλος, θα διεξαχθούν τις ίδιες ώρες στην αίθουσα Διδασκαλίας 10 του κτηρίου Κλεόβουλος, λογω τεχνικών εργασιών για την αναμετάδοση του 16ου Φεστιβαλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

12 Φεβρουαρίου 2014

Στεγαστικό Επίδομα (Πληροφορίες, Εντυπα, Διευκρινήσεις)

https://studies.aegean.gr/node/114

https://studies.aegean.gr/node/122

https://studies.aegean.gr/node/116

https://studies.aegean.gr/node/115

 

29 Ιανουαρίου 2014

ΠΤΔΕ: Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Φεβρουαρίου 2014

Πρόγραμμα

27 Ιανουαρίου 2014

ΤΜΣ: Εμβόλιμη εξεταστική για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 1999 έως και 2012

Πληροφορίες

Δήλωση μαθημάτων

24 Ιανουαρίου 2014

ΠΤΔΕ: Εμβόλιμη εξεταστική για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 1998 έως και 2012

Πληροφορίες

Δήλωση μαθημάτων

23 Ιανουαρίου 2014

ΤΕΠΑΕΣ: Εμβόλιμη εξεταστική για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 2005 έως και 2012

Πληροφορίες

Δήλωση μαθημάτων

22 Ιανουαρίου 2014

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα Ακαδημαϊκού έτους 2013-14

Πληροφορίες

17 Ιανουαρίου 2014

Την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου στις αίθουσες Διδασκαλίας 1 και 2 του κτιρίου 7ης Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση όλων των διδασκόντων της ΣΑΕ με θέμα "Ο στρατηγικός σχεδιασμός του Πανεπιστημίου Αιγαίου".

Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού

Παράρτημα

 

17 Ιανουαρίου 2014

Λόγω πραγματοποίησης των εγκαινίων του νέου κτιρίου της Σ.Α.Ε. την 31η Ιανουαρίου 2014 και ώρα 10:00 το πρωί, η τελετή καθομολόγησης αποφοίτων και απονομής πτυχίων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών θα αρχίσει στις 12:30 αντί στις 11:00 που είχε προγραμματισθεί.

16 Ιανουαρίου 2014

Επανάληψη διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής εξέτασης και κρίσης των διοικητικών ενστάσεων και των προδικαστικών προσφυγών για το έτος 2014.

Πληροφορίες

10 Ιανουαρίου 2014

Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση των Επιτροπών.

Πληροφορίες

04 Ιανουαρίου 2014

Ορκωμοσία

Η τελετή της ορκωμοσίας των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών θα γίνει την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014.

Σε νεότερη ανακοίνωση θα γνωστοποιηθεί η ακριβής ώρα της τελετής.

 

24 Δεκεμβρίου 2013

Έκτη Επιστημονική Διημερίδα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού με Διεθνή Συμμετοχή (6 και 7 Ιουνίου 2014)

«Σκιώδες εκπαιδευτικό σύστημα: Μοντέλα διαχείρισης των συνόρων της Εκπαιδευτικής Μονάδας με τις δομές της εκπαιδευτικής αγοράς»

"Shadow education system: Border management models of the School with the structures of the education market"

Ανακοίνωση

24 Δεκεμβρίου 2013

Δημοσίευση σε ΦΕΚ του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ268, Α')

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4218/2013 όπου μεταξύ άλλων ρυθμίζει θέματα σχετικά με:

1.Μεταφορά θέσεων Φοίτησης Δημοσίων Υπαλλήλων κ.α.

2.Εξεταστικές περίοδοι Φεβρουαρίου και Ιουνίου 2014

3.Κατατάξεις πτυχιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

ΦΕΚ του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ268, Α')

 

09 Δεκεμβρίου 2013

Πρόγραμμα Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων "ΥΠΑΤΙΑ"

Πληροφορίες

 

04 Δεκεμβρίου 2013

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

H προθεσμία για την αποδοχή δωματίων στις φοιτητικές εστίες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου λήγει τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013. (την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου το Γραφείο της Φοιτητικής Μέριμνας θα είναι κλειστό). Πέραν αυτής της ημερομηνίας ο φοιτητής χάνει την ιδιότητα του δικαιούχου.

Οι δικαιούχοι φοιτητές, που βρίσκονται εκτός Ρόδου, μπορούν να υποβάλλουν και ηλεκτρονικά την αποδοχή δωματίων στη διεύθυνση FoitMer_lst@rhodes.aegean.gr   μέχρι   και   τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013. Έπειτα, θα πρέπει, έως τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013 να παρουσιαστεί στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας για να υπογράψει Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής και το έντυπο παραλαβής. Πέραν αυτής της ημερομηνίας ο φοιτητής χάνει την ιδιότητα του δικαιούχου.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:   Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων της στέγασης μπορούν να υποβληθούν μέχρι και   την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013 στο γραφείο του πρωτοκόλλου της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (αρμόδια υπάλληλος κα Μαρία Κούρτη)

Κατάλογος Δικαιούχων

 

02 Δεκεμβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. 17/2013 ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜA ΕΙΔΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚ¶ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ

Πρόσκληση

Ανεπίσημοι Πίνακες Ειδών για την διευκόλυνση σύνταξης των προσφορών: (μορφή .docx)

 

02 Δεκεμβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. 16/2013 ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΕΩΝ (SWITCH) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ 7ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ

Πρόσκληση

Ανεπίσημοι Πίνακες Ειδών για την διευκόλυνση σύνταξης των προσφορών: (μορφή .docx)

 

28 Νοεμβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 15/2013)

Πρόσκληση

20 Νοεμβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» »

Πρόσκληση

7 Νοεμβρίου 2013

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση πυράντοχων θυρών, τοπικού συστήματος κατάσβεσης CO 2 και κατασβεστικού συστήματος F-class για την αναβάθμιση, βελτίωση και συμπλήρωση των πυροσβεστικών μέσων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

Περίληψη

Πρόσκληση

 

7 Νοεμβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 14/2013)

Πρόσκληση

 

7 Νοεμβρίου 2013

Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του Πρόχειρου  Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση πυράντοχων θυρών, τοπικού συστήματος κατάσβεσης CO2 και κατασβεστικού συστήματος F-class για την αναβάθμιση, βελτίωση και συμπλήρωση των πυροσβεστικών μέσων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου»,

Γνωστοποίηση

 

4 Νοεμβρίου 2013

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚ¶ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ

Πρόσκληση

Ανεπίσημοι Πίνακες Ειδών για την διευκόλυνση σύνταξης των προσφορών: (μορφή .docx)

 

1 Νοεμβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 12/2013)

Πρόσκληση

 

31 Οκτωβρίου 2013

Πρόσκληση υποβολής άρθρων για δημοσίευση στο 8ο τεύχος του περιοδικού «Παιδαγωγικά Ρεύματα στο Αιγαίο»

Πρόσκληση

 

23 Οκτωβρίου 2013

Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση των Επιτροπών:

  • Παράδοσης του μισθωμένου κτιρίου ΑΙΓΑΙΟΝ, επί της Οδού Αλ. Διάκου & Ερ. Σταυρού 3, ιδιοκτησίας του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΜΟΥ, λόγω διακοπής της σύμβασης, σύμφωνα με την με αριθμ. 490/13-09-2013 απόφαση Πρύτανη, με ΑΔΑ: ΒΛ90469Β7Λ-6ΘΦ

  • Παράδοσης του μισθωμένου κτιρίου ΚΑΜΕΙΡΟΣ, επί της Οδού 25ης Μαρτίου 1, ιδιοκτησίας της TRUST ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, λόγω διακοπής της σύμβασης, σύμφωνα με την με αριθμ. 489/13-09-2013 απόφαση Πρύτανη, με ΑΔΑ: ΒΛ90469Β7Λ-1ΗΟ

Ανακοίνωση

 

09 Οκτωβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ)   «Αποκατάσταση και βαφή τμημάτων των εξωτερικών τοίχων του κτιρίου Κλεόβουλος στην Πανεπιστημιακή Μονάδα Ρόδου » (Αρ. Πρόσκλησης 9/2013)

Πρόσκληση

27 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ»

Πρόσκληση

26 Σεπτεμβρίου 2013

H κατάθεση δικαιολογητικών για δωρεάν σίτιση και στέγαση, φοιτητών παλαιών ετών, για το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014 παρατείνεται έως την Παρασκευή 04 Οκτωβρίου 2013.

 

20 Σεπτεμβρίου 2013

H κατάθεση δικαιολογητικών για δωρεάν σίτιση και στέγαση, φοιτητών παλαιών ετών, για το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014 παρατείνεται από τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013 και έως την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013.

 

19 Σεπτεμβρίου 2013

Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διεξαγωγής και αξιολόγησης του Πρόχειρου  Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου για το χρονικό διάστημα 1/2014 - 12/2015»

Πληροφορίες

 

19 Σεπτεμβρίου 2013

Επίσκεψη του Κοσμήτορα της ΣΑΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου Καθηγητή κ. Κώστα Βρατσάλη στο Σχολείο των Αγίων Θεοδώρων στην Ίμβρο

Δελτίο Τύπου

 

17 Σεπτεμβρίου 2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ N ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1/2014 - 12/2015  

Περίληψη

Αναλυτική Διακήρυξη

 

02 Σεπτεμβρίου 2013

Υποβολή Αιτήσεων Σίτισης & Στέγασης Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 H

H κατάθεση δικαιολογητικών για δωρεάν σίτιση και στέγαση, φοιτητών παλαιών ετών, για το ακαδημαϊκόέτος 2013 - 2014 ξεκινάει από την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2013 και λήγει την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013 .

Πληροφορίες

 

26 Αυγούστου 2013

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ AΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Περίληψη

Διακήρυξη

 

30 Ιουλίου 2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ (Α΄) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ (Α΄) ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ (Β΄)

Περίληψη

Διακήρυξη

 

26 Ιουλίου 2013

Κλήρωση για συγκρότηση επιτροπών

Πληροφορίες

23 Ιουλίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙ ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 201 4 (ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 6 /201 3 )

Πληροφορίες

17 Ιουλίου 2013

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 - 2014 Π.Μ.Σ. «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ»

Πληροφορίες

10 Ιουλίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/2014 - 12/2015

Πληροφορίες

 

17 Ιουνίου 2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ A ΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/2014 – 12/2015

Πληροφορίες

 

17 Ιουνίου 2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/2014 – 12/2015, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 80.000,00€

Πληροφορίες

 

29 Μαϊου 2013

Τριημερίδα που οργανώνεται από το Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου, στην αίθουσα εκδηλώσεων «ΑΚΤΑΙΟΝ» την Κυριακή 2 Ιουνίου 2013 και ώρα έναρξης 17:00 με τίτλο «ΑΕΙΦΟΡΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ή ΟΥΤΟΠΙΑ;»

Πληροφορίες

 

29 Μαϊου 2013

Παράταση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 του Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι την Τετάρτη 12η Ιουνίου 2013.

Πληροφορίες

 

24 Μαϊου 2013

Εκθεση «Πρακτική Άσκηση στο Νηπιαγωγείο: Σχεδιασμός-Παιδαγωγικό Υλικό-Μέθοδος», Ακταίον, 28 και 29 Μαΐου 2013, από τις 10 π.μ. έως τις 7 μ.μ.

Πρόσκληση

Αφίσα

 

14 Μαϊου 2013

ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ AEGEAN MARITIME ARCHAEOLOGY 1st - 15th, July 2013 Andros island, Greece (Ειδικές τιμές για φοιτητες και απόφοιτους του Παν/μιου Αιγαίου)

 

Πληροφορίες

 

14 Μαϊου 2013

Συνέδριο "Εικονικής Αρχαιολογίας: Μουσεία και Πολιτιστικός Τουρισμός .

Δελφοί: 25-28 Σεπτεμβρίου 2013

Πληροφορίες

 

13 Μαϊου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΑΤΙΑ: Πρόταση για την Υποστήριξη της Βασικής έρευνας από την ΕΕ

Πληροφορίες

23 Απριλίου 2013

To ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2013 " DIFFERENT STORIES ABOUT EUROPE " θα πραγματοποιηθεί από 12.7-25.7,2013 στη Ρόδο από το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Πληροφορίες

 

22 Απριλίου 2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2013 - 2014 για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ» του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Αίτηση Υποψηφιότητας

 

22 Απριλίου 2013

20ο Διεθνές Συνέδριο για την Μάθηση

Ρόδος, 11-13 Ιουλίου 2013

Πληροφορίες

 

12 Απριλίου 2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 για το Π.Μ.Σ. "ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ" του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως 19.04.2013

 

01 Απριλίου 2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας», το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).

Πρόσκληση

 

01 Απριλίου 2013

Διενέργεια 2ης κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Data Center (Μηχανογραφικού Κέντρου)» για το ενδεικτικό υποέργο [2] της πράξης «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Ρόδο και Σύρο» με κωδικό ΟΠΣ 327083

Γνωστοποίηση

 

29 Μαρτίου 2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 για το Π.Μ.Σ. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ" του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Πρόσκληση

Αίτηση Υποψηφιότητας

 

28 Μαρτίου 2013

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ΠΜΣ "Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων" για το ακαδ. έτος 2013-2014

Πρόσκληση

Αίτηση Υποψηφιότητας

 

23 Μαρτίου 2013

Συνέδριο "Εικονικής Αρχαιολογίας".

Σύρος: 25-28 Σεπτεμβρίου 2013 με τίτλο

Πρόσκληση

14 Μαρτίου 2013

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνει την Πέμπτη Επιστημονική Διημερίδα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού με Διεθνή Συμμετοχή, με τίτλο «Κοινωνικά Δίκτυα και Σχολική Μονάδα: Γέφυρες και Νοήματα». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί 17-18 Μαΐου 2013 στη Ρόδο

Δείτε τη δεύτερη ανακοίνωση:

http://pms-msaem-conference.gr/arxeia/pms/posters/2anakoinosi%20diimerida_may2013.doc

Δείτε το πρόγραμμα της διημερίδας:

http://pms-msaem-onference.gr/arxeia/pms/posters/program_diimeridas_may2013.pdf

Δελτίο εγγραφής:

http://pms-msaem-conference.gr/arxeia/pms/posters/deltio_eggrafis.doc

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το http://pms-msaem-conference.gr/

 

25 Φεβρουαρίου 2013

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 06/2013 - 12/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διευκρίνηση (5/4/2013)

25 Φεβρουαρίου 2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 για το Π.Μ.Σ. "ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ" του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Πλήρες κείμενο προκήρυξης (σε μορφή doc )

Αίτηση υποψηφιότητας (σε μορφή doc )

Ύλη εισαγωγικών εξετάσεων (σε μορφή doc )

15 Φεβρουαρίου 2013

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης με περιπολίες (patrol) των Κτηριακών Εγκαταστάσεων με τη Διαδικασία της Διαπραγμάτευσης (Απ' ευθείας Ανάθεση)

Πρόσκληση

15 Φεβρουαρίου 2013

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

Περίληψη

Διακήρυξη

07 Φεβρουαρίου 2013

Πέμπτη Επιστημονική Διημερίδα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνει την . Πέμπτη Επιστημονική Διημερίδα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού με Διεθνή Συμμετοχή, με τίτλο «Κοινωνικά Δίκτυα και Σχολική Μονάδα: Γέφυρες και Νοήματα». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί 17-18 Μαΐου 2013 στη Ρόδο.

Πληροφορίες

 

23 Ιανουαρίου 2013

 

Σας ενημερώνουμε ότι, η αναβληθείσα τελετή καθομολόγησης αποφοίτων και απονομής πτυχίων και μεταπτυχιακών διπλωμάτων των Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013, ώρα 11:30, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων της Σχολής, κτήριο Κλεόβουλος.

Από τη Γραμματεία της Σχολής

 

22 Ιανουαρίου 2013

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΙΤΙΣΗΣ

Από 23 Ιανουαρίου 2013 οι δικαιούχοι σίτισης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανέρχονται σε εξακόσια πενήντα ένα (651) άτομα.

Κατάλογος Δικαιούχων

Περισσότερες Πληροφορίες

08 Ιανουαρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Πρόσκληση

21 Δεκεμβρίου 2012

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διακήρυξη

20 Δεκεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΡ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 10/2012)

Πρόσκληση

Περίληψη

18 Δεκεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γνωστοποιείται ότι η προγραμματισμένη για τις 11 Ιανουαρίου 2013 Καθομολόγηση των πτυχιούχων των Τμημάτων της Σχολής δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω της πολυήμερης αναστολής λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών.

Ο Κοσμήτορας της ΣΑΕ

Βρατσάλης Κώστας

Αναπληρωτής Καθηγητής

14 Δεκεμβρίου 2012

Παράταση ημερομηνιών παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου για την περίοδο -1/2013-12/2015

Απόφαση

06 Νοεμβρίου 2012

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (επιλαχόντες)

Μετά τη λήξη της προθεσμίας περί αποδοχής δωματίων των δικαιούχων φοιτητών/τριών σύμφωνα με την 1 η / 24.10.2012 Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας, ανακοινώνουμε νέα προθεσμία για την αποδοχή δωματίων για τους επιλαχόντες φοιτητές/τριες.

H προθεσμία για την αποδοχή δωματίων στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστήμιου λήγει την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012. Οι δικαιούχοι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν και ηλεκτρονικά την αποδοχή δωματίων για τις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου στη διεύθυνση FoitMer_lst@rhodes.aegean.gr μέχρι και την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012. Πέραν αυτής της ημερομηνίας ο φοιτητής χάνει την ιδιότητα του δικαιούχου

Επιλάχοντες

30 Οκτωβρίου 2012

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

H προθεσμία για την αποδοχή δωματίων στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστήμιου λήγει την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012. Οι δικαιούχοι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν και ηλεκτρονικά την αποδοχή δωματίων για τις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου στη διεύθυνση FoitMer_lst@rhodes.aegean.gr μέχρι και την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012. Πέραν αυτής της ημερομηνίας ο φοιτητής χάνει την ιδιότητα του δικαιούχου.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων της στέγασης μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012 στο γραφείο του πρωτοκόλλου της Σχολής (αρμόδια υπάλληλος κα Μαρία Κούρτη)

Ονόματα δικαιούχων

 

24 Οκτωβρίου 2012

Ηλεκτρονική Δήλωση Μαθημάτων

Κάντε κλικ ΕΔΩ

23 Οκτωβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 9/2012

Περίληψη

Πρόσκληση

 

17 Οκτωβρίου 2012

Δήλωση Ερευνών ΤΕΠΑΕΣ

Η υποβολή δηλώσεων των μαθημάτων έρευνας για το α' εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012 - 2013 θα πραγματοποιηθούν μέσω Web ως εξής:

Τετάρτη 17.10.2012 , το έτος εισαγωγής - κατάταξης 2008 και παλαιότεροι - από 09:00 έως και 23:59

Πέμπτη 18.10.2012, το έτος εισαγωγής - κατάταξης 2009 (τέταρτο) - από 09:00 έως και 23:59

Παρασκευή 19.10.2012, το έτος εισαγωγής - κατάταξης 2010 (τρίτο) - από 09:00 έως και 23:59
Κάντε κλικ ΕΔΩ

 

17 Οκτωβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 (ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 8/2012)

Πρόσκληση

 

12 Οκτωβρίου 2012

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Περίληψη

Διακήρυξη

 

09 Οκτωβρίου 2012

Δημιουργία λογαριασμών πρόσβασης για τους πρωτοετείς φοιτητές

Σύνδεσμος

 

08 Οκτωβρίου 2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/2013 - 12/2015

Σύνδεσμος

 

05 Οκτωβρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Α4 (ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 6/2012)

Σύνδεσμος

 

05 Οκτωβρίου 2012

Ημερίδα « Η Μεντορεία (Mentoring) στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ένα χρόνο μετά: Αποτίμηση της πιλοτικής εφαρμογής »

Σύνδεσμος

 

26 Σεπτέμβριου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ (PATROL) ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 4/2012

Σύνδεσμος

 

15 Σεπτέμβριου 2012

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών σίτισης έως και 28 Σεπτεμβρίου 2012.

Δεν θα δοθεί περαιτέρω παράταση.

Από την Κεντρική Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας

 

12 Σεπτέμβριου 2012

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για σίτιση και στέγαση για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 είναι από 11 έως 28 Σεπτεμβρίου 2012 (για τους πρωτοετείς) και από 3 έως 17 Σεπτεμβρίου 2012 (για τα παλιότερα έτη). Οι ενδιαφερόμενοι όπως προσέλθουν στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Ρόδου για την υποβολή της σχετικής αίτησης μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Αίτηση

 

03 Σεπτέμβριου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Πρόσκληση

31 Ιουλίου 2012

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου 2012

ΤΕΠΑΕΣ

ΤΜΣ

 

29 Ιουνίου 2012

Έναρξη Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Δελτίο Τύπου

 

08 Ιουνίου 2012

Αλλαγή ημερομηνίας στην υποβολή αιτήσεων για σίτιση και στέγαση για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

Ανακοίνωση

Δικαιολογητικά

 
25 Μαίου2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΣΥΡΟΜΕΝΑ - ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΓΚΕΛΑ) ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ¨ΔΗΜΗΤΡΑ¨ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2012

Προκήρυξη

 
22 Μαίου2012

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ " «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ» " για το ακαδ. έτος 2012-13

Πρόσκληση

Αίτηση

 
22 Μαίου2012

Yποβολή αιτήσεων για σίτιση και στέγαση για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

Ανακοίνωση

Δικαιολογητικά

 
18 Μαίου2012

ΠΜΣ "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση " : ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013

Πληροφορίες

 
04 Μαίου2012

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση " για το ακαδ. έτος 2012-13

Προκήρυξη

Αίτηση υποψηφιότητας

 
22 Μαρτίου 2012

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2012- 2013 για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις "Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών" του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πληροφορίες

 
16 Μαρτίου 2012

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ «ΦΥΛΟ και ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ και ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ στην ΚΟΙΝΩΝΙΑ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

Προκήρυξη

 
12 Μαρτίου 2012

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ "Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων" για το ακαδ. έτος 2012-13

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Αίτηση υποψηφιότητας

 

 
12 Μαρτίου 2012

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 για το Π.Μ.Σ. "ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ" του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Πλήρες κείμενο προκήρυξης (σε μορφή doc )

Αίτηση υποψηφιότητας (σε μορφή doc )

Ύλη εισαγωγικών εξετάσεων (σε μορφή doc )

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 12.03.2012 - 06.04.2012

 

 
14 Φεβρουαρίου 2012

Δήλωση Ερευνών ΤΕΠΑΕΣ

Κάντε κλικ ΕΔΩ

 
06 Φεβρουαρίου 2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ «ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 15 ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ

Διακήρυξη

 
23 Δεκεμβρίου 2011

ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2011-12

Πρόγραμμα

 
21 Δεκεμβρίου 2011

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/02/2012 ΕΩΣ 31/12/2012

Περίληψη

Διακήρυξη

 
21 Δεκεμβρίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/02/2012 ΕΩΣ 31/12/2012

Περίληψη

Πρόσκληση

 
5 Δεκεμβρίου 2011

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην με διαπραγμάτευση τμηματική προμήθεια υγρών καύσιμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου  για ένα (1) έτος.

Κάντε κλικ ΕΔΩ

 
21 Νοεμβρίου 2011

Πρόσκληση για μίσθωση κλινών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου για το διάστημα 01/12/2011 έως 31/12/2011.

Κάντε κλικ ΕΔΩ

Περίληψη πρόσκλησης

Κάντε κλικ ΕΔΩ

 
10 Νοεμβρίου 2011

Πρόσκληση για μίσθωση κλινών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου για το διάστημα 24-11-2011 έως 31-12-2011.

Κάντε κλικ ΕΔΩ

Περίληψη πρόσκλησης

Κάντε κλικ ΕΔΩ

 
3 Νοεμβρίου 2011

Πρόσκληση για μίσθωση κλινών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου για το διάστημα 16-11-2011 έως 31-12-2011.

Κάντε κλικ ΕΔΩ

Περίληψη πρόσκλησης

Κάντε κλικ ΕΔΩ

 
1 Νοεμβρίου 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 5/2011 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΑΛ. ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ.

Κάντε κλικ ΕΔΩ

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟ 5/2011 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΤO ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΑΛ. ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ.

Κάντε κλικ ΕΔΩ

 

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για τη μίσθωση έως 143 κλινών της Πανεπιστημιακής μονάδας Ρόδου.

Κάντε κλικ ΕΔΩ

Περίληψη πρόσκλησης

Κάντε κλικ ΕΔΩ

 

25 Οκτωβρίου 2011

Δήλωση Μαθημάτων ΤΜΣ

Κάντε κλικ ΕΔΩ

24 Οκτωβρίου 2011

Νέα πρόσκληση για μίσθωση κλινών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

Κάντε κλικ ΕΔΩ

Περίληψη πρόσκλησης

Κάντε κλικ ΕΔΩ

Διευκρίνηση διαγωνισμού

Κάντε κλικ ΕΔΩ

 

24 Οκτωβρίου 2011

Δήλωση Ερευνών ΠΤΔΕ

Κάντε κλικ ΕΔΩ

24 Οκτωβρίου 2011

Δήλωση Μαθημάτων ΤΕΠΑΕΣ

Κάντε κλικ ΕΔΩ

21 Οκτωβρίου 2011

Δικαιούχοι στέγασης 2011-2012

Κατάλογος Πρωτοετών 2011  - Κάντε κλικ ΕΔΩ

Κατάλογος Φοιτητών πριν το 2011  - Κάντε κλικ ΕΔΩ

 

19 Οκτωβρίου 2011

Πρόσκληση για μίσθωση κλινών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

Κάντε κλικ ΕΔΩ

Περίληψη πρόσκλησης

Κάντε κλικ ΕΔΩ

 
11 Οκτωβρίου 2011

Δήλωση Ερευνών ΤΕΠΑΕΣ

Κάντε κλικ ΕΔΩ

 
06 Οκτωβρίου 2011

Προκήρυξη πρόχειρου μειδοτικού διαγωνισμού για τη φύλαξη της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου

Κάντε κλικ ΕΔΩ

Διευκρίνηση διαγωνισμού

Κάντε κλικ ΕΔΩ

 
04 Οκτωβρίου 2011

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό" του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διοργανώνει Συνέδριο με προσκεκλημένους ομιλητές στις 20, 21 και 22 Οκτωβρίου 2011 με θέμα: Γυναικείες και ανδρικές αναπαραστάσεις στη λογοτεχνία για παιδιά και νέους., Κτήριο «Κλεόβουλος», Δημοκρατίας 1, Ρόδος

http://www.rhodes.aegean.gr/tepaes/pms-pvpy/conference/pms.htm

 
03 Οκτωβρίου 2011

Δημιουργία Λογιαριασμών Πρόσβασης για τους πρωτοετείς φοιτητές

Κάντε κλικ ΕΔΩ

 
01 Σεπτεμβρίου 2011

Μετάθεση πρώτης εβδομάδας εξεταστικής περιόδου

H πρώτη εβδομάδα της εξεταστικής περιόδου (5-9/9/2011) μετατίθεται στο τέλος της εξεταστικής περιόδου (26-29/9/2011). Τα μαθήματα της εβδομάδας που μετατίθεται θα πραγματοποιηθούν στις ίδιες ώρες και αίθουσες.

 
01 Σεπτεμβρίου 2011

ΝΕΟ πρόγραμμα εξετάσεων Τ.Μ.Σ. -  Σεπτέμβριος 2011

Πληροφορίες

 
11 Αυγούστου 2011

Πρόγραμμα εξετάσεων Τ.Μ.Σ. -  Σεπτέμβριος 2011

Πληροφορίες

 
 

28 Ιουλίου 2011

Οι βαθμολογίες των μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο θα είναι διαθέσιμες από τις 30/7/2011 στον παρακάτω σύνδεσμο

Πληροφορίες

 
27 Ιουλίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ»

Πληροφορίες

 
07 Ιουλίου 2011

Αναβολή ανακοίνωσης αποτελεσμάτων δικαιούχων στέγασης.

Πληροφορίες

 
24 Ιουνίου 2011

Αποτελέσματα επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών - φοιτητριών των Π.Μ.Σ. του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. ακαδημαϊκού έτους 2011 - 2012.

Πληροφορίες

 
24 Ιουνίου 2011

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων - διδασκουσών βάσει του Π.Δ. 407 / 80 ακαδημαϊκού έτους 2011 - 2012

Πληροφορίες

 
9 Ιουνίου 2011

Πρόσκληση για προμήθεια αναλωσίμων πληροφορικής

Αρχείο σε μορφή word

Αρχείο σε μορφή pdf

 
8 Ιουνίου 2011

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ

Πληροφορίες

 
3 Ιουνίου 2011

Τμημα Μεσογειακων Σπουδων : Πρόγραμμα εξετασεων εαρινού 2010-11

Πληροφορίες

 
31 Μαϊου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ

Πληροφορίες

 
26 Μαϊου 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 - 2012.

Πληροφορίες

 
26 Μαϊου 2011

Το Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» σας προσκαλεί στην 4 η Διεθνή Επιστημονική Διημερίδα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού με τίτλο «ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» που θα πραγματοποιηθεί 27-28 Μαΐου 2011, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (κτ. Κλεόβουλος, Δημοκρατίας 1, Ρόδος)

Το πλήρες πρόγραμμα, και η πρόσκληση στο http://www.pse.aegean.gr/pms-msaem

 
16 Μαϊου 2011

ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με χρήση Νέων τεχνολογιών

  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΜΣ 2011-2012
  • ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
  • ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Λεπτομέρειες

 
16 Μαϊου 2011

Επιστημονικό Συμπόσιο Ex Oriente Lux, αφιερωμένο στην έρευνα και τη διδασκαλία των πολιτισμών της Αιγύπτου, Εγγύς Ανατολής και Κύπρου στα Ελληνικά Α.Ε.Ι. Στις 20/5, στο Κεντρικό Κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30), στο Αμφιθέατρο Δρακοπούλου.

Λεπτομέρειες

 
13 Μαϊου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘωΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ/Τ?Ν ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ» ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1/2011

Πρόσκληση

 
10 Μαϊου 2011

Ειδοποιούνται οι φοιτητές-τριες που ενδιαφέρονται για δωμάτιο στις εστίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 να καταθέσουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Ρόδου, στο ισόγειο του κτηρίου Κλεόβουλος, Δημοκρατίας 1, του Πανεπιστημίου Αιγαίου . Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές καθημερινά από Παρασκευή 20 Μαΐου 2011 έως και Δευτέρα 20 Ιουνίου 2011 και ώρα 13.00 μ.μ.

Ανακοίνωση

Δικαιολογητικά

 
9 Μαϊου 2011

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2011 - 2012 για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις «ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ» του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών.

Πρόσκληση

Αίτηση

 
5 Μαϊου 2011

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας»

 Σε συνέχεια της με Α.Π. 718/10.03.2011 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας» ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, παρατείνεται έως και την Δευτέρα 9 Μαΐου 2011

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Π.ΜΣ. , κα. Βέρα Αγγέλου, τηλ. επικοινωνίας 99130 & 99181 fax: 22410 - 99196,

 
4 Μαϊου 2011

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με χρήση Νέων Τεχνολογιών

 Λόγω προβλημάτων στην συμπλήρωση και κατάθεση των ηλεκτρονικών δηλώσεων υποψηφιοτήτων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12, παρατείνεται η προθεσμία κατάθεσης των «Αιτήσεων - Υπ. Δηλώσεων» έως τη Παρασκευή 6 Μαΐου 2011 με σφραγίδα ταχυδρομείου. Η παράταση ισχύει για τη κατάθεση της ηλεκτρονικής αλλά και της έντυπης μορφής της «Αίτησης-Υπ. Δήλωσης» σύμφωνα με τις οδηγίες της προκήρυξης.

 

 
4 Μαϊου 2011

Διεθνής διημερίδα με τίτλο «ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» που θα πραγματοποιηθεί 27-28 Μαΐου 2011 στη Ρόδο και διοργανώνεται από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Πρόσκληση

Πρόγραμμα

 
 
31 Μαρτίου 2011

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2011 - 2012 για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις «Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών » του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

 
14 Μαρτίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" 2011-2012

Προκήρυξη

 
09 Μαρτίου 2011

Ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων

Κάντε κλικ ΕΔΩ

 
03 Μαρτίου 2011

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών - Φοιτητριών Ακαδημαϊκού Έτους 2011 - 2012, του Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

Προκήρυξη

Αίτηση υποψηφιότητας

 
28 Φεβρουαρίου 2011

Ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων ΤΕΠΑΕΣ (28 Φεβρουαρίου έως 6 Μαρτίου)

Κάντε κλικ ΕΔΩ

 
21 Φεβρουαρίου 2011

Δήλωση Ερευνών ΤΕΠΑΕΣ

Η υποβολή δηλώσεων των μαθημάτων έρευνας για το β' εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2010 - 2011 θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Δευτέρα, 21.02.2011, το έτος εισαγωγής- κατάταξης 2006 και παλαιότεροι - Από 09:00 έως και 23:59

Τρίτη, 22.02.2011, το έτος εισαγωγής-κατάταξης 2007 (τέταρτο) - Από 09:00 έως και 23:59

Πέμπτη, 24.02.2011, το έτος εισαγωγής-κατάταξης 2008 (τρίτο) - Από 09:00 έως και 23:59

Κάντε κλικ ΕΔΩ

 
28 Ιανουαρίου 2011

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ. "ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ" για το ακαδ. έτος 2011-2012

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 14.02.2011 - 28.03.2011

Πλήρες κείμενο προκήρυξης (σε μορφή doc)
Αίτηση υποψηφιότητας (σε μορφή doc)
Ύλη εισαγωγικών εξετάσεων (σε μορφή doc)

 
28 Ιανουαρίου 2011

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ "Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων" για το ακαδ. έτος 2011-2012

Πρόσκληση

Αίτηση υποψηφιότητας

 
20 Οκτωβρίου 2010

Αποδοχή δωματίων απο τους δικαιούχους της στέγασης

Κάντε κλικ ΕΔΩ

 
20 Οκτωβρίου 2010

Ορκωμοσία αποφοίτων Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών

Κάντε κλικ ΕΔΩ

 
13 Οκτωβρίου 2010

Ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων

Κάντε κλικ ΕΔΩ

 
11 Οκτωβρίου 2010

Λογιαριασμοί Πρόσβασης για τους πρωτοετείς φοιτητές

Κάντε κλικ ΕΔΩ

 
30 Σεπτεμβρίου 2010

Δήλωση Ερευνών ΤΕΠΑΕΣ

Η υποβολή δηλώσεων των μαθημάτων έρευνας για το α' εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2010 - 2011 θα πραγματοποιηθούν ως εξής: Τρίτη 05.10.2010 , το έτος εισαγωγής - κατάταξης 2006 και παλαιότεροι (επί πτυχίω) - από 09:00 έως και 23:59

Τετάρτη 06.10.2010 , το έτος εισαγωγής - κατάταξης 2007 (τέταρτο) - από 09:00 έως και 23:59

Πέμπτη 07.10.2010 , το έτος εισαγωγής - κατάταξης 2008 (τρίτο) - από 09:00 έως και 23:59

Παρασκευή 08.10.2010 , το έτος εισαγωγής - κατάταξης 2009 (δεύτερο) - από 09:00 έως και 23:59

Κάντε κλικ ΕΔΩ

 
13 Σεπτεμβρίου 2010

Εγγραφές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ για φοιτητές ειδικών κατηγοριών

Περισσότερα

 

 

 

 

22 Ιουλίου 2010

Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2010, του Τμήματος Επιστήμων Της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

Πρόγραμμα

09 Ιουλίου 2010

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ - ΕΠΙΤΥΧΟΥΣΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ, ΤΩΝ Π.Μ.Σ. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010 - 2011.

Πίνακες

07 Ιουλίου 2010

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδάσκοντες βάσει Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστήμιου Αιγαίου

Πρόσκληση

22 Ιουνίου 2010

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδάσκοντες βάσει Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστήμιου Αιγαίου

Πρόσκληση

15 Ιουνίου 2010

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ AKINHTOY ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ

Προκήρυξη

10 Ιουνίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. « Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ», ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 - 2011 οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο «Εργαστήριο Παιδαγωγικών και Ψυχολογικών Ερευνών και των Εφαρμογών τους» του Τμήματος, στο κτήριο «ΚΑΜΕΙΡΟΣ», 25ης Μαρτίου 1, (2ος όροφος), στη Ρόδο.

Συνεντεύξεις

08 Ιουνίου 2010

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ AKINHTOY/ΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ

Προκήρυξη

Διευκρίνηση

03 Ιουνίου 2010

Π P O K H P Y Ξ H : Μια (1) θέση Δ.Ε.Π. με γνωστικό αντικείμενο « Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στις Επιστήμες της Αγωγής », στη βαθμίδα του Λέκτορα, στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Ρόδο.

Πρoκήρυξη

ΦΕΚ

Δικαιολογητικά

02 Ιουνίου 2010

ΤΕΠΑΕΣ: Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου 2010

Πρόγραμμα

01 Ιουνίου 2010

Συνέδριο και Σύνοδος Προέδρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων, Ρόδος 19-20 Ιουνίου 2010'

Πρόγραμμα

25 Μαϊου 2010

Αιτήσεις για σίτηση και στέγαση φοιτητών για ακαδημαϊκό έτος 2010-11

Στέγαση Σίτιση-Στέγαση

 
21 Μαϊου 2010

Πρόσκληση αναγόρευσης του καθηγητή Kieran Egan ως επιτίμου διδάκτορα του Τμήματος Επιστήμων της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

.Πρόσκληση Πρόγραμμα

 
21 Μαϊου 2010

Διεθνής ημερίδα με τίτλο «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» που θα πραγματοποιηθεί στις 5/6/2010 και διοργανώνεται από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο

.Πρόσκληση Πρόγραμμα

 
10 Μαϊου 2010

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για αναλώσιμα είδη πληροφορικής

..pdf .doc

 
6 Μαϊου 2010

Πρόσκληση για ανάδειξη νέων πρυτανικών αρχών.

 

 
5 Μαϊου 2010

Αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης των υποψηφίων για το Π.M.Σ. "Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων" για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011

Αποτελέσματα

 
29 Απριλίου 2010

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
«ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ», που οδηγεί στη λήψη
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Πρόσκληση

Αίτηση

 
28 Απριλίου 2010

Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη των νέων Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Κάντε κλικ ΕΔΩ

 
23 Απριλίου 2010

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των νέων Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Προκήρυξη

 
21 Απριλίου 2010

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2010 - 2011 για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις «Επιστήμες της Αγωγής» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

H επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. θα πραγματοποιηθεί με την προϋπόθεση ότι θα εκδοθεί από το Υπουργείο Παιδείας η νομοθετική ρύθμιση για την παράταση του χρόνου λειτουργίας των Π.Μ.Σ. των Α.Ε.Ι. για το ακαδ. έτος 2010 - 2011 και μετά, βάσει της οποίας θα ρυθμίζεται και η παράταση λειτουργίας του ως άνω Π.Μ.Σ.

Προκήρυξη

Διευκρίνηση προς προπτυχιακούς

 
30 Μαρτίου 2010

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2010 - 2011 για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο «Φύλο και νέα εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα στην κοινωνία της πληροφορίας»

H επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. θα πραγματοποιηθεί με την προϋπόθεση ότι θα εκδοθεί από το Υπουργείο Παιδείας η νομοθετική ρύθμιση για την παράταση του χρόνου λειτουργίας των Π.Μ.Σ. των Α.Ε.Ι. για το ακαδ. έτος 2010 - 2011 και μετά, βάσει της οποίας θα ρυθμίζεται και η παράταση λειτουργίας του ως άνω Π.Μ.Σ.

Πρόσκληση

 
26 Μαρτίου 2010

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μελλοντική πρόσληψη διδασκόντων - διδασκουσών βάσει του Π.Δ. 407 / 80 στο τμήμα επιστημών της προσχολικής αγωγής και του εκπαιδευτικού σχεδιασμού

Πρόσκληση

 
26 Μαρτίου 2010

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ "Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων" για το ακαδ. έτος 2010-11

H επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. θα πραγματοποιηθεί με την προϋπόθεση ότι θα εκδοθεί από το Υπουργείο Παιδείας η νομοθετική ρύθμιση για την παράταση του χρόνου λειτουργίας των Π.Μ.Σ. των Α.Ε.Ι. για το ακαδ. έτος 2010 - 2011 και μετά, βάσει της οποίας θα ρυθμίζεται και η παράταση λειτουργίας του ως άνω Π.Μ.Σ.

Πρόσκληση

 
23 Μαρτίου 2010

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών - Φοιτητριών Ακαδημαϊκού Έτους 2010-2011, Στο Π.Μ.Σ. «Η Εκπαίδευση Για Το Περιβάλλον Και Την Αειφόρο Ανάπτυξη Στις Επιστήμες Της Αγωγής»

H επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. θα πραγματοποιηθεί με την προϋπόθεση ότι θα εκδοθεί από το Υπουργείο Παιδείας η νομοθετική ρύθμιση για την παράταση του χρόνου λειτουργίας των Π.Μ.Σ. των Α.Ε.Ι. για το ακαδ. έτος 2010 - 2011 και μετά, βάσει της οποίας θα ρυθμίζεται και η παράταση λειτουργίας του ως άνω Π.Μ.Σ.

« ΔΙΕΥΚΡΥΝΙΣΗ : Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την προκήρυξη, μέχρι την Παρασκευή 28 η Μαΐου 2010 , σφραγίδα ταχυδρομείου.

Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί και με Ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση psemper@rhodes.aegean.gr μέχρι 25.05.2010 όπου θα αναφέρονται: όνομα και επώνυμο αιτούντος, στοιχεία τηλεφωνικής επικοινωνίας (σταθερό και κινητό), συμπληρωμένη η αίτηση εγγραφής (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.), καθώς και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα » .

Πρόσκληση

Αίτηση

 
19 Μαρτίου 2010

Αιτηση συμμετοχής των αποφοίτων του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών στην τελετή ορκομωσίας Απριλίου 2010.

Ανακοίνωση

Αίτηση

 
12 Μαρτίου 2010

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 για το Π.Μ.Σ. «ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15.03.2010 - 30.04.2010.

H επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. θα πραγματοποιηθεί με την προϋπόθεση ότι θα εκδοθεί από το Υπουργείο Παιδείας η νομοθετική ρύθμιση για την παράταση του χρόνου λειτουργίας των Π.Μ.Σ. των Α.Ε.Ι. για το ακαδ. έτος 2010 - 2011 και μετά, βάσει της οποίας θα ρυθμίζεται και η παράταση λειτουργίας του ως άνω Π.Μ.Σ.

Προκήρυξη

Αίτηση

 
3 Μαρτίου 2010

Σύστημα Ηλεκτρονικής Επιλογής Συγγραμμάτων

Κάντε κλικ ΕΔΩ

Για το εγχειρίδιο χρήσης (σε μορφή .pdf) κάντε κλικ ΕΔΩ

 
23 Φεβρουαρίου 2010

Ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων

Κάντε κλικ ΕΔΩ

 
18 Φεβρουαρίου 2010

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ TEΠΑΕΣ

Οι δηλώσεις των μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο 2009-10 θα ξεκινήσουν την Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2010 και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2010.

 
16 Φεβρουαρίου 2010

Δήλωση Ερευνών

Κάντε κλικ ΕΔΩ

 
12 Φεβρουαρίου 2010

Η προγραμματισμένη για τις 12 Φεβ. 2010 έναρξη δηλώσεων ερευνών μεταφέρεται στις 16 Φεβ. 2010

 

14 Δεκεμβρίου 2009

Ευχαριστήριο Προέδρου Π.Τ.Δ.Ε.

Κάντε κλικ ΕΔΩ

 
30 Νοεμβρίου 2009

Υπηρεσίες Διανομής Συγγραμμάτων

Για τους φοιτητές:

Υπηρεσία ενημέρωσης σημείων διανομής συγγραμμάτων: προβολή σημείου(ων) διανομής των δικαιούμενων συγγραμμάτων και διαθεσιμότητά τους. http://www.rhodes.aegean.gr/SchHumanBookDistInfo/index.html

Υπηρεσία ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης: Δημιουργία ή ακύρωση ηλ. εξουσιοδότησης σχετικά με την παραλαβή συγγραμμάτων. http://www.rhodes.aegean.gr/SchHumanBookAut/index.html

 

Για τους διανομείς (π.χ. βιβλιοπωλεία, γραμματείες τμημάτων, διδάσκοντες κλπ):

Υπηρεσία διανομής συγγραμμάτων: http://www.rhodes.aegean.gr/SchHumanBookDist/index.html

Υπηρεσία καταχώρησης διαθεσιμότητας συγγραμμάτων: χαρακτηρισμός συγγραμμάτων ως διαθέσιμα ή μη. http://www.rhodes.aegean.gr/SchHumanBookActivate/index.html

 

 
26 Οκτωβρίου 2009

Σύστημα Ηλεκτρονικής Επιλογής Συγγραμμάτων

Κάντε κλικ ΕΔΩ

Για το εγχειρίδιο χρήσης (σε μορφή .pdf) κάντε κλικ ΕΔΩ

 
12 Οκτωβρίου 2009

Ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων

Κάντε κλικ ΕΔΩ

 
9 Οκτωβρίου 2009

Πινακας δικαιούχων στέγασης

Κάντε κλικ ΕΔΩ

 
8 Οκτωβρίου 2009

Αναστολή διδακτικών δραστηριοτήτων ΠΤΔΕ

Κάντε κλικ ΕΔΩ

 
5 Οκτωβρίου 2009

Δήλωση Ερευνών

Κάντε κλικ ΕΔΩ

 
5 Οκτωβρίου 2009

Λογιαριασμοί Πρόσβασης για τους πρωτοετείς φοιτητές

Κάντε κλικ ΕΔΩ

 
28 Ιουλίου 2009

Σύστημα εμφάνισης αναλυτικών βαθμολογιών

Κάντε κλικ ΕΔΩ

14 Ιουλίου 2009

Τελετή καθομολότησης 2009

Οδηγίες

 

4 Ιουνίου 2009

Διεθνές Συνέδριο CSCL2009

Computer Supported Collaborative Learning 2009 : CSCL Practices, 8- 13 Ιουνίου 200, Ρόδος, Συνεδριακό Κέντρο Aldemar Paradise Conference Center, Οργάνωση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου & ISLS (International Society of the Learning Sciences), www.isls.org/CSCL2009 & cscl2009_local@aegean.gr

 

2 Ιουνίου 2009
Υποβολή αιτήσεων σίτισης / στέγασης

Ενημερώνουμε τους Φοιτητές / τριες ότι η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για σίτιση και στέγαση για το ακαδημαϊκό έτος 2009-20010 είναι από 20/05/2009 έως και 22/06/2009 . Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως προσέλθουν μέχρι την Δευτέρα 22/06/2009 στο Γραφείο της Φοιτητικής Μέριμνας για την υποβολή της σχετικής αίτησης μαζί με τα δικαιολογητικά.

 

 

27 Μαΐου 2009

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΩΣ 160 ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ

Διακήρυξη

Περίληψη διακήρυξης

 

27 Μαΐου 2009

Δεύτερη Διεθνή Επιστημονική Διημερίδα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού με τίτλο «ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (CHANGE AND GOVERNANCE OF EDUCATIONAL SYSTEMS ) Για να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του συνεδρίου και για περισσότερες πληροφορίες: http://www.pms-msaem-conference.gr/

Πρόσκληση

Αφίσα

 

08 Μαΐου 2009

Διανομή Συγγραμμάτων

Εφαρμογή διανομής συγγραμμάτων (για τους διανομείς)

Εφαρμογή ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης (για τους εκτός Ρόδου φοιτητές που αδυνατούν να παραλάβουν αυτοπροσώπως)

 

Κατάλογος δηλωθέντων συγγραμμάτων και διανομέων τους (για τους ΦΟΙΤΗΤΕΣ προκειμένου να ενημερώνονται για τα συγγραμμάτα που δικαιούνται και τον αντίστοιχο διανομέα)

Οδηγίες Χρήσης

διανομή συγγραμμάτων

ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

30 Μαρτίου 2009

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΩΣ 160 ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ

Διακήρυξη

Διευκρίνηση επί του κειμένου της διακήρυξης

 

30 Μαρτίου 2009

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ «ΑΛ. ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΚΑΙ «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ

Διακήρυξη

 

19 Μαρτίου 2009

Δημιουργία Λογαριασμών Πρόσβασης για εγγραφόμενους μέσω κατατακτηρίων φοιτητές του ΠΤΔΕ

Οδηγίες

 

16 Μαρτίου 2009

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2009-2010 για το Π.Μ.Σ. «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 - 2010

Προκήρυξη

 

10 Μαρτίου 2009

Kατάταξη των επιτυχόντων στις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. Έτους 2008-2009 στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Πίνακας Κατάταξης

 

10 Μαρτίου 2009

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2009-2010 για το Π.Μ.Σ. «ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού.

Ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων: το αργότερο έως Πέμπτη 30.04.2009.

Προκήρυξη

Αίτηση

 
05 Μαρτίου 2009

Δεύτερη Διεθνής Επιστημονική Διημερίδα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού με τίτλο «ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (CHANGE AND GOVERNANCE OF EDUCATIONAL SYSTEMS ) Ανακοινωση

Κατεβάστε και συμπληρώστε το Δελτίο Εγγραφής από ΕΔΩ
ή το Δελτίο Ομαδικής Εγγραφής από ΕΔΩ .

 
05 Μαρτίου 2009

Σύστημα Ηλεκτρονικής Επιλογής Συγγραμμάτων Διδακτικών Βιβλίων B' εξαμήνου 2008 - 2009 .

Κάντε κλικ ΕΔΩ

Για το εγχειρίδιο χρήσης (σε μορφή .pdf) κάντε κλικ ΕΔΩ

 
05 Μαρτίου 2009

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2009-2010 για το Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων: από Πέμπτη 05.03.2009 έως Παρασκευή 08.05.2009.

Προκήρυξη ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος

Αίτηση υποψηφιότητας

 
26 Φεβουαρίου 2009

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2009-2010 για το Π.Μ.Σ. «ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού.

Ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: από Τρίτη 03.03.2009 έως Παρασκευή 03.04.2009.

Προκήρυξη

Αίτηση

 
19 Φεβουαρίου 2009

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη συνεργασίας για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών με δύο (2) συνεργάτες, στη Ρόδο , με αντικείμενο την ολοκλήρωση της δικτυακής εγκατάστασης και του συστήματος παροχής υπηρεσιών πληροφορικής

ΕΔΩ

 
16 Φεβουαρίου 2009

Ηλεκτρονική Δήλωση Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2008-2009

Για να δηλώσετε μαθήματα κάντε κλικ ΕΔΩ

 
9 Φεβρουαρίου 2009

Δήλωση Ερευνών

Κάντε κλικ ΕΔΩ

 
15 Ιανουαρίου 2008

Διανομή Συγγραμμάτων

Κατάλογος δηλωθέντων συγγραμμάτων και διανομέων τους (για τους φοιτητές προκειμένου να ενημερώνονται για τα συγγραμμάτα που δικαιούνται και τον αντίστοιχο διανομέα)

Υπηρεσία διανομής συγγραμμάτων (για τους διανομείς)

Υπηρεσία ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης (για τους εκτός Ρόδου φοιτητές που αδυνατούν να παραλάβουν αυτοπροσώπως)

Υπηρεσία συμπληρωματικής δήλωσης συγγραμμάτων (για φοιτητές του ΤΕΠΑΕΣ - μέχρι και 26/1/2009)

Οδηγίες Χρήσης

διανομή συγγραμμάτων

ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

28 Νοεμβρίου 2008

Προκήρυξη «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ»

Κάντε κλικ ΕΔΩ

 
26 Νοεμβρίου 2008

Σύστημα Ηλεκτρονικής Επιλογής Συγγραμμάτων

Κάντε κλικ ΕΔΩ

Για το εγχειρίδιο χρήσης (σε μορφή .pdf) κάντε κλικ ΕΔΩ

 
03 Νοεμβρίου 2008

Σύστημα εμφάνισης Αναλυτικών Βαθμολογιών

Κάντε κλικ ΕΔΩ

 
10 Οκτωβρίου 2008

Ωρολογιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2008-2009

ΠΤΔΕ ΤΕΠΑΕΣ ΤΜΣ

 
07 Οκτωβρίου 2008

Ηλεκτρονική Δήλωση Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2008-2009

Για να δηλώσετε μαθήματα κάντε κλικ ΕΔΩ

Για να δηλώσετε "έρευνες" κάντε κλικ ΕΔΩ

 
07 Οκτωβρίου 2008

Δημιουργία Λογαριασμών Πρόσβασης για πρωτετείς φοιτητές 2008-2009

Κάντε κλικ ΕΔΩ

 
01 Οκτωβρίου 2008

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 13500 Ευρώ

Για το κείμενο της πρόσκλησης κάντε κλικ ΕΔΩ (doc format) ή ΕΔΩ (pdf format)

 
24 Σεπτεμβρίου2008

Έκτακτο πρόγραμμα λειτουργίας υπηρεσιών

Κάντε κλικ ΕΔΩ

 
04 Σεπτεμβίου 2008
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε.Π. ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Κάντε κλικ ΕΔΩ

 
04 Σεπτεμβίου 2008

Ημερίδα:Εργαστήριο Καλλιτεχνικής και Πολιτισμικής Παιδείας: «Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ».

Κάντε κλικ ΕΔΩ

 
01 Σεπτεμβίου 2008

Πληροφορίες για τους Πρωτοετείς Φοιτητές

Οδηγός για τις εγγραφές (κάντε κλικ ΕΔΩ)

Οδηγός επιβίωσης (κάντε κλικ ΕΔΩ )

 
25 Αυγούστου 2008

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2008

Κάντε κλικ ΕΔΩ

 
04 Ιουλίου 2008

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Κάντε κλικ ΕΔΩ

 
25 Ιουνίου 2008

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ωρομίσθιων διδασκόντων για το Διδασκαλείο Δ.Ε. «Αλέξανδρος Δελμούζος» για το ακαδ. έτος 2008-2009,

Κάντε κλικ ΕΔΩ

 
13 Ιουνίου 2008

Διημερίδα με θέμα:   Διαστάσεις έρευνας στο χώρο της Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής   20 και 21 Ιουνίου 2008.

Στο χώρο των Εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία

 

 
09 Ιουνίου 2008
Ημερίδα με θέμα: «Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ»

Κάντε κλικ ΕΔΩ

 
27 Μαϊου 2008
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ Δ.Ε.Π. ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Κάντε κλικ ΕΔΩ

 
27 Μαϊου 2008

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2008

Κάντε κλικ ΕΔΩ

 
22 Μαϊου 2008
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 3246/14.05.2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ

Κάντε κλικ ΕΔΩ

 
19 Μαϊου 2008

Χορήγηση αριθμού Ηλεκτρονικής Εξουσιοδότησης για παραλαβή διδακτικών συγγραμάτων.

Κάντε κλικ ΕΔΩ

 

14 Μαΐου 2008

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ

Περισσότερα

 

17 Απρίλίου 2008

Φύλαξη κτηρίων: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Περισσότερα

 

08 Απρίλίου 2008

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ: Τεχνική Υποστήριξη για την ηλεκτρονική οργάνωση μαθημάτων του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών (ΤΜΣ)

Περισσότερα

 
05 Μαρτίου 2008
Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων διδακτικών συγγραμάτων για το Εαρινό Εξάμηνο

Για το ΠΤΔΕ http://www.rhodes.aegean.gr/BookDecl/index.html?DptCode=02

Για το ΤΕΠΑΕΣ http://www.rhodes.aegean.gr/BookDecl/index.html?DptCode=01

Για το ΤΜΣ http://www.rhodes.aegean.gr/BookDecl/index.html?DptCode=03

 
20 Φεβρουαρίου 2007

Δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2007-08 Για τα τμήματα ΠΤΔΕ, ΤΕΠΑΕΣ, ΤΜΣ.. Λήξη ημερομηνίας υποβολής 12/03/2008

ΠΡΟΣΟΧΗ: πριν προχωρήσετε στην ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, ελέγξτε οπωσδήποτε αν λειτουργεί ο λογαριασμός πρόσβασης σας.
Προτεινόμενος τρόπος για τον έλεγχο είναι η σύνδεση στο ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο σας στη διεύθυνση http://webmail.aegean.gr
Αν ο κωδικός πρόσβασης έχει απενεργοποιηθεί, αλλάξτε τον μέσω της σελίδας
https://www.chios.aegean.gr/iisadmpwd

Αν έχετε κάνει τα παραπάνω και εξακολουθείτε να αντιμετωπίζεται προβλήματα τότε μόνο επικοινωνήστε με το help@rhodes.aegean.gr

Περισσότερα

 
21 Ιανουαρίου 2008

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2008

Περισσότερα

Ρόδος,11 Ιανουαρίου 2008

Ημερίδα του Προπτυχιακού Πρόγραμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης με θέμα:
«Αναμόρφωση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: Προβληματισμοί, αποτελέσματα, προοπτικές»

Περισσότερα

 
Ρόδος,21 Δεκεμβρίου 2007
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Περισσότερα

 
Ρόδος,10 Δεκεμβρίου 2007

Χορήγηση αριθμού Ηλεκτρονικής Εξουσιοδότησης για παραλαβή διδακτικών συγγραμάτων.

Κάντε κλικ ΕΔΩ

 
Ρόδος,30 Νοεμβρίου 2007

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την φύλαξη κτιρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο.

Περισσότερα

 
Ρόδος,29 Νοεμβρίου 2007

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Περισσότερα Διευκρίνηση Διευκρίνηση2

 
Ρόδος,16 Οκτωβρίου 2007

Εναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού συστηματος για τη Δηλώση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2007-08. Λήξη ημερομηνίας υποβολής Κυριακή 28/10/2007.

Περισσότερα

 
Ρόδος,10 Σεπτεμβρίου 2007

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ωρομίσθιων διδασκόντων για το Διδασκαλείο Δ.Ε.

 

Ρόδος,31 Αυγούστου 2007

Δικαολογητικά Εγγραφής Πρωτοετών

 

Ρόδος,30 Αυγούστου 2007

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

για την εισαγωγή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό 2007-2008

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Αίτηση Εισαγωγής

 

Ρόδος,30 Αυγούστου 2007

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την Τεχνική Υποστήριξη για την δημιουργία ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών (ΤΜΣ)

Περισσότερα

 

Ρόδος,28 Αυγούστου 2007

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για άμεση πρόσληψη ενός διδάσκοντα βάσει Π.Δ. 407/80 στο γνωστικό αντικείμενο «Γνωστική Ψυχολογία» .

H προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 26.09.2007. Πληροφορίες στην Γραμματεία του Τμήματος στο τηλ. 2241099210 (κ. Σ. Κατσαρά).

 

Ρόδος,27 Ιουλίου 2007

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2007
(Τροποποιημένο για τα μαθήματα της 14ης και 17ης Σεπτεμβρίου λόγω Εθνικών Εκλογών)

Περισσότερα

 

Ρόδος, 17 Ιουλίου 2007
Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων Βιβλίων για το Χειμερινό Εξάμηνο

Για το ΠΤΔΕ http://www.rhodes.aegean.gr/unibooks/index.html?DptCode=02

Για το ΤΕΠΑΕΣ http://www.rhodes.aegean.gr/unibooks/index.html?DptCode=01

Για το ΤΜΣ http://www.rhodes.aegean.gr/unibooks/index.html?DptCode=03

Ρόδος, 12 Ιουλίου 2007

Τελετή Καθομολήγησης Πτυχιούχων Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών

Πρόγραμμα

 

Ρόδος, 02 Ιουλίου 2007

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών: Πρόσληψη Διδασκόντων για τις διδακτικές ανάγκες του του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2007-08.

Πρόσκληση

 

Ρόδος, 30 Ιουνίου 2007

Ημερίδα : «Προώθηση της Ευρυζωνικότητας», 30 Ιουνίου 2007, 11.00πμ

Πρόγραμμα
Εγγραφή

Ρόδος, 14 Ιουνίου 2007

Διεθνές Συνέδριο : «Ζητήματα Ασφαλείας στην Ευρύτερη Περιοχή της Μεσογείου και του Ευξείνου Πόντου»

Πρόγραμμα

 

Ρόδος, 5 Ιουνίου 2007

Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Ιουνίου 2007

Πρόγραμμα

 

Ρόδος, 1 Ιουνίου 2007

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ωρομίσθιων διδασκόντων προκειμένου να καλυφθούν οι διδακτικές ανάγκες του Διδασκαλείου Δ.Ε. «Αλέξανδρος Δελμούζος» για το ακαδ. έτος 2007-2008.

Προκήρυξη

 

Ρόδος, 19 Απριλίου 2007

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση για ένταξή τους, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) « ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ» , που οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Προκήρυξη

 

Ρόδος, 16 Απριλίου 2007

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μίσθωση Ξενοδοχείου για την Διεξαγωγή Διεθνούς Συνεδρίου στη Κω.

Προκήρυξη

 

Ρόδος 19 Μαρτίου 2007
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007-2008   Α. ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΑ «ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» Β. ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ.

Προκήρυξη

 

Ρόδος 9 Μαρτίου 2007

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007-2008 « ΦΥΛΟ και ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ και ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ στην ΚΟΙΝΩΝΙΑ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

Προκήρυξη Αίτηση υποψηφιότητας

 

Ρόδος 9 Μαρτίου 2007

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007-2008    

Α. ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   Β. ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Προκήρυξη Αίτηση μεταπτυχιακό Αίτηση διδακτορικό

 

Ρόδος 2 Μαρτίου 2007

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για προμήθεια αναλωσίμων ειδών πληροφορικής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ορθοί πίνακες ειδών βρίσκονται στα αρχεία με όνομα: Πίκακας γραφικής Υλης 2007 ορθή επανάληψη

Πρόσκληση (μορφή doc) Πίκακας γραφικής Υλης 2007 ορθή επανάληψη

Πρόσκληση (μορφή pdf) Πίκακας γραφικής Υλης 2007 ορθή επανάληψη

 

Ρόδος 26 Φεβρουαρίου 2007

Δηλώση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2006-07

Περισσότερα


Ρόδος 14 Φεβρουαρίου 2007

Η Γραμματεία του Διδασκαλείου "ΑΛέξανδρος Δελμούζος" ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Ρόδος 31 Ιανουαρίου 2007

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου Διαγωνισμού

για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Τεχνικής Υποστήριξης Εργαστηρίου ΗΥ για το Διδασκαλείου ΠΤΔΕ

Περισσότερα

Ρόδος 30 Ιανουαρίου 2007

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ

Περισσότερα

Μυτιλήνη 11 Ιανουαρίου 2007

Ανακοίνωση για την πρόσληψη Επιστημονικού προσωπικού

με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υποστήριξη του προγράμματος με τίτλο «ΠΜΣ - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

Περισσότερα

Ρόδος,16 Ιανουαρίου 2007

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την πρόσληψη διδασκόντων στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο "Γλώσσα και Κοινωνία".

Περισσότερα

Ρόδος,09 Ιανουαρίου 2007

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου

Περισσότερα

 

Ρόδος,12 Δεκεμβρίου2006

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την πρόσληψη διδασκόντων στο Διδασκαλείο του ΤΕΠΑΕΣ "Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή"

Περισσότερα

Ρόδος,6 Δεκεμβρίου2006

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για τον εμπλουτισμό του προγραμματος σπουδών του Διδασκαλείου Δ.Ε. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Περισσότερα

Ρόδος,27 Νοεμβρίου 2006

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για πρόσληψη ωρομίσθιων διδασκόντων προκειμένου να καλυφθούν οι διδακτικές ανάγκες του Διδασκαλείου Δ.Ε. «Αλέξανδρος Δελμούζος» για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2006-2007.

Περισσότερα

Ρόδος,27 Οκτωβρίου 2006

Ημερίδα «Προστασία των νέων στο Διαδίκτυο: Παιδαγωγικά ζητήματα και προβληματισμοί»,
11 Νοεμβρίου 2006, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κτίριο Α, Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων.

Επικοινωνία
- Σοφός Λοϊζος, Επ. Καθηγητής ΠΤΔΕ
Τηλ.: 22410 99224, email: lsofos@rhodes.aegean.gr
- Τσαπαρλή Αναστασία, Επ. Καθηγήτρια ΠΤΔΕ
Τηλ.: 22410 99236, email: tsamparli@rhodes.aegean.gr

Πρόγραμμα
Φυλλάδιο

Ρόδος,19 Οκτωβρίου 2006

Δηλώση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2006-07
Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων μαθημάτων παρατάθηκε. Καταληκτική ημερομηνία δυνατότητας υποβολής μέχρι την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2006 23:59.

Περισσότερα

Ρόδος,05 Οκτωβρίου 2006

Αλλαγή κωδικών πρόσβασης λογαριασμών φοιτητών

Περισσότερα

Ρόδος,05 Οκτωβρίου 2006

Λογαριασμοί πρόσβασης των πρωτοετών φοιτητών (έτος εγγραφής 2006)

Περισσότερα

Ρόδος,23 Αυγούστου 2006

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Περισσότερα

Ρόδος,8 Αυγούστου 2006
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ¶ΡΙΘΜ.4650/8-8-2006 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ)

Περισσότερα

Ρόδος,8 Αυγούστου 2006
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ IOYNIOY ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005/2006
ΑΠΟ 28/08/2006 ΕΩΣ 08/09/2006

Περισσότερα

Ρόδος,8 Αυγούστου 2006
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005/2006
ΑΠΟ 18/09/2006 ΈΩΣ 06/10/2006

Περισσότερα

Ρόδος,18 Ιουλίου 2006
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην τελετή καθομολόγησης και απονομής πτυχίων της Σχολής

Περισσότερα

Ρόδος,6 Ιουλίου 2006
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για διδάσκοντες στα γνωστικά αντικείμενα: Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Πολυμέσα, Νεοελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία με έμφαση στην πρώτη ανάγνωση και γραφή

Περισσότερα

Ρόδος, 5 Ιουλίου 2006

Πρόσληψη ωρομίσθιων διδασκόντων προκειμένου να καλυφθούν οι διδακτικές ανάγκες του Διδασκαλείου Δ.Ε. «Αλέξανδρος Δελμούζος

Περισσότερα

Ρόδος, 4 Ιουλίου 2006

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΤΗΣ ΥΠ ¶ΡΙΘΜ.3881/4-7-2006 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ (ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΓΙΝΑΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ)

Περισσότερα

Ρόδος, 30 Ιουνίου 2006
International Conference on Interdisciplinary Social Sciences

http://i06.cgpublisher.com/welcome.html

Ρόδος, 29 Ιουνίου 2006
Ρόδος, 28/06/06
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Το Ειδικό Εκλεκτορικό Σώμα για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) στη συνεδρίασή του που έγινε την Τρίτη 27 Ιουνίου 2006 στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο, εξέλεξε ως Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης την κ. Ελένη Σκούρτου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Αναπληρωτή Πρόεδρο τον κ. Γεώργιο Κόκκινο , Αναπληρωτή Καθηγητή.

Από τη Γραμματεία του ΠΤΔΕ

Ρόδος, 27 Ιουνίου 2006
Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Π.Μ.Σ. Διεθνών Σχέσεων

Περισσότερα

Ρόδος, 2 Ιουνίου 2006

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2006 (Προσοχή έχουν γίνει αλλαγές)

Περισσότερα

Ρόδος, 10 Μαΐου 2006

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Π.Μ.Σ. "Πολιτικές, Οικονομικές και Διεθνείς Σχέσεις στη Μεσόγειο"

Περισσότερα

Ρόδος, 5 Μαΐου 2 006

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ωρομίσθιων διδασκόντων στο Διδασκαλείο ΠΤΔΕ

Περισσότερα

Ρόδος, 13 Απριλίου 2 006

MYaegean Web Community
Το myAegean αποτελεί μια ιδέα που γεννήθηκε το 2002 από μια ομάδα φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, που εδρεύει στη Σύρο. Αποτελεί μια πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε με σταθερά και οργανωμένα βήματα αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες κάθε φορά γνώσεις και τεχνολογίες, με στόχο τη δημιουργία μιας δικτυακής πύλης για τα 5 νησιά του Αρχιπελάγους συντελώντας στη συνοχή και δραστηριοποίηση όλων των μελών της κοινότητας του Ιδρύματος, αλλά και εκτός αυτού.

Περισσότερα

Ρόδος, 10 Απριλίου 2 006

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Προσκληση εκδηλωσης ενδιαφεροντος για πρόσληψη διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407 / 80 για κάλυψη αναγκών του ΤΕΠΑΕΣ στα αντικείμενα: Μουσική, Παιχνίδι - Δραματοποίηση Αισθητική Αγωγή με έμφαση στη δημιουργική κίνηση και το χορό.

Περισσότερα

Ρόδος, 24 Μαρτίου 2006

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Π.Μ.Σ.
«ΠΜΣ "ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ" - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδ. έτος 2006 - 2007

Περισσότερα
Αίτηση

Ρόδος, 24 Μαρτίου 2006

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Π.Μ.Σ.
«ΦΥΛΟ και ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ και ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ στην ΚΟΙΝΩΝΙΑ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» για το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007.

Περισσότερα
Αίτηση

Ρόδος, 3 Μαρτίου 2006

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Π.Μ.Σ.
«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδ. έτος 2006 - 2007

Περισσότερα

Ρόδος,1 Φεβρουαρίου 2006

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού-διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα εξής γνωστικά αντικείμενα:
. «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ»
. «ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»
Word (52KB)

Μυτιλήνη,,27 Ιανουαρίου 2006

Προκήρυξη πλήρωσης μιας (1) Θέσης Ε.Ε.ΔI.Π. (Κλάδου 1) στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Word (67KB)

Μυτιλήνη, 12 Ιανουαρίου 2006

Διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακίνητου για τις ανάγκες του μεταπτυχιακού προγράμματος «πολιτικές οικονομικές και διεθνείς σχέσεις στη Mεσόγειο» της πανεπιστημιακής μονάδας Ρόδου.

Word (91KB)

   
Ρόδος,11 Ιανουαρίου 2006

Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για αναλώσιμα είδη πληροφορικής για τις ανάγκες της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

PDF (184KB)


Ρόδος, 10 Ιανουαρίου 2006
 

Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Ιανουαρίου 2006Ρόδος,30 Νοεμβρίου 2005
 

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια Εξοπλισμού Δύο Σύγχρονων Εργαστηρίων Πληροφορικής στις Πανεπιστημιακές Μονάδες του Νοτίου Αιγαίου της Σύρου και της Ρόδου .

Ρόδος, 9 Νοεμβρίου 2005
 

Ενημέρωση για τους κωδικούς των πρωτοετών φοιτητών ΝΕΟ

 
   
Ρόδος, 9 Νοεμβρίου 2005
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Πρόσληψη ωρομίσθιων διδασκόντων στο Διδασκαλείο «Αλέξανδρος Δελμούζος»

 
   
Ρόδος, 8 Νοεμβρίου 2005
 

Ενημέρωση για τα προγράμματα SOCRATES / ERASMUS

Ρόδος, 3 Νοεμβρίου 2005
 

Δήλωση μαθημάτων Τ.Μ.Σ.  ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΑΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

*Η προθεσμία υποβολής έχει παραταθεί μέχρι και την Τετάρτη 16/11/2005*

 
   
Μυτιλήνη,27 Οκτωβρίου 2005
 

Διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακίνητου για τις ανάγκες της πανεπιστημιακής μονάδας Ρόδου

Μυτιλήνη,27 Οκτωβρίου 2005
 

Διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακίνητου για τις ανάγκες του μεταπτυχιακού προγράμματος «πολιτικές οικονομικές και διεθνείς σχέσεις στη Μεσόγειο» της πανεπιστημιακής μονάδας Ρόδου

Ρόδος, 14 Οκτωβρίου 2005
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση έργου σε εξωτερικό συνεργάτη.


Ρόδος, 16 Σεπτεμβρίου 2005
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για μελλοντική πρόσληψη διδασκόντων βάσει του Π.Δ.407/80


Ρόδος, 07 Σεπτεμβίου 2005
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου , στη Ρόδο .


Ρόδος, 29 Αυγούστου 2005
 

Δικαιολογητικά εγγραφής και σίτισης ακαδημαϊκού έτους 2005-2006


Ρόδος, 26 Αυγούστου 2005
 

Tελικό Πρόγραμμα ΄IA Διεθνές Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος
Θέμα: «Το σχολείο στην κοινωνία της πληροφορίας και της πολυπολιτισμικότητας».


Ρόδος, 09 Αυγούστου 2005
 

Διακήρυξη δημοσίου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης έως 120 κλινών


Ρόδος, 08 Αυγούστου 2005
 

Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου 2005


Ρόδος, 30 Ιουνίου 2005
 

"Κοινότητα Μάθησης ΔΗΜΟΣ"


Ρόδος, 08 Ιουνίου 2005
 

Διακήρυξη δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση χώρου


Ρόδος, 02 Ιουνίου 2005
 

Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Ιουνίου 2005


Ρόδος, 5 Μαΐου 2005
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Π.Μ.Σ.
«ΦΥΛΟ και ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ και ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ στην ΚΟΙΝΩΝΙΑ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» για το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006.


Ρόδος, 18 Μαρτίου 2005
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Π.Μ.Σ.
«Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» για το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006.


Ρόδος, 15 Μαρτίου 2005
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
Α. ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Β. ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ακαδημαϊκού έτους 2005-2006


Ρόδος, 01 Ιουνίου 2005
 

Fifth International Conference on
"Knowledge, Culture and Change in Organisations"

19 -22 Ιουλίου 2005


Ρόδος, 7 Απριλίου 2005
 
Ανακοίνωση
Η ΥΠΕ του ΠΑ ενημερώθηκε το πρωί της 6/4/2004 ότι ενας διακομιστής της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είχε καταχωρηθεί σε μια από τις "μαύρες λίστες" (blacklists).
Περισσότερα...

Ρόδος, 21 Μαρτίου 2005
 

Ιατροί που έχουν υπογράψει συμβάσεις με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.


Ρόδος, 10 Μαρτίου 2005
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τα εργαστήρια θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Πέμπτη 10 / 3 από τις 17.00 μέχρι τις 21.00 και αύριο Παρασκευή 11 / 3 από τις 9.00 μέχρι τις 13.00 και από τις 17.00 μέχρι και τις 21.00.


Ρόδος, 17 Φεβρουαρίου 2005
 

΄IA Διεθνές Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος με θέμα:
«Το σχολείο στην κοινωνία της πληροφορίας και της πολυπολιτισμικότητας».


Ρόδος, 28 Ιανουαρίου 2005
 

Διακοπές στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Περισσότερα...


Ρόδος, 19 Ιανουαρίου 2005
 

Αλλαγή τομέα - Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά!
Περισσότερα...


Ρόδος, 18 Ιανουαρίου 2005
 

Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Ιανουαρίου 2005


Ρόδος, 16 Δεκεμβρίου 2004
 

Έργο: Αναμόρφωση προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών κατηγορία πράξεων: «Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών για θέματα φύλου και Ιστορίας»


Μυτιλήνη, 1 Οκτωβρίου 2004
 
Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για τη μίσθωση φοιτητικής εστίας

Ρόδος, 15 Σεπτεμβρίου 2004
 
Διεθνές Συνέδριο στη Ρόδο
Foreign Relations and Diplomacy in the Ancient World: Egypt, Greece, Near East

Ρόδος, 1 Σεπτεμβρίου 2004
 

Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου 2004


Ρόδος, 1 Ιανουαρίου 2004
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


 

 

 


Κατεβάστε τον Acrobat Reader
(Αρχεία PDF)


Ελέγξτε τον Υπολογιστή σας για ιούς

.

Ανάπτυξη 2004 :: Υπηρεσία Πληροφορικής & Επικοινωνιών :: Βασίλης Κασαπίδης :: rhodesNOC@aegean.gr