Ενημερωτικό λειτουργίας Webmail
Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΑΙΓΑΙΟ-ΝΕΤ

     

Οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας Web Mail Access

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε πληροφορίες για τη δυνατότητα χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των χρηστών του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε οποιοδήποτε υπολογιστή με την προϋπόθεση ότι έχει πρόσβαση στο Internet και υπάρχει εγκατεστημένος web browser (πχ. Internet Explorer,  Netscape Navigator κτλ).

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την συγκεκριμένη υπηρεσία πρέπει να συνδεθείτε με τη αντίστοιχη διεύθυνση: 

http://webmail.aegean.gr

Στο πεδίο σύνδεση στο webmail.aegean.gr (connect to webmail.aegean.gr) δηλώνετε το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό σας (password) όπως στο παρακάτω παράδειγμα. Πατώντας το ΟΚ θα έχετε πρόσβαση στο λογαριασμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.


 
Σημείωση 1: Δεν πρέπει να σημειώνουμε (check) την επιλογή να θυμάμαι τον μυστικό κωδικό (remember my password).

Σημείωση 2: Αν π.χ το όνομα χρήστη που θα παραλάβετε από την Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι το pre04001 τότε στο αντίστοιχο παράθυρο θα πληκτρολογήσετε το aegean\pre04001.

Σημείωση 3: Ο μυστικός κωδικός (password) που θα χρησιμοποιείτε είναι ¨ευαίσθητος χαρακτήρων¨ (case sensitive), το οποίο σημαίνει ότι τα τυχόν γράμματα που υπάρχουν στον κωδικό δεν μπορούν να αντικατασταθούν με τα αντίστοιχά τους κεφαλαία ή πεζά.

 


Η παραπάνω οθόνη περιέχει όλα τα διαχειριστικά εργαλεία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Στην πρώτη στήλη αριστερά περιέχονται οι φάκελοι του ηλ. Ταχυδρομείου, επιλέγοντας κάποιον από αυτούς μπορείτε να δείτε τα αντίστοιχα μηνύματα που υπάρχουν μέσα. Μηνύματα που έχουν σταλεί προς εσάς βρίσκονται στο φάκελο εισερχόμενα, ενώ όσα έχουν σταλεί από εσάς προς τρίτους παραλήπτες βρίσκονται στο φάκελο απεσταλμένα.

Για να διαβάσετε ένα μήνυμα πρέπει να κάνετε διπλό κλικ πάνω στο μήνυμα ώστε να ανοίξει σε νέο παράθυρο. Για να δημιουργήσετε ένα νέα μήνυμα επιλέγετε το κουμπί Δημιουργία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αποθηκευτικός χώρος. Σαν αποτέλεσμα ΠΡΕΠΕΙ να διαγράφετε τα μηνύματα που δεν σας ενδιαφέρουν και από τον φάκελο Διαγραμμένα. Υπάρχει περιορισμός στο μέγεθος του γραμματοκιβωτίου σας που αν το ξεπεράσετε δεν θα μπορείτε να λάβετε και να στείλετε μηνύματα.

 

Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών