Αρχική Σελίδα : Σάββατο, 29 Αυγούστου 2015
 

Νέα και Ανακοινώσεις

της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών

 

27 Ιουλίου 2015

ΤΕΠΑΕΣ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2015

Πρόγραμμα

 

28 Ιουλίου 2015

ΠΤΔΕ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2015

Πρόγραμμα

 

09 Ιουλίου 2015

ΤΜΣ: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2015

Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβίου

Πρόγραμμα Εμβόλιμης Εξεταστικής

 

09 Ιουλίου 2015

Μετάθεση της Ημερομηνίας Διενέργειας του Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με Α.Π. Διακήρυξης 3995/16-06-2015 του Πανεπιστημίου  Αιγαίου

Ανακοίνωση

 

06 Ιουλίου 2015

Καθομολόγηση αποφοίτων του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών.

Ανακοίνωση

Αίτηση

Κατάθεση Δικαιολογητικών

Έντυπο ωφελούμενου (ΔΑΣΤΑ)

 

30 Ιουνίου 2015

Oρκωμοσία φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Πολιτικές, Οικονομικές και Διεθνείς Σχέσεις στη Μεσόγειο» του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών

Ανακοίνωση

Αίτηση

Οδηγίες κατάθεσης διπλωματικών εργασιών στην βιβλιοθήκη

 

26 Ιουνίου 2015

Πρόχειρος Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων πληροφορικής, τόνερ εκτυπωτών, τόνερ φωτοτυπικών μηχανημάτων και χαρτιού φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου»

Διακήρυξη

Περίληψη

Συγκρότηση Επιτροπής

 

26 Ιουνίου 2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Διδασκόντων/ουσών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το χειμερινό εξάμηνο 2015-2016 στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου»

Πρόσκληση

 

24 Ιουνίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ/ΟΥΣΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 - 2016.

Πρόσκληση

 

10 Ιουνίου 2015

Πρόγραμμα εμβόλιμης εξεταστικής ΤΜΣ

Πρόγραμμα

 

08 Ιουνίου 2015

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ» του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο/η να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για την παρακολούθηση του νέου κύκλου σπουδών 2015-2016 που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης.

Πρόσκληση

 

02 Ιουνίου 2015

Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή" παρατείνεται έως τις 31 Αυγούστου 2015 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Πληροφορίες

Πρόσκληση

Αίτηση

29 Μαίου 2015

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης και Καταστροφής Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου για το έτος 2015

Γνωστοποίηση

 

29 Μαίου 2015

Ο ηλεκτρονικός τόμος των πρακτικών του 11ου International Conference on Greek Linguistics είναι τώρα διαθέσιμος στην ακόλουθη διεύθυνση:

Τόμος Πρακτικών

 

27 Μαίου 2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΠΜΣ Γλωσσολογία ΝΑ Μεσογείου για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Πρόσκληση

 

21 Μαίου 2015

Πρόγραμμα Εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου 2014-2015

ΤΜΣ

 

19 Μαίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01/01/2016 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/12/2018 (ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 6/2015)

Πρόσκληση

 

19 Μαίου 2015

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισμού για την τμηματική προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου»

Γνωστοποίηση

 

18 Μαίου 2015

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ (Αρ. διακήρυξης 5/2015)

Περίληψη

Διακήρυξη

 

11 Μαίου 2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών  για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου
(Αρ. Πρόσκλησης 4/2015)

Πρόσκληση

 

07 Μαίου 2015

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ κλήρωσης για τον ορισμό μελών της Επιτροπής παράδοσης - παραλαβής των κλινών που θα προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού για τη «Μίσθωση τουλάχιστον 148 κλινών για τη στέγαση των φοιτητών/-τριών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου (Π.Μ.Ρ.) για το χρονικό διάστημα από 01/10/2015 έως 30/9/2017, εκτός των περιόδων των θερινών διακοπών (Ιούλιο και Αύγουστο) με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακαδημαϊκά έτη»,  σύμφωνα με το ΠΔ 715/79.

Γνωστοποίηση

 

07 Μαίου 2015

Eνημερωτική πρόσκληση εκδήλωσης αρχικού ενδιαφέροντος του Π.Μ.Σ. «Διδακτική Θετικών Επιστημών και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση», του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Πρόσκληση

 

06 Μαίου 2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή" για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Πληροφορίες

Πρόσκληση

Αίτηση

 

05 Μαίου 2015

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακοίνωση

 

04 Μαίου 2015

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΣ ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΪΟΥ 2015     ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2015.

 

04 Μαίου 2015

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ για τον ορισμό μελών της Επιτροπής διαγωνισμού για τη «Μίσθωση τουλάχιστον 148 κλινών για τη στέγαση των φοιτητών/-τριών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου (Π.Μ.Ρ.) για το χρονικό διάστημα από 01/10/2015 έως 30/9/2017, εκτός των περιόδων των θερινών διακοπών (Ιούλιο και Αύγουστο) με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) ακαδημαϊκά έτη»,  σύμφωνα με το ΠΔ 715/79

Γνωστοποίηση

 

30 Απριλίου 2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Αρ. Πρόσκλησης 3/2015)

Πρόσκληση

 

28 Απριλίου 2015

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΤΟΝΕΡ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΙΘ.  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 2/2015

Διακήρυξη

Περίληψη

 

28 Απριλίου 2015

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών στα πλαίσια του Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων πληροφορικής, τόνερ εκτυπωτών, τόνερ φωτοτυπικών μηχανημάτων και χαρτιού φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ανακοίνωση

 

06 Απριλίου 2015

Παράταση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2015 - 2016 για το Π.Μ.Σ. "ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ" του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 24.04.2015.

Πληροφορίες

 

01 Απριλίου 2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Αρ. Πρόσκλησης 1/2015)

Πρόσκληση

 

26 Μαρτίου 2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 του νέου καινοτόμου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης", του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η Αίτηση για υποβολή υποψηφιότητας για φοίτηση στο Π.Μ.Σ. υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Πρόσκληση

Αίτηση

 

26 Μαρτίου 2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2015-16 για το ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών" του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Υποβολή αιτήσεων έως την Παρασκευή 24/4/2015

Πρόσκληση

 

23 Μαρτίου 2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2015-2016  για το Π.Μ.Σ. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ" του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι την Παρασκευή 19η Ιουνίου 2015.

Προκήρυξη

Αίτηση Υποψηφιότητας

12 Μαρτίου 2015

Δήλωση μαθημάτων ΤΕΠΑΕΣ (16-22 Μαρτίου 2015)

Δήλωση Μαθημάτων ΤΕΠΑΕΣ

24 Φεβρουάριου 2014

ΤΕΠΑΕΣ: Δηλώσεις Ερευνών: Τετάρτη, 25.02.2015, το έτος εισαγωγής - κατάταξης 2011 (τέταρτο) και παλαιότεροι (έως και έτος εισαγωγής - κατάταξης 2005)  από 09:00 έως και 23:59 και Πέμπτη, 26.02.2015, το έτος εισαγωγής - κατάταξης 2012 (τρίτο) από 09:00 έως και 23:59

Δηλώσεις

17 Φεβρουάριου 2014

Αποτελεσματα Κατατακτήριων εξετάσεων Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών 2014-2015

Ανακοίνωση

16 Φεβρουάριου 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2015 - 2016 για το Π.Μ.Σ. "ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ" του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πρόσκληση

09 Φεβρουάριου 2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ΠΜΣ "Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων" για το ακαδ. έτος 2015-16

Πρόσκληση

Αίτηση Υποψηφιότητας

13 Ιανουαρίου 2014

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-15

Πρόσκληση

 

13 Ιανουαρίου 2014

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών: ΝΕΟ πρόγραμμα εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου 2014-2015

Πρόγραμμα

 

08 Ιανουαρίου 2015

Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου, για το Οικονομικό Έτος 2015

Γνωστοποίηση

19 Δεκεμβρίου 2014

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών: Πρόγραμμα εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου 2014-2015

Πρόγραμμα

17 Δεκεμβρίου 2014

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών: Περίοδος Δηλωσης Μαθημάτων από 17/12/2014 έως 09/01/2015

09 Δεκεμβρίου 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου (Αρ. Πρόσκλησης 15/2014)

Πρόσκληση

03 Δεκεμβρίου 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια εργαλείων - υλικών για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου (Αρ. Πρόσκλησης 14/2014)

Πρόσκληση

28 Νοεμβρίου 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για την αποθήκη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου»
(Αρ. Πρόσκλησης 13/2014)

Πρόσκληση

13 Νοεμβρίου 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση μεταγωγικού διακόπτη με ελεγκτή αυτόματης μεταγωγής για τον πίνακα αυτόματου επαγωγής Η/Ζ στο Κτήριο "ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ" της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου (Αρ. Πρόσκλησης 12/2014)

Πρόσκληση

07 Νοεμβρίου 2014
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών: Κατακτήριες Εξετάσεις 2014-2015

Πληροφορίες

ΦΕΚ

06 Νοεμβρίου 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση συσσωρευτών για τα UPS στο κτήριο "ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ" της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου
(Αρ. Πρόσκλησης 11/2014)

Πληροφορίες

22 Οκτωβρίου 2014
Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής του έργου: Προμήθεια Εξοπλισμού για τις ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Ρόδο και Σύρο, στα πλαίσια του "Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013".

Πληροφορίες

15 Οκτωβρίου 2014

Δήλωση μαθημάτων ΤΕΠΑΕΣ (15-21 Οκτωβρίου 2014)

Δήλωση Μαθημάτων ΤΕΠΑΕΣ

10 Οκτωρίου 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ

Περίληψη


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ» ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 10/2014

Διακήρυξη

 

03 Οκτωρίου 2014

ΤΕΠΑΕΣ: Δηλώσεις Ερευνών

•  Δευτέρα, 06.10.2014 , το έτος εισαγωγής - κατάταξης 2010 και παλαιότεροι - από 09:00 έως και 23:59

•  Τρίτη, 07.10.2014 , το έτος εισαγωγής - κατάταξης 2011 (τέταρτο) - από 09:00 έως και 23:59

•  Τετάρτη, 08.10.2014 , το έτος εισαγωγής - κατάταξης 2012 (τρίτο) - από 09:00 έως και 23:59

Δηλώσεις

 

03 Οκτωρίου 2014

Κατάλογος επιτυχόντων και οδηγίες εγγραφής για το ΠΜΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ: ΕΛΛΑΔΑ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗ

Πληροφορίες

01 Οκτωρίου 2014

Κατάλογος επιτυχόντων και οδηγίες εγγραφής για το ΠΜΣ Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Πληροφορίες

01 Οκτωρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ/ΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Πρόγραμμα

24 Σεπτεμβρίου 2014

Πρόσκληση Υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ΠΜΣ "Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική προσέγγιση " για το ακαδ. έτος 2014-15 (περίοδος υποβολής αιτήσεων: 26 Σεπτεμβρίου - 05 Οκτωβρίου 2014)

Πρόσκληση

Αίτηση υποψηφιότητας

 

11 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΜΣ Διακυβέρνηση ,Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο : Παράταση Πρόσκλησης Συμμετοχής

Παράταση Πρόσκλησης Συμμετοχής

Αίτηση υποψηφιότητας

Ειδικό Παράρτημα

 

08 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΜΣ Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου: Παράταση Προκήρυξης Θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Παράταση Προκήρυξης Θέσεων

Αίτηση υποψηφιότητας

 

 
 
 

 

 
Αρχείο Ανακοινώσεων
 

Αρχική Σελιδα

 

Τα Τμήματα της Σχολής

 

Βιβλιοθήκη

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

 

Τηλεφωνικός Κατάλογος

   
   
   
   
   
   
Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΑΙθουσών/Μαθημάτων Σχολής
   
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Φοιτητές
   
Αλλαγή κωδικού πρόσβασης
   
Διοικητική Οργάνωση Περιφεριακής Διεύθυνσης Ρόδου (Πληροφορίες και Εντυπα Αιτήσεων
   
Φοιτητική Μέριμνα
   
Εκδηλώσεις
   
Εξωτερικοί Φορείς
 
 
 
 
MYaegean Web Community - University of the Aegean